Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هلمند در یک سال اخیر گواه نزدیک به ۱۰۰ عملیات شبانه بوده‌است

مقام‌های محلی هلمند می‌گویند که در یک سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ عملیات شبانه در شهر و ولسوالی‌های این ولایت برای نابود سازی پناه‌گاه‌های هراس‌افگنان انجام شده است.

حیات الله حیات، والی هلمند می‌گوید که این عملیات‌های شبانه دستاوردهای خوبی داشته‌اند.

او گفت که این عملیات‌ها در نابودسازی هراس‌افگنان و نیز از جلوگیری از حمله‌های گستردۀ طالبان بسیار اثر گذار بوده‌اند.

آقای حیات افزود: «هر باری که عملیات‌های شبانه انجام شده اند بسیار مؤثر تمام شده اند. در یک سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ عملیات شبانه در هلمند انجام شده است که در آن شمار زیادی از طالبان مسلح کشته شده اند. تلاش می کنیم که تلفات ملکی این عملیات‌ها را به صفر برسانیم.»

در همین حال، شورای ولایتی هلمند میگوید که تنها در سه ماه اخیر نزدیک به ۳۰ غیر نظامی در عملیات‌های شبانه جان باخته‌اند.

گل آغا مسلم، عضو شورای ولایتی هلمند، گفت: «در بسیاری از موارد به امنیت جان و خانه های مردم توجه نشده است. خواست ما این است که در این راستا توجه صورت گیرد. تنها در سه ماه اخیر نزدیک به ۳۰ غیرنظامی در حمله های شبانه به شهادت رسیده اند و جنبۀ مثبت این کار بسیار کم است.»

بشیر شاکر، عضو شورای ولایتی هلمند، گفت که ۱۸ غیرنظامی در عملیات شبانۀ نیروهای ارتش در ولسوالی سنگین و ۱۰ غیرنظامی دیگر در ولسوالی نهر سراج جان باختند.

هلمند در دو سال اخیر گواه نبردهای سخت میان هراس‌افگنان و نیروهای دولتی بوده است و این نبردها سبب شده اند تا شش ولسوالی هلمند به  دست طالبان سقوط کنند.

مقام‌های محلی هلمند جلوگیری از تلفات غیرنظامیان را از علت‌های به درازا کشیدن نبردها در هلمند می‌دانند.

هلمند در یک سال اخیر گواه نزدیک به ۱۰۰ عملیات شبانه بوده‌است

حیات‌الله حیات، والی هلمند، گفت که این عملیات‌ها در نابودسازی هراس‌افگنان و نیز از جلوگیری از حمله‌های گستردۀ طالبان بسیار اثر گذار بوده‌اند.

Thumbnail

مقام‌های محلی هلمند می‌گویند که در یک سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ عملیات شبانه در شهر و ولسوالی‌های این ولایت برای نابود سازی پناه‌گاه‌های هراس‌افگنان انجام شده است.

حیات الله حیات، والی هلمند می‌گوید که این عملیات‌های شبانه دستاوردهای خوبی داشته‌اند.

او گفت که این عملیات‌ها در نابودسازی هراس‌افگنان و نیز از جلوگیری از حمله‌های گستردۀ طالبان بسیار اثر گذار بوده‌اند.

آقای حیات افزود: «هر باری که عملیات‌های شبانه انجام شده اند بسیار مؤثر تمام شده اند. در یک سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ عملیات شبانه در هلمند انجام شده است که در آن شمار زیادی از طالبان مسلح کشته شده اند. تلاش می کنیم که تلفات ملکی این عملیات‌ها را به صفر برسانیم.»

در همین حال، شورای ولایتی هلمند میگوید که تنها در سه ماه اخیر نزدیک به ۳۰ غیر نظامی در عملیات‌های شبانه جان باخته‌اند.

گل آغا مسلم، عضو شورای ولایتی هلمند، گفت: «در بسیاری از موارد به امنیت جان و خانه های مردم توجه نشده است. خواست ما این است که در این راستا توجه صورت گیرد. تنها در سه ماه اخیر نزدیک به ۳۰ غیرنظامی در حمله های شبانه به شهادت رسیده اند و جنبۀ مثبت این کار بسیار کم است.»

بشیر شاکر، عضو شورای ولایتی هلمند، گفت که ۱۸ غیرنظامی در عملیات شبانۀ نیروهای ارتش در ولسوالی سنگین و ۱۰ غیرنظامی دیگر در ولسوالی نهر سراج جان باختند.

هلمند در دو سال اخیر گواه نبردهای سخت میان هراس‌افگنان و نیروهای دولتی بوده است و این نبردها سبب شده اند تا شش ولسوالی هلمند به  دست طالبان سقوط کنند.

مقام‌های محلی هلمند جلوگیری از تلفات غیرنظامیان را از علت‌های به درازا کشیدن نبردها در هلمند می‌دانند.

هم‌رسانی کنید