تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برخی ولایت‎ها در روز نخست عید گواه رویداد امنیتی بود

در نخستین روز عید سعید فطر در کشور، بر خلاف کابل، شماری از ولایات گواه رویدادهای خشونت بار هراس افگنی بود.

طالبان ده سرباز امنيتی بند سلمای ولایت هرات را، در یک حملۀ شان بر بخشی از ولسوالی چشت هرات کشتند و جنگ افزار های شان را نیز با خود بردند.

این نخستین خبری بود که در بامداد عید، از رویدادهای امنیتی در کشور پخش شد و در آن از کشته شدن چهار طالب، نیز سخن گفته شده بود.

پس از آن هم، گزارش شد که یک انتحارکننده در ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار، پیش از آن که به هدف اصلی اش برسد، مواد منفجره بسته شده به بدنش، انفجار کرد و در این رویداد، تنها خود انتحار کننده کشته شد.

تاج محمد جاهد، وزیر امور داخله اما می‎گوید که نیروهای امنیتی در سراسر کشور برای تأمین امنیت شهروندان آماده گی دارند.

وی تصریح کرد: «در نقاط مختلف افغانستان، به خاطر دفاع، به خاطر مبارزه در برابر دشمنان مردم افغانستان و تروریستان، با همه آماده گی های عام و تام، آماده استیم.»

هم زمان با این، در بخش های دیگری از کشور هم، مقام های امنیتی، برای رویارویی با تهدیدها، برنامه ریزی کرده بودند.

گدا محمد دوست، رییس ارکان لوای دوم پیاده در زابل در این باره بیان داشت: « «تلاش کردیم که تمام پلان های دشمن را خنثی بکنیم و از طرف شب، کمین های بسیاری را اجرا کردیم، دستاوردهای زیاد داشتیم.»

در همین حال، شماری از شهروندان کشور هم، پس از ادای نماز عید، از گروه های مخالف مسلح دولت خواستند که به صلح بپیوندند.

عطالله حق بیان، رییس شورای ولایتی زابل اظهار داشت: «بر مخالفان صدا می زنیم که به روند صلح بپیوندند و از ریختن خون مردم افغانستان دست بکشند.»

قیام، باشندۀ زابل نیز افزود: «(طالبان)به برادران خود و به دولت کنونی، پیام صلح را بیاورند.»

مرتضی، باشندۀ دیگر زابل هم گفت: « «(طالبان) همانند ما، در کنار دیگر مردم، در مراسم عید شرکت کنند.»

از سویی دیگر طالبان گفته اند که در شب عید، ۱۶ تن از نیروهای امنیتی را که در بند شان بودند، رها کرده اند.

افغانستان در یک ماه اخیر خشونت بار تر از همیشه شناخته شده است.

در رویدادهای ماه رمضان، در بخش های گوناگون کشور، بیش ۲۳۰ تن جان باختند و ۸۰۰ تن هم زخمی شدند.

برخی ولایت‎ها در روز نخست عید گواه رویداد امنیتی بود

جان باختن ده تن از نیروهای امنیتی در حمله دیشب طالبان، در نزدیکی بند سلمای ولایت هرات و وقوع یک حمله انتحاری در ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار که امروز رخ داد، بخشی از این رویداد ها بودند.

Thumbnail

در نخستین روز عید سعید فطر در کشور، بر خلاف کابل، شماری از ولایات گواه رویدادهای خشونت بار هراس افگنی بود.

طالبان ده سرباز امنيتی بند سلمای ولایت هرات را، در یک حملۀ شان بر بخشی از ولسوالی چشت هرات کشتند و جنگ افزار های شان را نیز با خود بردند.

این نخستین خبری بود که در بامداد عید، از رویدادهای امنیتی در کشور پخش شد و در آن از کشته شدن چهار طالب، نیز سخن گفته شده بود.

پس از آن هم، گزارش شد که یک انتحارکننده در ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار، پیش از آن که به هدف اصلی اش برسد، مواد منفجره بسته شده به بدنش، انفجار کرد و در این رویداد، تنها خود انتحار کننده کشته شد.

تاج محمد جاهد، وزیر امور داخله اما می‎گوید که نیروهای امنیتی در سراسر کشور برای تأمین امنیت شهروندان آماده گی دارند.

وی تصریح کرد: «در نقاط مختلف افغانستان، به خاطر دفاع، به خاطر مبارزه در برابر دشمنان مردم افغانستان و تروریستان، با همه آماده گی های عام و تام، آماده استیم.»

هم زمان با این، در بخش های دیگری از کشور هم، مقام های امنیتی، برای رویارویی با تهدیدها، برنامه ریزی کرده بودند.

گدا محمد دوست، رییس ارکان لوای دوم پیاده در زابل در این باره بیان داشت: « «تلاش کردیم که تمام پلان های دشمن را خنثی بکنیم و از طرف شب، کمین های بسیاری را اجرا کردیم، دستاوردهای زیاد داشتیم.»

در همین حال، شماری از شهروندان کشور هم، پس از ادای نماز عید، از گروه های مخالف مسلح دولت خواستند که به صلح بپیوندند.

عطالله حق بیان، رییس شورای ولایتی زابل اظهار داشت: «بر مخالفان صدا می زنیم که به روند صلح بپیوندند و از ریختن خون مردم افغانستان دست بکشند.»

قیام، باشندۀ زابل نیز افزود: «(طالبان)به برادران خود و به دولت کنونی، پیام صلح را بیاورند.»

مرتضی، باشندۀ دیگر زابل هم گفت: « «(طالبان) همانند ما، در کنار دیگر مردم، در مراسم عید شرکت کنند.»

از سویی دیگر طالبان گفته اند که در شب عید، ۱۶ تن از نیروهای امنیتی را که در بند شان بودند، رها کرده اند.

افغانستان در یک ماه اخیر خشونت بار تر از همیشه شناخته شده است.

در رویدادهای ماه رمضان، در بخش های گوناگون کشور، بیش ۲۳۰ تن جان باختند و ۸۰۰ تن هم زخمی شدند.

هم‌رسانی کنید