تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

لت وکوب سربازان معلول از سوی شهردار پلخمری

دو سرباز پیشین ارتش که اعضای بدن شان را هنگام ایفای وظیفه از دست داده‌ اند ادعا می‌کنند که به دستور شهردار پلخمری لت وکوب شده اند.

این دو تن می‌گویند که  یک سال می‌شود برای گرفتن زمین به شهرداری می‌روند، اما با آنان بد رفتاری می‌شود.این سربازان پیشین می‌گویند هنگامی که سرباز بودند در نبرد با هراس افگنان در ولایت هلمند زخم برداشتند و در نهایت معیوب شدند.

نصیر احمد هر دو پا و یک دستش را در ولسوالی سنگین ولایت هلمند از دست داده است. باز محمد کریمی نیز دو پایش را در نبرد با مخالفان مسلح دولت از دست داده است. 

این سربازان می‌گویند که پسر و نگهبانان  شهردار پلخمری با آنان بد رفتاری کرده اند.  

نصیر احمد، سرباز پیشین ارتش، گفت: «یک سال می‌شود که فرمان رییس جمهور در دست ما است، اما شهردار پلخمری فرمان رییس جمهور را قبول ندارد. من به رییس جمهور می‌گویم که فرمانش ارزش ندارد باید استعفاء بدهد.»

باز محمد کریمی، سرباز پیشین ارتش، گفت: «پسر شهردار همراه با محافظان مسلح اش ما را توهین و لت و کوب کرده اند. من نمی‌دانم که چرا حکومت به هر کس سلاح داده است. شهردار به ما می‌گوید که خدا مرا از شر شما لنگ‌ها خلاص کند. ما پاهای خود را در راه دفاع از وطن از است، ولی شهردار به ما توهین می‌کند. توهین به ما، توهین به تمام نیروهای دولتی است»

اما شهر دار پلخمری بد رفتاری با این سربازان را رد می‌کند و می‌گوید که هیچ زمینی برای توزیع به این سربازان در اختیار ندارد. 

صفر محمد صفر، شهردار پلخمری، گفت: «قرار است که یک شهرک به معلولین و شهدا در ولایت بغلان ساخته شود و تا زمانی‌ که حکومت مرکزی کار این شهرک را تمام نکند، ما هیچ زمینی نداریم که به این سربازان بدهیم.»

این سربازان می‌گویند که اگر به این مشکل شان رسیده‌گی نشود به نزد ریس جمهور کشور خواهند رفت و یاهم دست به خودکشی خواهند زد

لت وکوب سربازان معلول از سوی شهردار پلخمری

به گفته آنان هرچند برای گرفتن زمین حکم رییس جمهور را با خود دارند، اما نه تنها تاکنون این حکم عملی نشده است، بل نگهبانان شهردار پلخمری آنان را لت کوب نیز کرده اند

Thumbnail

دو سرباز پیشین ارتش که اعضای بدن شان را هنگام ایفای وظیفه از دست داده‌ اند ادعا می‌کنند که به دستور شهردار پلخمری لت وکوب شده اند.

این دو تن می‌گویند که  یک سال می‌شود برای گرفتن زمین به شهرداری می‌روند، اما با آنان بد رفتاری می‌شود.این سربازان پیشین می‌گویند هنگامی که سرباز بودند در نبرد با هراس افگنان در ولایت هلمند زخم برداشتند و در نهایت معیوب شدند.

نصیر احمد هر دو پا و یک دستش را در ولسوالی سنگین ولایت هلمند از دست داده است. باز محمد کریمی نیز دو پایش را در نبرد با مخالفان مسلح دولت از دست داده است. 

این سربازان می‌گویند که پسر و نگهبانان  شهردار پلخمری با آنان بد رفتاری کرده اند.  

نصیر احمد، سرباز پیشین ارتش، گفت: «یک سال می‌شود که فرمان رییس جمهور در دست ما است، اما شهردار پلخمری فرمان رییس جمهور را قبول ندارد. من به رییس جمهور می‌گویم که فرمانش ارزش ندارد باید استعفاء بدهد.»

باز محمد کریمی، سرباز پیشین ارتش، گفت: «پسر شهردار همراه با محافظان مسلح اش ما را توهین و لت و کوب کرده اند. من نمی‌دانم که چرا حکومت به هر کس سلاح داده است. شهردار به ما می‌گوید که خدا مرا از شر شما لنگ‌ها خلاص کند. ما پاهای خود را در راه دفاع از وطن از است، ولی شهردار به ما توهین می‌کند. توهین به ما، توهین به تمام نیروهای دولتی است»

اما شهر دار پلخمری بد رفتاری با این سربازان را رد می‌کند و می‌گوید که هیچ زمینی برای توزیع به این سربازان در اختیار ندارد. 

صفر محمد صفر، شهردار پلخمری، گفت: «قرار است که یک شهرک به معلولین و شهدا در ولایت بغلان ساخته شود و تا زمانی‌ که حکومت مرکزی کار این شهرک را تمام نکند، ما هیچ زمینی نداریم که به این سربازان بدهیم.»

این سربازان می‌گویند که اگر به این مشکل شان رسیده‌گی نشود به نزد ریس جمهور کشور خواهند رفت و یاهم دست به خودکشی خواهند زد

هم‌رسانی کنید