Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۸ مرد و ۳ زن در هلمند کشته شدند

فرود آمدن یک  گلولۀ هاوان برخانه‌یی در هلمند  جان تمامی یازده عضو یک خانواده را گرفت.

محمدکریم اتل، رئیس شورای ولایتی هلمند می‌گوید که این رویداد در منطقه ماته لنگه ولسوالی سنگین ولایت هلمند که در حاکمیت طالبان است، پنج شنبه شب رخ داد.

هشت مرد و سه زن جان باخته‌گان این رویداد استند.

وی می‌افزاید که تا اکنون  روشن نشده است که این موشک از سوی هراس افگنان، نیروهای دولتی و یاهم از هواپیماهای نیروهای خارجی شلیک شده است.

درهمین حال قول اردوی دو صد و پانزه میوند تعهد سپرده است که در باره چه‌گونه‌گی این رویداد بررسی‌ها را انجام خواهد داد.

۸ مرد و ۳ زن در هلمند کشته شدند

محمدکریم اتل، رئیس شورای ولایتی هلمند می‌گوید که این رویداد در منطقه ماته لنگه ولسوالی سنگین ولایت هلمند که در حاکمیت طالبان است، پنج شنبه شب رخ داد

Thumbnail

فرود آمدن یک  گلولۀ هاوان برخانه‌یی در هلمند  جان تمامی یازده عضو یک خانواده را گرفت.

محمدکریم اتل، رئیس شورای ولایتی هلمند می‌گوید که این رویداد در منطقه ماته لنگه ولسوالی سنگین ولایت هلمند که در حاکمیت طالبان است، پنج شنبه شب رخ داد.

هشت مرد و سه زن جان باخته‌گان این رویداد استند.

وی می‌افزاید که تا اکنون  روشن نشده است که این موشک از سوی هراس افگنان، نیروهای دولتی و یاهم از هواپیماهای نیروهای خارجی شلیک شده است.

درهمین حال قول اردوی دو صد و پانزه میوند تعهد سپرده است که در باره چه‌گونه‌گی این رویداد بررسی‌ها را انجام خواهد داد.

هم‌رسانی کنید