تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دو فرمانده نظامی در پیوند به انتقاد سربازان از غذا برکنار شدند

وزارت امور داخله پس از پخش تصویرهای شماری از سربازانی که از نبود و کیفیت خراب خوراک انتقاد می کردند، فرمانده کندک و فرمانده تولی این سربازان را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرده است.

این سربازان محافظت عامه که در ولایت پکتیا فعالیت دارند، روز گذشته تصویرهایی از خوراک شان پخش کرده بودند که نشان می‎دهند آنان در وظیفه اند و روزۀ شان را با یک کاسه شوربای بی کیفیت و یک تکه تربوز افطار می‎کنند و می‏گویند این غذا آنان را بیمار ساخته است.

یکی از سربازان در این تصویر می‎گوید: «همین حال ما هشت نفر هستیم، بخاطر همین (غذا؛ یک کاسه شوربا و یک تکه تربوز) روزه ما شکسته شد، اسهال شدیم، رفتیم شفاخانه.»

پس از نشر این تصویرها از سوی طلوع نیوز، نجیب دانش، سرپرست دفتر سخن‎گوی وزارت داخله اکنون می‏گوید: «قومندان کندک مربوطه را وهم‎‏ چنان قومندان تولی رها که این‎ها مسؤول درجه یک در این ولایت هستند در بخش محافظت عامه؛ بدلیل این که این ها کم کاری داشتند از وظایف شان برکنار کرده و هردوی شان را به سارنوالی معرفی شده اند.»

هم زمان با این، شماری از اعضای مجلس نماینده‎گان از بی کیفیتی در خوراک سربازان انتقاد می‏کنند.

فاطمه نظری، یک مجلس نماینده‌گان در باره بیان داشت: «متأسفانه از حقوق شان دزدی می‏شود و غذا بر ای‏ شان نمی‏رسد، لباس نمی‎رسد و این باعث می‎شود که پولیس و اردوی ما روز به روز ضعیف شوند، روز به روز گریزان شوند و امنیت ما آسیب ببیند.»

پس از پخش خبر این سربازان، تصویر دیگری از این سربازان پخش شد که در این تصویر آنان می گویند که از امکانات بهتری برخوردار استند. در حالی که نانی در نزد آنان نیست می‎گویند خوراک آنان نیز بهتر شده است.

در این تصویرها کسی که تصویر برداری می کند، این سربازان را یاد می دهد که در برابر کمره چی بگویند.

دو فرمانده نظامی در پیوند به انتقاد سربازان از غذا برکنار شدند

شماری از نماینده‎گان مجلس بر نظارت دقیق از نیروهای دولتی تأکید می ورزند و می‎گویند که چنین بی پروایی‏ها انگیزۀ نیروهای دولتی را کاهش می‎‌دهد.

Thumbnail

وزارت امور داخله پس از پخش تصویرهای شماری از سربازانی که از نبود و کیفیت خراب خوراک انتقاد می کردند، فرمانده کندک و فرمانده تولی این سربازان را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرده است.

این سربازان محافظت عامه که در ولایت پکتیا فعالیت دارند، روز گذشته تصویرهایی از خوراک شان پخش کرده بودند که نشان می‎دهند آنان در وظیفه اند و روزۀ شان را با یک کاسه شوربای بی کیفیت و یک تکه تربوز افطار می‎کنند و می‏گویند این غذا آنان را بیمار ساخته است.

یکی از سربازان در این تصویر می‎گوید: «همین حال ما هشت نفر هستیم، بخاطر همین (غذا؛ یک کاسه شوربا و یک تکه تربوز) روزه ما شکسته شد، اسهال شدیم، رفتیم شفاخانه.»

پس از نشر این تصویرها از سوی طلوع نیوز، نجیب دانش، سرپرست دفتر سخن‎گوی وزارت داخله اکنون می‏گوید: «قومندان کندک مربوطه را وهم‎‏ چنان قومندان تولی رها که این‎ها مسؤول درجه یک در این ولایت هستند در بخش محافظت عامه؛ بدلیل این که این ها کم کاری داشتند از وظایف شان برکنار کرده و هردوی شان را به سارنوالی معرفی شده اند.»

هم زمان با این، شماری از اعضای مجلس نماینده‎گان از بی کیفیتی در خوراک سربازان انتقاد می‏کنند.

فاطمه نظری، یک مجلس نماینده‌گان در باره بیان داشت: «متأسفانه از حقوق شان دزدی می‏شود و غذا بر ای‏ شان نمی‏رسد، لباس نمی‎رسد و این باعث می‎شود که پولیس و اردوی ما روز به روز ضعیف شوند، روز به روز گریزان شوند و امنیت ما آسیب ببیند.»

پس از پخش خبر این سربازان، تصویر دیگری از این سربازان پخش شد که در این تصویر آنان می گویند که از امکانات بهتری برخوردار استند. در حالی که نانی در نزد آنان نیست می‎گویند خوراک آنان نیز بهتر شده است.

در این تصویرها کسی که تصویر برداری می کند، این سربازان را یاد می دهد که در برابر کمره چی بگویند.

هم‌رسانی کنید