Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشاورزانِ هلمند در انتظار برداشت محصول زمین‌های کوکنار

در حالی که هلمند در آتش جنگ می‌سوزد، کشاورزان کوکنار در این ولایت، در انتظار برداشت محصول زمین‌های شان استند.

بر بنیاد گفته‌های شورای ولایتی هلمند، کوکنار از منابع اصلی درآمد طالبان است که سالانه ده‌ها میلیون دالر از آن به دست می‌آورند.

صمیم فرامرز و عبدالله همیم خبرنگاران طلوع‌نیوز زنده‌گی شماری از کشاورزان کوکنار را در ولسوالی گرشک ولایت هلمند به تصویر کشیده اند.

دور از دیده‌گان مردم، در دشتی که بخش‌هایی آن زیر اداره حکومت و بخش‌هایی نیز زیر ادارۀ طالبان است، کشاورزانی زنده‌گی می‌کنند که کوکنار تنها درآمد خانواده‌های شان را فراهم می‌سازد.

عبدالصمد، کشاورز در هلمند، گفت: «حکومت و طالبان تا کنون ما را از بهر کشت کوکنار چیزی نگفته اند. و ما هم از سال‌ها به این سو کوکنار کشت می‌کنیم.»

یکی خانواده‌های هلمند، سال‌هاست که با کشت کوکنار سر و کار دارد. کودکان شان، بزرگ نشده، پا به زمین‎های کوکنار می‌گذارند و کشت و کار کوکنار بخشی از به روزمره‌گی شان می‌شود.

سیدگل، یک کشاورز دیگر گفت: «این جا کار دیگر نیست. کودکان ما که جوان می‌شوند کار دیگر نمی‌کنند؛ کوکنار کشت می‌کنند.»

کشاورزانی هم هستند که ساز و برگ مجهزتری دارند و برای آبیاری زمین‌های کوکنار، از انرژی آفتابی کار می‌گیرند.

حمدالله، کشاورز دیگر در این ولایت، گفت: «ما در این جا سیستم برق آفتابی را آماده کرده ایم و از مصارف تیل نیز جلوگیری کرده ایم.»

تا دو ماه دیگر، زمین‌های کوکنار برای حاصل گیری آماده خواهند شد. بخش بزرگی از حاصلات آن به ولایت‌های نیمروز و فراه خواهد رفت.

عبدالرزاق، کشاورز، گفت: «از این جا به آن سو تا به محل طالبان کوکنار زیاد کشت شده است. آنان (طالبان) از هر پنج سیر کوکنار یک سیر آن را از کشاورزان جمع‌آوری می‌کنند.»

کشاورزان از هر جریب زمین، به گونه میانگین، پنجاه هزار افغانی به دست می آورند. آنان ناگزیر استند برای طالبان و حکومت مالیه بپردازند.

حبیب آغا، کشاروز در هلمند، گفت: «ما در میان دو نوع حکومت زنده‌گی می‌کنیم. گاهی یک طرف به ما توهین می‌کند گاهی طرف دیگر. ما کار دیگر نداریم، مجبور استیم که کوکنار کشت کنیم.»

کشاورزانِ هلمند در انتظار برداشت محصول زمین‌های کوکنار

عبدالصمد، کشاورز در هلمند، گفت: «حکومت و طالبان تا کنون ما را از بهر کشت کوکنار چیزی نگفته اند. و ما هم از سال‌ها به این سو کوکنار کشت می‌کنیم.»

Thumbnail

در حالی که هلمند در آتش جنگ می‌سوزد، کشاورزان کوکنار در این ولایت، در انتظار برداشت محصول زمین‌های شان استند.

بر بنیاد گفته‌های شورای ولایتی هلمند، کوکنار از منابع اصلی درآمد طالبان است که سالانه ده‌ها میلیون دالر از آن به دست می‌آورند.

صمیم فرامرز و عبدالله همیم خبرنگاران طلوع‌نیوز زنده‌گی شماری از کشاورزان کوکنار را در ولسوالی گرشک ولایت هلمند به تصویر کشیده اند.

دور از دیده‌گان مردم، در دشتی که بخش‌هایی آن زیر اداره حکومت و بخش‌هایی نیز زیر ادارۀ طالبان است، کشاورزانی زنده‌گی می‌کنند که کوکنار تنها درآمد خانواده‌های شان را فراهم می‌سازد.

عبدالصمد، کشاورز در هلمند، گفت: «حکومت و طالبان تا کنون ما را از بهر کشت کوکنار چیزی نگفته اند. و ما هم از سال‌ها به این سو کوکنار کشت می‌کنیم.»

یکی خانواده‌های هلمند، سال‌هاست که با کشت کوکنار سر و کار دارد. کودکان شان، بزرگ نشده، پا به زمین‎های کوکنار می‌گذارند و کشت و کار کوکنار بخشی از به روزمره‌گی شان می‌شود.

سیدگل، یک کشاورز دیگر گفت: «این جا کار دیگر نیست. کودکان ما که جوان می‌شوند کار دیگر نمی‌کنند؛ کوکنار کشت می‌کنند.»

کشاورزانی هم هستند که ساز و برگ مجهزتری دارند و برای آبیاری زمین‌های کوکنار، از انرژی آفتابی کار می‌گیرند.

حمدالله، کشاورز دیگر در این ولایت، گفت: «ما در این جا سیستم برق آفتابی را آماده کرده ایم و از مصارف تیل نیز جلوگیری کرده ایم.»

تا دو ماه دیگر، زمین‌های کوکنار برای حاصل گیری آماده خواهند شد. بخش بزرگی از حاصلات آن به ولایت‌های نیمروز و فراه خواهد رفت.

عبدالرزاق، کشاورز، گفت: «از این جا به آن سو تا به محل طالبان کوکنار زیاد کشت شده است. آنان (طالبان) از هر پنج سیر کوکنار یک سیر آن را از کشاورزان جمع‌آوری می‌کنند.»

کشاورزان از هر جریب زمین، به گونه میانگین، پنجاه هزار افغانی به دست می آورند. آنان ناگزیر استند برای طالبان و حکومت مالیه بپردازند.

حبیب آغا، کشاروز در هلمند، گفت: «ما در میان دو نوع حکومت زنده‌گی می‌کنیم. گاهی یک طرف به ما توهین می‌کند گاهی طرف دیگر. ما کار دیگر نداریم، مجبور استیم که کوکنار کشت کنیم.»

هم‌رسانی کنید