تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ستایش باشنده‎گان بغلان از نیروهای امنیتی

باشنده‎گان ولایت بغلان در روز اول عید سعید فطر، از نیروهای امنیتی از بهر تأمین امنیت این روز ستایش می‎کنند و تأکید دارند که آنان با نیروهای امنیتی همیشه همکاری خواهند کرد.

در همین حال، عالمان دین در این ولایت نیز از نیروهای امنیتی حمایت می‎کنند و از آنان می‎خواهند تا امنیت روزهای باقی ماندۀ عید را نیز بگیرند.

مولوی عبدالهادی نادم، رییس شورای علمای بغلان در این باره بیان داشت: «بغلانی‎ها از کارهای نیروهای امنیتی ستایش می‎ کنند و از این نیروهای می‎خواهند تا با قبول زحمت، هراس افگنان را نگذارند تا روزهای خوش مردم را، برهم بزنند.»

در همین حال، مقام های امنیتی در بغلان می‎گویند که نیروهای امنیتی  با گرفتن تدابیر شدید امنیتی، به هراس افگنان در در این ولایت اجازۀ فعالیت های تخریبی را نداده اند.

عبدالحی نعمتی، والی بغلان پس از ادای نماز عید، از مردم خواست تا در هرجایی که هستند، مخالفان مسلح دولت را تشویق به پروسه صلح کنند.

آقای نعمتی اظهار داشت: «ما از باشنده گان این ولایت می‎خواهیم که با مخالفان مسلح دولت گفت‎وگو کنند و آنان را وادار بسازند تا جنگ افزار های‎ شان را بر زمین بگذارند و به روند صلح یک جا شوند.»

از سویی هم، فرمانده پولیس بغلان تأکید دارد که تدابیر شدید نیروهای امنیتی، سبب شد تا نماز عید در سراسر بغلان در آرامش سپری شود.

 اکرام الدین سریع فرمانده پولیس بغلان اظهار داشت: «هراس افگنان بسیار تلاش کردند که حمله های هراس افگنانه‎ یی شان را در روز نخست عید افزایش بدهند، اما خوش‎بخانه و با تدابیر شدید امنیتی، نیروهای امنیتی توانستند که جلو این تصمیم هراس افگنان را بگیرند.»

بغلان یکی از ولایت‎هایی نسبتأ نا امن کشور است که گروه طالبان در آن فعالیت دارند.

ستایش باشنده‎گان بغلان از نیروهای امنیتی

باشنده‎گان و عالمان دین در ولایت بغلان، از این که نماز عید سعید فطر را امروز در فضای امن ادا کردند، از نیروهای امنیتی ستایش می‎کنند.

Thumbnail

باشنده‎گان ولایت بغلان در روز اول عید سعید فطر، از نیروهای امنیتی از بهر تأمین امنیت این روز ستایش می‎کنند و تأکید دارند که آنان با نیروهای امنیتی همیشه همکاری خواهند کرد.

در همین حال، عالمان دین در این ولایت نیز از نیروهای امنیتی حمایت می‎کنند و از آنان می‎خواهند تا امنیت روزهای باقی ماندۀ عید را نیز بگیرند.

مولوی عبدالهادی نادم، رییس شورای علمای بغلان در این باره بیان داشت: «بغلانی‎ها از کارهای نیروهای امنیتی ستایش می‎ کنند و از این نیروهای می‎خواهند تا با قبول زحمت، هراس افگنان را نگذارند تا روزهای خوش مردم را، برهم بزنند.»

در همین حال، مقام های امنیتی در بغلان می‎گویند که نیروهای امنیتی  با گرفتن تدابیر شدید امنیتی، به هراس افگنان در در این ولایت اجازۀ فعالیت های تخریبی را نداده اند.

عبدالحی نعمتی، والی بغلان پس از ادای نماز عید، از مردم خواست تا در هرجایی که هستند، مخالفان مسلح دولت را تشویق به پروسه صلح کنند.

آقای نعمتی اظهار داشت: «ما از باشنده گان این ولایت می‎خواهیم که با مخالفان مسلح دولت گفت‎وگو کنند و آنان را وادار بسازند تا جنگ افزار های‎ شان را بر زمین بگذارند و به روند صلح یک جا شوند.»

از سویی هم، فرمانده پولیس بغلان تأکید دارد که تدابیر شدید نیروهای امنیتی، سبب شد تا نماز عید در سراسر بغلان در آرامش سپری شود.

 اکرام الدین سریع فرمانده پولیس بغلان اظهار داشت: «هراس افگنان بسیار تلاش کردند که حمله های هراس افگنانه‎ یی شان را در روز نخست عید افزایش بدهند، اما خوش‎بخانه و با تدابیر شدید امنیتی، نیروهای امنیتی توانستند که جلو این تصمیم هراس افگنان را بگیرند.»

بغلان یکی از ولایت‎هایی نسبتأ نا امن کشور است که گروه طالبان در آن فعالیت دارند.

هم‌رسانی کنید