Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام‌ها: ۱۱ مدرسۀ دینی در بدخشان در ادارۀ طالبان است

ریاست حج و اوقاف بدخشان می‌گوید که طالبان ادارۀ ۱۱ مدرسه را در ولسوالی‌های یمگان، وردوج، جرم و غرجستان در بخش‌های زیر ادارۀ شان به دست دارند.

عبدالولی ارشد، رئیس حج و اوقاف بدخشان، می‌گوید که از این مدرسه‌های سالانه ده‌ها جوان با آموزش‌های طالبانی و ضد حکومتی سندهای فراغت را بدست می‌آورند.

وی گفت: «تنها از جملۀ مدارس دارالحفاظ هایی که ما در محدودۀ دولت داریم متباقی همه در ساحۀ دولت است، تنها یازده باب مدرسه و دارالحفاظ ما در ساحۀ طالبان قرار دارد.» 

بر بنیاد آمارهای ریاست حج و اوقاف، در حدود ۴۰۰ مدرسۀ دینی تنها در ولایت بدخشان فعالیت دارند که از این میان ۱۱ مدرسه اکنون در ادارۀ طالبان استند.

آقای ارشد گفت: «جوانان ما هیچ نوع علاقه مندی ندارند که در پاکستان درس بخوانند، به خاطری که در پاکستان مدارسی که قبلاً مسایل دینی را مطرح می کردند فعلاً از آن جاها برای تربیۀ افراطیت و تروریستی کار گرفته می شوند. آی اس آی و فوجی پاکستان در آن جا دخالت دارد.» 
   
در همین حال، عالمان دین می‌گویند که مدرسه‌های دینی در پاکستان مکانی برای تربیت هراس‌افگنی و گروه‌های ضد دولتی در افغانستان استند. 

محیب الله سروری، خطیب مسجد، گفت: «به پاکستان می‌روند. به غیر از هراس افگنی و تخریب و جهاد علیه افغانستان دیگر هیچ تأثیری ندارد. در آن جا نه قرآن میاموزند نه تفسیر.»          

از سوی دیگر شماری از دانش آموزان مدرسه‌های دینی در بدخشان می‌گویند که  آموزش کتاب‌های دینی در بدخشان بهتر از پاکستان است و از دیگر جوانان کشور می‌خواهند برای فراگیری درس‌های دینی به جای پاکستان به بدخشان بیایند.

محمد علم، باشندۀ بدخشان گفت: «کسی که برای یاد گرفتن درس به پاکستان می رود، به نام تروریست میایند.»     

حسیب الله، باشندۀ دیگر این ولایت گفت: «از جوانان ما خواهشمندیم که به دیگر کشورها نروند، زیرا در بدخشان مسایل دینی به خوبی در مدارس تدریس می شود.» 

مقام‌ها: ۱۱ مدرسۀ دینی در بدخشان در ادارۀ طالبان است

عبدالولی ارشد، رئیس حج و اوقاف بدخشان، می‌گوید که از این مدرسه‌های سالانه ده‌ها جوان با آموزش‌های طالبانی و ضد حکومتی سندهای فراغت را بدست می‌آورند.

Thumbnail

ریاست حج و اوقاف بدخشان می‌گوید که طالبان ادارۀ ۱۱ مدرسه را در ولسوالی‌های یمگان، وردوج، جرم و غرجستان در بخش‌های زیر ادارۀ شان به دست دارند.

عبدالولی ارشد، رئیس حج و اوقاف بدخشان، می‌گوید که از این مدرسه‌های سالانه ده‌ها جوان با آموزش‌های طالبانی و ضد حکومتی سندهای فراغت را بدست می‌آورند.

وی گفت: «تنها از جملۀ مدارس دارالحفاظ هایی که ما در محدودۀ دولت داریم متباقی همه در ساحۀ دولت است، تنها یازده باب مدرسه و دارالحفاظ ما در ساحۀ طالبان قرار دارد.» 

بر بنیاد آمارهای ریاست حج و اوقاف، در حدود ۴۰۰ مدرسۀ دینی تنها در ولایت بدخشان فعالیت دارند که از این میان ۱۱ مدرسه اکنون در ادارۀ طالبان استند.

آقای ارشد گفت: «جوانان ما هیچ نوع علاقه مندی ندارند که در پاکستان درس بخوانند، به خاطری که در پاکستان مدارسی که قبلاً مسایل دینی را مطرح می کردند فعلاً از آن جاها برای تربیۀ افراطیت و تروریستی کار گرفته می شوند. آی اس آی و فوجی پاکستان در آن جا دخالت دارد.» 
   
در همین حال، عالمان دین می‌گویند که مدرسه‌های دینی در پاکستان مکانی برای تربیت هراس‌افگنی و گروه‌های ضد دولتی در افغانستان استند. 

محیب الله سروری، خطیب مسجد، گفت: «به پاکستان می‌روند. به غیر از هراس افگنی و تخریب و جهاد علیه افغانستان دیگر هیچ تأثیری ندارد. در آن جا نه قرآن میاموزند نه تفسیر.»          

از سوی دیگر شماری از دانش آموزان مدرسه‌های دینی در بدخشان می‌گویند که  آموزش کتاب‌های دینی در بدخشان بهتر از پاکستان است و از دیگر جوانان کشور می‌خواهند برای فراگیری درس‌های دینی به جای پاکستان به بدخشان بیایند.

محمد علم، باشندۀ بدخشان گفت: «کسی که برای یاد گرفتن درس به پاکستان می رود، به نام تروریست میایند.»     

حسیب الله، باشندۀ دیگر این ولایت گفت: «از جوانان ما خواهشمندیم که به دیگر کشورها نروند، زیرا در بدخشان مسایل دینی به خوبی در مدارس تدریس می شود.» 

هم‌رسانی کنید