Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وحدت: ولسوالی کوهستانات پناهگان امن هراس‌افگنان خواهد شد

والی سرپل از مبدل‌شدن ولسوالی کوهستانات این ولایت به پناه‌گاه امن و مرکز آموزشی هراس‌افگنان جهانی سخن می‌گوید.

محمدظاهر وحدت، والی سرپل، هشدار می‌دهد که اگر کوهستانات از وجود هراس‌افگنان پاکسازی نشود، ادامۀ حضور و فعالیت‌های هراس‌افگنان در این ولسوالی سخت خطرآفرین خواهد بود.

والی سرپل از جابه‌جایی پسر طاهر یولداش، رهبر حزب تحریک اسلامی ازبیکستان در ولسوالی صیاد این ولایت نیز خبر می‌دهد و می‌گوید که وی سرگرم سربازگیری برای داعش است.

آقای وحدت می‌گوید: «اگر دولت مرکزی و حامیان ما در جامعۀ جهانی در این‌باره توجه و همکاری نکنند، در آینده احمتال دارد که ما آسیب‌پذیری‌های خود را داشته باشیم.»

در این میان نهاد‌های امنیتی انتقاد می‌شوند که در زمستان امسال از فرصت‌ها بهره نگرفتند؛ از همین‌رو در این زمستان تا این‌جا کار بسیاری از بخش‌هایی زیر ادارۀ طالبان پس گرفته نشده‌اند.

عبدالخالق زازی، عضو شورای ولایتی کابل، می‌گوید: «در این قسمت باید نیروهای امنیتی ما و خود رییس‌جمهور که خود سرقوماندان/ فرمانده ارشد قوای مسلح می‌داند باید توجه خاص داشته باشند و باید عملیات‌ها را راه‌اندازی کند.»

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، می‌گوید: «نیاز‌های که بود و آن بخش‌هایی که در بهار و تابستان ضعیف بودند، ما در زمستان کار کرده‌ایم و آن‌ها را تقویت کرده‌ایم. بنابراین امید این است که در بهار آینده خدا کند جنگ نباشد؛ اگر جنگ دوام کند ما با یک کیفیت بالاتر و امکانات بالاتر به دشمن جواب دندان‌شکن خواهیم داد.»

سرپل یکی از ولایت‌های ناامن در شمال کشور است، این ولایت از سال‌ها به‌این‌سو گواه حضور و فعالیت‌های هراس‌افگنان است.

وحدت: ولسوالی کوهستانات پناهگان امن هراس‌افگنان خواهد شد

محمدظاهر وحدت، والی سرپل، هشدار می‌دهد که اگر کوهستانات از وجود هراس‌افگنان پاکسازی نشود، ادامۀ حضور و فعالیت‌های هراس‌افگنان در این ولسوالی سخت خطرآفرین خواهد بود

Thumbnail

والی سرپل از مبدل‌شدن ولسوالی کوهستانات این ولایت به پناه‌گاه امن و مرکز آموزشی هراس‌افگنان جهانی سخن می‌گوید.

محمدظاهر وحدت، والی سرپل، هشدار می‌دهد که اگر کوهستانات از وجود هراس‌افگنان پاکسازی نشود، ادامۀ حضور و فعالیت‌های هراس‌افگنان در این ولسوالی سخت خطرآفرین خواهد بود.

والی سرپل از جابه‌جایی پسر طاهر یولداش، رهبر حزب تحریک اسلامی ازبیکستان در ولسوالی صیاد این ولایت نیز خبر می‌دهد و می‌گوید که وی سرگرم سربازگیری برای داعش است.

آقای وحدت می‌گوید: «اگر دولت مرکزی و حامیان ما در جامعۀ جهانی در این‌باره توجه و همکاری نکنند، در آینده احمتال دارد که ما آسیب‌پذیری‌های خود را داشته باشیم.»

در این میان نهاد‌های امنیتی انتقاد می‌شوند که در زمستان امسال از فرصت‌ها بهره نگرفتند؛ از همین‌رو در این زمستان تا این‌جا کار بسیاری از بخش‌هایی زیر ادارۀ طالبان پس گرفته نشده‌اند.

عبدالخالق زازی، عضو شورای ولایتی کابل، می‌گوید: «در این قسمت باید نیروهای امنیتی ما و خود رییس‌جمهور که خود سرقوماندان/ فرمانده ارشد قوای مسلح می‌داند باید توجه خاص داشته باشند و باید عملیات‌ها را راه‌اندازی کند.»

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، می‌گوید: «نیاز‌های که بود و آن بخش‌هایی که در بهار و تابستان ضعیف بودند، ما در زمستان کار کرده‌ایم و آن‌ها را تقویت کرده‌ایم. بنابراین امید این است که در بهار آینده خدا کند جنگ نباشد؛ اگر جنگ دوام کند ما با یک کیفیت بالاتر و امکانات بالاتر به دشمن جواب دندان‌شکن خواهیم داد.»

سرپل یکی از ولایت‌های ناامن در شمال کشور است، این ولایت از سال‌ها به‌این‌سو گواه حضور و فعالیت‌های هراس‌افگنان است.

هم‌رسانی کنید