Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش: دولت در عملی‌سازی قانون اساسی با مشکلات روبه‌رو بوده‌است

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری می‌پذیرد که دولت در عملی‌سازی قانون اساسی در کشور با مشکلات رو‌به‌رو بوده‌است.

آقای دانش که امروز (شنبه، ۱۴جدی) در مراسم شانزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی سخن می‌زد، اما تأکید کرد که بازنگری و تعدیل در قانون اساسی یک نیاز است.

معاون دوم رییس‌جمهور افزود که تعدیل و بازنگری قانون اساسی به خواست طالبان صورت نخواهد گرفت: «در مرحلۀ تطبیق و هم‌چنان تفسیر قانون اساسی در این سال‌ها با چه مشکلاتی مواجه هستیم و چه ابهاماتی وجود دارد. از این جهت، روشن است که درپاره‌یی از مواد قانون اساسی باید مورد بازنگری قرار بگیرد.»

سرور دانش، در بخش دیگر سخنانش با اشاره به تلاش‌های صلح، گفت که باید همزمان با این تلاش‌ها، آتش‌بس برقرار شود و نیز دستاوردهای نظام کنونی در روند گفت‌وگوها حفظ شوند: «برای اعتمادسازی در مرحلۀ اول، برقراری آتش‌بس عمومی در افغانستان یک نیاز جدی است و مرحلۀ دوم مذاکرات بین‌الافغانی با محوریت دولت جمهوری اسلامی افغانستان که این می‌تواند کلید اصلی آغاز عملی روند صلح باشد.»

در همین حال، محمد قاسم هاشمزی، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که در این مراسم حضور داشت، از آن‌چه نقض قانون از سوی حکومت گفت، انتقاد کرد: «خواستن صلح، بدون احترام به قانون اساسی نباید قابل قبول باشد، پس بیاید برای صلح با قوت قانون اساسی به پیش برویم.»

در همین حال، شماری از قانون‌گذاران نیز حکومت را به نقض قانون اساسی در کشور متهم ساختند.

امیرخان یار، معاون نخست مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «برای ما قوانینی می‌آید که مخالف طریح قانون اساسی است.»

سبحان مصباح، معاون اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان گفت: «قانون اساسی بیشتر در سطح هر سه قوه نقض شده‌است؛ حکومت، پارلمان، قوه قضایه. و کمیسیون‌های انتخاباتی بیشتر نقض کرده‌اند.»

به باور حقوق‌دانان، حاکم نبودن قانون، برجسته بودن سنت‌های ناپسند، ادامۀ ناامنی‌ها، فساد اداری و فرهنگ معافیت در کشور از عوامل بنیادی نقض قانون اساسی در کشور بوده‌اند.

دانش: دولت در عملی‌سازی قانون اساسی با مشکلات روبه‌رو بوده‌است

در همین حال، شماری از قانون‌گذاران نیز حکومت را به نقض قانون اساسی در کشور متهم ساختند.

تصویر بندانگشتی

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری می‌پذیرد که دولت در عملی‌سازی قانون اساسی در کشور با مشکلات رو‌به‌رو بوده‌است.

آقای دانش که امروز (شنبه، ۱۴جدی) در مراسم شانزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی سخن می‌زد، اما تأکید کرد که بازنگری و تعدیل در قانون اساسی یک نیاز است.

معاون دوم رییس‌جمهور افزود که تعدیل و بازنگری قانون اساسی به خواست طالبان صورت نخواهد گرفت: «در مرحلۀ تطبیق و هم‌چنان تفسیر قانون اساسی در این سال‌ها با چه مشکلاتی مواجه هستیم و چه ابهاماتی وجود دارد. از این جهت، روشن است که درپاره‌یی از مواد قانون اساسی باید مورد بازنگری قرار بگیرد.»

سرور دانش، در بخش دیگر سخنانش با اشاره به تلاش‌های صلح، گفت که باید همزمان با این تلاش‌ها، آتش‌بس برقرار شود و نیز دستاوردهای نظام کنونی در روند گفت‌وگوها حفظ شوند: «برای اعتمادسازی در مرحلۀ اول، برقراری آتش‌بس عمومی در افغانستان یک نیاز جدی است و مرحلۀ دوم مذاکرات بین‌الافغانی با محوریت دولت جمهوری اسلامی افغانستان که این می‌تواند کلید اصلی آغاز عملی روند صلح باشد.»

در همین حال، محمد قاسم هاشمزی، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که در این مراسم حضور داشت، از آن‌چه نقض قانون از سوی حکومت گفت، انتقاد کرد: «خواستن صلح، بدون احترام به قانون اساسی نباید قابل قبول باشد، پس بیاید برای صلح با قوت قانون اساسی به پیش برویم.»

در همین حال، شماری از قانون‌گذاران نیز حکومت را به نقض قانون اساسی در کشور متهم ساختند.

امیرخان یار، معاون نخست مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «برای ما قوانینی می‌آید که مخالف طریح قانون اساسی است.»

سبحان مصباح، معاون اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان گفت: «قانون اساسی بیشتر در سطح هر سه قوه نقض شده‌است؛ حکومت، پارلمان، قوه قضایه. و کمیسیون‌های انتخاباتی بیشتر نقض کرده‌اند.»

به باور حقوق‌دانان، حاکم نبودن قانون، برجسته بودن سنت‌های ناپسند، ادامۀ ناامنی‌ها، فساد اداری و فرهنگ معافیت در کشور از عوامل بنیادی نقض قانون اساسی در کشور بوده‌اند.

هم‌رسانی کنید