Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تفنگ داران ناشناس ۹ دهقان را در جوزجان ربودند

مردان تفنگ‌دار ناشناس ٩ دهقان  را از ولسوالی آقچه ولايت جوزجان ربوده‌اند.

محمدرضا غفوری، سخنگو والی جوزجان می‌گويد اين دهقانان از بهر گردآوری ترياك از ولسوالی مرديان به ولسوالی آقچه آمده بودند كه از سوی مردان تفنگ‌دار ربوده شده‌اند.

اين رويداد روز دو شنبه در روستای جنگل اريغ ولسوالي آقچه رخ داده است.

سخنگوی والی جوزجان می‌گويد تا هنوز هويت آدم ربايان مشخص نشده است، اما تلاش‌ها برای شناسايی عاملان اين رويداد جريان دارد.

تفنگ داران ناشناس ۹ دهقان را در جوزجان ربودند

مقام‌های محلی جوزجان می گویند که تفنگ داران ناشناس نه دهقان را ربوده اند و هنوز هویت ربایندگان مشخص نیست

Thumbnail

مردان تفنگ‌دار ناشناس ٩ دهقان  را از ولسوالی آقچه ولايت جوزجان ربوده‌اند.

محمدرضا غفوری، سخنگو والی جوزجان می‌گويد اين دهقانان از بهر گردآوری ترياك از ولسوالی مرديان به ولسوالی آقچه آمده بودند كه از سوی مردان تفنگ‌دار ربوده شده‌اند.

اين رويداد روز دو شنبه در روستای جنگل اريغ ولسوالي آقچه رخ داده است.

سخنگوی والی جوزجان می‌گويد تا هنوز هويت آدم ربايان مشخص نشده است، اما تلاش‌ها برای شناسايی عاملان اين رويداد جريان دارد.

هم‌رسانی کنید