Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مکان‌های تاریخی هلمند با تهدید نابودی رو به رو استند

بر بنیاد آمارهای ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند، از هشتاد قلعه تاریخی در هلمند، بیش از چهل قلعه آن در بخش‌های زیر اداره طالبان است.

 اما باشنده‌گان هلمند می‌گویند که حکومت در برابر اثرهای باستانی در شهر لشکرگاه نیز بی‌پروا است. 

قلعه بست یکی از این مکان‌های تاریخی است که بر بنیاد گفته‌های کارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ، تا سه هزار جریب زمین‌های اطراف آن، از سوی زورمندان غصب شده است.

قلعه بست، در دوره‌های گونه گون تاریخی روزهای سختی را دیده است. از علاوالدین غوری گرفته تا چنگیز خان و تیمور و نادر افشار، پادشاهان بسیار بر این قلعه هجوم آوردند. اما اکنون بیش از هر زمان دیگر با تهدید نابودی رو به رو است.

مسوولیت بزرگ نگه‌داری از این بناهای ارزشمند تاریخی بر دوش مرد شصت ساله‌یی است که نزدیک به چهل سال عمرش را در این‌جا سپری کرده است.

عبدالغنی، نگهبان قلعه بست، گفت: «قلعه بست میراث فرهنگی ماست و ما باید از آن محافظت کنیم. تاریخ افغانستان بر قلعه بست زنده است.»

جوانان هلمند تنها بازدید کننده‌گانی استند که گاهی جمعه‌های شان را در این‌جا سپری می‌کنند.

سمیع الله، دانشجو، گفت: «ما که چیزی را دیدم،در این قلعه همه چیز در حال از بین رفتن است و اگر به آن توجه نشود، این قلعه تاریخی کاملا از بین خواهد رفت.»

بی‌پروایی حکومت، باران و توفان‌ها، و آبخیزی‌های رودخانه هلمند از علت‌های گفته می‌شوند که قلعه بست رفته رفته ویران می‌شود. اما نگرانی جدی‌تر از آن، غصب زمین‌های تاریخی در چهارسوی این قلعه از سوی زورمندان است.

عبدالله ظهیر، کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ هلمند، گفت: «چهار اطراف این قلعه همه اش عابده تاریخی است و حالا اکثر آن غصب و یا تخریب شده‌اند.»

اما قلعه بست تنها مکان تاریخی نیست که در حال نابود شدن است. پنجاه درصد از اثرهای باستانی هلمند در بخش‌های زیر اداره طالبان استند.

فرید احمد فرهنگ، رییس اطلاعات و فرهنگ هلمند، گفت: «در مرکز و ولسوالی‌های هلمند ۸۰ ساحه تاریخی و قلعه‌های تاریخی استند و ما کوشش می‌کنیم از تخریب آن‌ها جلوگیری کنیم.»

شاید جنگ هلمند ذهن‌ها را به اندازه‌یی مشغول داشته است که مکان‌های تاریخی به فراموشی سپرده شوند. غافل از این‌که این فراموشی شاید به فراموش شدن تاریخ هلمند بینجامد.

مکان‌های تاریخی هلمند با تهدید نابودی رو به رو استند

قلعه بست یکی از این مکان‌های تاریخی است که بر بنیاد گفته‌های کارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ، تا سه هزار جریب زمین‌های اطراف آن، از سوی زورمندان غصب شده است

Thumbnail

بر بنیاد آمارهای ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند، از هشتاد قلعه تاریخی در هلمند، بیش از چهل قلعه آن در بخش‌های زیر اداره طالبان است.

 اما باشنده‌گان هلمند می‌گویند که حکومت در برابر اثرهای باستانی در شهر لشکرگاه نیز بی‌پروا است. 

قلعه بست یکی از این مکان‌های تاریخی است که بر بنیاد گفته‌های کارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ، تا سه هزار جریب زمین‌های اطراف آن، از سوی زورمندان غصب شده است.

قلعه بست، در دوره‌های گونه گون تاریخی روزهای سختی را دیده است. از علاوالدین غوری گرفته تا چنگیز خان و تیمور و نادر افشار، پادشاهان بسیار بر این قلعه هجوم آوردند. اما اکنون بیش از هر زمان دیگر با تهدید نابودی رو به رو است.

مسوولیت بزرگ نگه‌داری از این بناهای ارزشمند تاریخی بر دوش مرد شصت ساله‌یی است که نزدیک به چهل سال عمرش را در این‌جا سپری کرده است.

عبدالغنی، نگهبان قلعه بست، گفت: «قلعه بست میراث فرهنگی ماست و ما باید از آن محافظت کنیم. تاریخ افغانستان بر قلعه بست زنده است.»

جوانان هلمند تنها بازدید کننده‌گانی استند که گاهی جمعه‌های شان را در این‌جا سپری می‌کنند.

سمیع الله، دانشجو، گفت: «ما که چیزی را دیدم،در این قلعه همه چیز در حال از بین رفتن است و اگر به آن توجه نشود، این قلعه تاریخی کاملا از بین خواهد رفت.»

بی‌پروایی حکومت، باران و توفان‌ها، و آبخیزی‌های رودخانه هلمند از علت‌های گفته می‌شوند که قلعه بست رفته رفته ویران می‌شود. اما نگرانی جدی‌تر از آن، غصب زمین‌های تاریخی در چهارسوی این قلعه از سوی زورمندان است.

عبدالله ظهیر، کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ هلمند، گفت: «چهار اطراف این قلعه همه اش عابده تاریخی است و حالا اکثر آن غصب و یا تخریب شده‌اند.»

اما قلعه بست تنها مکان تاریخی نیست که در حال نابود شدن است. پنجاه درصد از اثرهای باستانی هلمند در بخش‌های زیر اداره طالبان استند.

فرید احمد فرهنگ، رییس اطلاعات و فرهنگ هلمند، گفت: «در مرکز و ولسوالی‌های هلمند ۸۰ ساحه تاریخی و قلعه‌های تاریخی استند و ما کوشش می‌کنیم از تخریب آن‌ها جلوگیری کنیم.»

شاید جنگ هلمند ذهن‌ها را به اندازه‌یی مشغول داشته است که مکان‌های تاریخی به فراموشی سپرده شوند. غافل از این‌که این فراموشی شاید به فراموش شدن تاریخ هلمند بینجامد.

هم‌رسانی کنید