تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شکایت دانش آموزان از نبود آموزگاران مسلکی در بدخشان

شماری از دانش آموزان در ولایت بدخشان از نبود آموزگاران حرفه‎یی در مکتب‎های شان سخت شکایت دارند و می‎گویند که در بیشتر مکتب‎ها در شهر و ولسوالی‎ها، امامان مسجدها مضمون‎های ساینس و الجبر را آموزش می‎دهند.

شماری از دانش آموزان دختر در بدخشان که برای گذراندن آزمون ورود به نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی شرکت کرده اند،  می‎گویند که مشکلات زیادی را پشت سر گذشتانده اند.

سحر یکی از این دانش آموزان می‏گوید: «ما با هزاران مشکل در امتحان کانکور اشتراک می‎کنیم، اما استادان ما در مکتب سطح دانش شان پایین است. سوالات کانکور خیلی مشکل است از سویۀ ما بالا است، به همین خاطر ما کامیاب نمی شویم.»

فاطمه یک دیگر از شرکت کننده‎گان آزمون کانکور نیز بیان داشت: «درس مکاتب بدخشان نسبت به درس مکاتب کابل خیلی پایین است، اما سوالات یک قِسم است؛ باید استادان ما را تبدیل کنند، و یا سوالات آسان به ما بیاورند.»

ازبسویی‏ هم، شورای ولایتی بدخشان می‎گوید که میزان سطح آموزش در بدخشان در مقایسه به دیگر ولایت‏ها پایین است.

ضیاالدین واثیق، معاون شورای ولایتی بدخشان اظهار داشت: «تدریس و شیوۀ تدریس در بدخشان خیلی پایین است، حتا در برخی مکاتب امامان مساجد کیمیا و فزیک تدریس می‎کنند که خیلی جای شرم است.»

خسرونظری، رییس تحصیلات عالی بدخشان نیز می‎گوید: «مردم بدخشان تشنۀ تدریس استند، اما باید شیوۀ تدریس تغییر کند و به معیارهای ملی در مکاتب بدخشان هم تدریس شود.»

با این همه، ریاست معارف بدخشان نیز می‎پذیرد که بیشتر آموزگاران در این ولایت،  فارغان صنف دوازدهم استند.

عبدالحی انتظامی، رییس معارف ولایت بدخشان می‎گوید که نزدیک به یازده هزار آموزگار مرد و زن در سراسر بدخشان مصروف آموزش هستند .

آقای انتظامی می افزاید: «ما بیشتر از یازده هزار معلم زن و مرد در سراسر بدخشان داریم، از این میان نزدیک به هفصد تن لیسانس است و بقیه چهارده پاس و دوازده استند.

در همین حال، نبود آموزگاران مسلکی، کمبود آموزگاران زن و کمبود کتاب‎های درسی، از مشکلات عمدۀ ریاست معارف بدخشان به شمار می‎‏روند.

شکایت دانش آموزان از نبود آموزگاران مسلکی در بدخشان

دانش آموزان در ولایت بدخشان می‎گویند که مضمون‎های اساسی مکتب از سوی ملا امامان مسجدها به آنان تدریس می‎شود و هنگامی که آنان در آزمون کانکور شرکت می‏کنند، از این مضمون‎ها چیزی نمی‎دانند.

Thumbnail

شماری از دانش آموزان در ولایت بدخشان از نبود آموزگاران حرفه‎یی در مکتب‎های شان سخت شکایت دارند و می‎گویند که در بیشتر مکتب‎ها در شهر و ولسوالی‎ها، امامان مسجدها مضمون‎های ساینس و الجبر را آموزش می‎دهند.

شماری از دانش آموزان دختر در بدخشان که برای گذراندن آزمون ورود به نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی شرکت کرده اند،  می‎گویند که مشکلات زیادی را پشت سر گذشتانده اند.

سحر یکی از این دانش آموزان می‏گوید: «ما با هزاران مشکل در امتحان کانکور اشتراک می‎کنیم، اما استادان ما در مکتب سطح دانش شان پایین است. سوالات کانکور خیلی مشکل است از سویۀ ما بالا است، به همین خاطر ما کامیاب نمی شویم.»

فاطمه یک دیگر از شرکت کننده‎گان آزمون کانکور نیز بیان داشت: «درس مکاتب بدخشان نسبت به درس مکاتب کابل خیلی پایین است، اما سوالات یک قِسم است؛ باید استادان ما را تبدیل کنند، و یا سوالات آسان به ما بیاورند.»

ازبسویی‏ هم، شورای ولایتی بدخشان می‎گوید که میزان سطح آموزش در بدخشان در مقایسه به دیگر ولایت‏ها پایین است.

ضیاالدین واثیق، معاون شورای ولایتی بدخشان اظهار داشت: «تدریس و شیوۀ تدریس در بدخشان خیلی پایین است، حتا در برخی مکاتب امامان مساجد کیمیا و فزیک تدریس می‎کنند که خیلی جای شرم است.»

خسرونظری، رییس تحصیلات عالی بدخشان نیز می‎گوید: «مردم بدخشان تشنۀ تدریس استند، اما باید شیوۀ تدریس تغییر کند و به معیارهای ملی در مکاتب بدخشان هم تدریس شود.»

با این همه، ریاست معارف بدخشان نیز می‎پذیرد که بیشتر آموزگاران در این ولایت،  فارغان صنف دوازدهم استند.

عبدالحی انتظامی، رییس معارف ولایت بدخشان می‎گوید که نزدیک به یازده هزار آموزگار مرد و زن در سراسر بدخشان مصروف آموزش هستند .

آقای انتظامی می افزاید: «ما بیشتر از یازده هزار معلم زن و مرد در سراسر بدخشان داریم، از این میان نزدیک به هفصد تن لیسانس است و بقیه چهارده پاس و دوازده استند.

در همین حال، نبود آموزگاران مسلکی، کمبود آموزگاران زن و کمبود کتاب‎های درسی، از مشکلات عمدۀ ریاست معارف بدخشان به شمار می‎‏روند.

هم‌رسانی کنید