Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی باشنده‌گان هرات از نبود تشخیص و درمان معیاری در این ولایت

شماری از باشنده‌گان ولایت هرات می‌گویند که وجود دواهای بی کیفیت و نبود زمینه‌های تشخیص و درمان معیاری در کشور به ویژه در هرات سالانه هزاران تن را مجبور می‌کند که برای درمان بیماری‌های‌شان به بیرون ازکشوربروند و ملیون‌ها دالر نیز از این رهگذر از کشوربیرون می‌شود.

آمارهایی وجود دارند که تنها در هرات روزانه بیش از یک هزار تن ویزای کشورهای ایران، هندوستان و پاکستان را می‌گیرند و سفرهای نیمی از آنان به هدف درمان است .

محمد داوود، باشندۀ هرات، گفت: «در هرات زمینۀ تشخیص درست وجود ندارد و داکتران نمی‌توانند بیماری‌ها را به گونۀ دقیق تشخیص کنند. به خاطرنبود دواهای باکیفیت و وسایل آزمایشگاه بهداشتی ناگزیر می‌شویم به بیرون از کشوربرویم.»

شمار دیگر این باشنده‌گان هرات می‌گویند که در بیشتر درمانگاه‌های خصوصی این ولایت صحت و بازرگانی به هم آمیخته شده اند.

غلام علی حبیبی، باشندۀ هرات، گفت: «۴۵ روز پیش پدرم را به یکی از شفاخانه‌های خصوصی بردم. بیماری‌اش را بگونه‌ای تشخیص دادند که در این ۴۰ روز همه خانواده‌ام درنگرانی بودند. به من گفتند پدرت بیماری سرطان است. بسیار نگران شدم و پدرم را به بیرون از کشوربردم، اما در آن‌جا ثابت شد که یک بیماری ساده دارد و به خوبی درمان شد.»

اما، عبدالحکیم تمنا رییس صحت عامۀ هرات مشکل وارد شدن دواهای بی‌کیفیت را به کشور به ویژه هرات، یک دشواری بزرگ در بخش صحت خواند و گفت که جلوگیری از ین کار در توان ریاست صحت هرات نیست.

وی افزود: «متأسفانه بخش بزرگی از دواها به کشور ما به گونۀ قاچاق وارد می‌شوند. وقتی به گونۀ قاچاق وارد می شوند، نه کیفیت آنان بررسی می‌شود و نه می‌توان از آن نظارت کرد.»

وی افزود: «ما در حال حاضر ۶۵ مرکزصحی خصوصی داریم. اگر خواسته باشیم این نهادها را زیر نظارت بگیریم برای ما دشوار است. چون کمبود تشکیلاتی داریم .»

نگرانی باشنده‌گان هرات از نبود تشخیص و درمان معیاری در این ولایت

باشنده‌گان هرات می‌گویند که در بیشتر درمانگاه‌های خصوصی این ولایت صحت و بازرگانی به هم آمیخته شده اند.

Thumbnail

شماری از باشنده‌گان ولایت هرات می‌گویند که وجود دواهای بی کیفیت و نبود زمینه‌های تشخیص و درمان معیاری در کشور به ویژه در هرات سالانه هزاران تن را مجبور می‌کند که برای درمان بیماری‌های‌شان به بیرون ازکشوربروند و ملیون‌ها دالر نیز از این رهگذر از کشوربیرون می‌شود.

آمارهایی وجود دارند که تنها در هرات روزانه بیش از یک هزار تن ویزای کشورهای ایران، هندوستان و پاکستان را می‌گیرند و سفرهای نیمی از آنان به هدف درمان است .

محمد داوود، باشندۀ هرات، گفت: «در هرات زمینۀ تشخیص درست وجود ندارد و داکتران نمی‌توانند بیماری‌ها را به گونۀ دقیق تشخیص کنند. به خاطرنبود دواهای باکیفیت و وسایل آزمایشگاه بهداشتی ناگزیر می‌شویم به بیرون از کشوربرویم.»

شمار دیگر این باشنده‌گان هرات می‌گویند که در بیشتر درمانگاه‌های خصوصی این ولایت صحت و بازرگانی به هم آمیخته شده اند.

غلام علی حبیبی، باشندۀ هرات، گفت: «۴۵ روز پیش پدرم را به یکی از شفاخانه‌های خصوصی بردم. بیماری‌اش را بگونه‌ای تشخیص دادند که در این ۴۰ روز همه خانواده‌ام درنگرانی بودند. به من گفتند پدرت بیماری سرطان است. بسیار نگران شدم و پدرم را به بیرون از کشوربردم، اما در آن‌جا ثابت شد که یک بیماری ساده دارد و به خوبی درمان شد.»

اما، عبدالحکیم تمنا رییس صحت عامۀ هرات مشکل وارد شدن دواهای بی‌کیفیت را به کشور به ویژه هرات، یک دشواری بزرگ در بخش صحت خواند و گفت که جلوگیری از ین کار در توان ریاست صحت هرات نیست.

وی افزود: «متأسفانه بخش بزرگی از دواها به کشور ما به گونۀ قاچاق وارد می‌شوند. وقتی به گونۀ قاچاق وارد می شوند، نه کیفیت آنان بررسی می‌شود و نه می‌توان از آن نظارت کرد.»

وی افزود: «ما در حال حاضر ۶۵ مرکزصحی خصوصی داریم. اگر خواسته باشیم این نهادها را زیر نظارت بگیریم برای ما دشوار است. چون کمبود تشکیلاتی داریم .»

هم‌رسانی کنید