تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلاش برای خوشی در سایۀ ناامنی؛ پهلوی دیگری زنده‏‎گی در کابل

شب ‏های پر شور و هیجان پایتخت، پهلوی دیگری از زنده‎گی در کشور جنگ زده افغانستان را به رخ می کشند.

در این شب‎ها شمار زیادی از خانواده‎های پایتخت نشین، تا نیمه‎های شب بیرون از خانه، در مکان‎های تفریحی، رستورانت‌ها و کافه‎ها به سر می‎برند.

این فضا، فرصت تفریح را برای کودکان بیشر فراهم کرده است، مانند مزمل دو ساله که هرشب با مادرش به یکی از پارک‎های تفریحی کابل می‎آید.

پریسا، مادر مزمل می‏گوید: «بسیار خوب است این که خانواده‎ها کوشش کنند؛ بخاطر این که نا امنی هم است برای چندی بیایند به تفریح‏گاه‎ها بخاطر خوشحالی کودکان شان؛ این بسیار خوب است.»

از ویژه‏‎گی‎های دیگر شب‎های کابل، حضور پر رنگ زنان در مکان‎های تفریحی است.

طاهره می‎گوید که به گونۀ معمول شب‎ها با عروس و بستگانش برای تفریح از خانه بیرون می‏‎شوند.

طاهره می‏افزاید: «وقتی کسانی را این‎جا می بینم، خوش‏حال می‎شوم؛ بر این که چند تا برای تفریح هم می‏آیند.»

در این شب‎ها بازر آیسکریم فروشی‎های پایتخت مانند روزهای کابل گرم است.

عبیدالله که آیسکریم فروشی دارد می‎گوید: «بانوان خانواده‎ها همه می‎آیند، ما شب‎ها از ساعت دو تا یک و نیم این‎جا کار می‎کنیم.»

فریده، باشندۀ کابل نیز می‏گوید: «این شبی خوبی است؛ اندکی امنیت هم بهتر است. من همیشه این جا می‎آیم.»

مادری نیز به یکی از پارک‎های تفریحی کابل آمده است تا غم از دست دادن پسر سربازش را دور بسازد.

مریم می‏گوید که پسر بیست و چهار ساله‎اش در رویداد قول اردوی ۲۰۹ شاهین جان باخت.

مریم افزود: «اولاد شیرین است؛ او برایم نان پیدا می‎کرد او همه چیزم بود.»

در این شب‎ها کار و بار کودکان کارگر نیز پر رونق است.

جمشید که بوت پالیشی می‏کند، از کارش راضی است. وی می‏گوید: «این‎جا از طرف شب خوب کار است، من این‎جا کار می‎کنم.»

پایتخت نشینان می‎گویند که ناامنی‎ها، امید به زنده‏گی را از آنان نخواهد گرفت؛ اما حکومت نیز نباید از تلاش برای تأمین امنیت بهتر کابل، دست بردارد.

تلاش برای خوشی در سایۀ ناامنی؛ پهلوی دیگری زنده‏‎گی در کابل

شماری از خانواده‏ ها که با کودکان شان پس از شام برای تفریح به پارک‎ها و جاهای تفریحی می روند، می‏ گویند که ناامنی‎ها نمی‎توانند به ادامۀ زنده‎گی ناامید شان بسازند.

Thumbnail

شب ‏های پر شور و هیجان پایتخت، پهلوی دیگری از زنده‎گی در کشور جنگ زده افغانستان را به رخ می کشند.

در این شب‎ها شمار زیادی از خانواده‎های پایتخت نشین، تا نیمه‎های شب بیرون از خانه، در مکان‎های تفریحی، رستورانت‌ها و کافه‎ها به سر می‎برند.

این فضا، فرصت تفریح را برای کودکان بیشر فراهم کرده است، مانند مزمل دو ساله که هرشب با مادرش به یکی از پارک‎های تفریحی کابل می‎آید.

پریسا، مادر مزمل می‏گوید: «بسیار خوب است این که خانواده‎ها کوشش کنند؛ بخاطر این که نا امنی هم است برای چندی بیایند به تفریح‏گاه‎ها بخاطر خوشحالی کودکان شان؛ این بسیار خوب است.»

از ویژه‏‎گی‎های دیگر شب‎های کابل، حضور پر رنگ زنان در مکان‎های تفریحی است.

طاهره می‎گوید که به گونۀ معمول شب‎ها با عروس و بستگانش برای تفریح از خانه بیرون می‏‎شوند.

طاهره می‏افزاید: «وقتی کسانی را این‎جا می بینم، خوش‏حال می‎شوم؛ بر این که چند تا برای تفریح هم می‏آیند.»

در این شب‎ها بازر آیسکریم فروشی‎های پایتخت مانند روزهای کابل گرم است.

عبیدالله که آیسکریم فروشی دارد می‎گوید: «بانوان خانواده‎ها همه می‎آیند، ما شب‎ها از ساعت دو تا یک و نیم این‎جا کار می‎کنیم.»

فریده، باشندۀ کابل نیز می‏گوید: «این شبی خوبی است؛ اندکی امنیت هم بهتر است. من همیشه این جا می‎آیم.»

مادری نیز به یکی از پارک‎های تفریحی کابل آمده است تا غم از دست دادن پسر سربازش را دور بسازد.

مریم می‏گوید که پسر بیست و چهار ساله‎اش در رویداد قول اردوی ۲۰۹ شاهین جان باخت.

مریم افزود: «اولاد شیرین است؛ او برایم نان پیدا می‎کرد او همه چیزم بود.»

در این شب‎ها کار و بار کودکان کارگر نیز پر رونق است.

جمشید که بوت پالیشی می‏کند، از کارش راضی است. وی می‏گوید: «این‎جا از طرف شب خوب کار است، من این‎جا کار می‎کنم.»

پایتخت نشینان می‎گویند که ناامنی‎ها، امید به زنده‏گی را از آنان نخواهد گرفت؛ اما حکومت نیز نباید از تلاش برای تأمین امنیت بهتر کابل، دست بردارد.

هم‌رسانی کنید