Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست فرهنگیان؛ نگهداشت داشته‌های فرهنگی کشور

فرهنگیان کشور از طرف های مذاکرات صلح و سازمان ها و کشورهای پشتیبان این گفت و گوها می خواهند که به نگهداشت داشته های فرهنگی در جریان گفت و گوها توجه کنند.

این فرهنگیان می گویند نگران استند که در نتیجه مذاکرات صلح، اوضاعی حاکم شود که به زیان داشته ها و هویت تاریخی مردمان این سرزمین باشد.

این فرهنگیان که تاریخ، آزادی ها و دست آوردها را هویت مردمان این سرزمین می دانند می گویند که این هویت در جریان مذاکرات صلح نباید دست خوش خواست های بیگانه گان شوند.

مسوول بازمانده های باستانی دوره کوشانیان موزیم ملی این دو مجسمه کنشکا، پادشاه کوشانی را از مجسمه های تخریب شده از سوی طالبان می گوید که دوباره ترمیم شده اند. این دو مجسمه هشتاد سال پیش از ساحه سرخ کوتل ولایت بغلان که به آتشکده زردشت مشهور است به دست آمده بودند.

عبدالبصیر کامجو، مسوول بازمانده های باستانی دوره کوشانیان در موزیم ملی، گفت: «شما مجسمه مومیایی شده فرعوان را ببیند جسد فرعون را ببیند؛ نگهداشته می شود در جایی که بزرگ ترین مدارس اسلامی اکنون در آن جا است. ما صدها عالم دین را فارغ از دانشگاه الازهر مصر داریم که در انجا تحصیل می کنند اما هیچ عالم دین واقعی باشد به تخریب بازمانده های تاریخی نظر نداده است.»

دوهزارو پنج صد تندیس و بازمانده تاریخی در دور طالبان از سوی آنان با تبر شکستانده شدند اما امروز بخشی این مجسمه ها همچون تندیس بودیستوا سیدآرته در حالت تفکر، در یک و نیم دهه گذشته ترمیم و در موزیم ملی گذاشته شده اند.

اما امروز که هیات مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان برای مذاکره با طالبان در قطر به سر برد، فرهنگیان کشور بار دیگر در باره آینده این داشته های باستانی نگران شده اند.

تیمورشاه حکیم یار، عضو شورای عالی هنر، گفت: «از طرف های در نشست قطر حضور دارند صمیمانه تقاضا می کنیم که این موضوع را به گونه جدی در نظر داشته باشند تا که دیگر کسی به رخ فرهنگ و هنر این کشور شمشیر نکشد و هنر این کشور را زخمی نسازد.»

این دادخواهی برای تضمین نگهداشت بازمانده های تاریخی در جریان مذاکرات صلح از سوی فرهنگیان کشور در کابل به راه انداخته شده است.

رسول باوری، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «انجمن حمایت از بازمانده های باستانی از رییس جمهوری اسلامی افغانستان به گونه جدی تقاضا می کند که در گروه هیات گفت و گو کننده صلح افغانستان در قطر یک یا دو متخصص امور نگهداشت بازمانده های باستانی را برگزیند که برای تضمین و نگهداشت بازمانده های باستانی مشوره های مناسبت بدهد.»

تندیس های موزیم ملی تنها بازمانده های باستانی نبودند که در دوره طالبان تخریب شدند، طالبان تندیس های بودای بامیان را با یک هزار وشش صد سال قدمت نیز منفجر کردند.

خواست فرهنگیان؛ نگهداشت داشته‌های فرهنگی کشور

فرهنگیان می گویند نگران استند که در نتیجه مذاکرات صلح، اوضاعی حاکم شود که به زیان داشته ها و هویت تاریخی مردمان این سرزمین باشد.

Thumbnail

فرهنگیان کشور از طرف های مذاکرات صلح و سازمان ها و کشورهای پشتیبان این گفت و گوها می خواهند که به نگهداشت داشته های فرهنگی در جریان گفت و گوها توجه کنند.

این فرهنگیان می گویند نگران استند که در نتیجه مذاکرات صلح، اوضاعی حاکم شود که به زیان داشته ها و هویت تاریخی مردمان این سرزمین باشد.

این فرهنگیان که تاریخ، آزادی ها و دست آوردها را هویت مردمان این سرزمین می دانند می گویند که این هویت در جریان مذاکرات صلح نباید دست خوش خواست های بیگانه گان شوند.

مسوول بازمانده های باستانی دوره کوشانیان موزیم ملی این دو مجسمه کنشکا، پادشاه کوشانی را از مجسمه های تخریب شده از سوی طالبان می گوید که دوباره ترمیم شده اند. این دو مجسمه هشتاد سال پیش از ساحه سرخ کوتل ولایت بغلان که به آتشکده زردشت مشهور است به دست آمده بودند.

عبدالبصیر کامجو، مسوول بازمانده های باستانی دوره کوشانیان در موزیم ملی، گفت: «شما مجسمه مومیایی شده فرعوان را ببیند جسد فرعون را ببیند؛ نگهداشته می شود در جایی که بزرگ ترین مدارس اسلامی اکنون در آن جا است. ما صدها عالم دین را فارغ از دانشگاه الازهر مصر داریم که در انجا تحصیل می کنند اما هیچ عالم دین واقعی باشد به تخریب بازمانده های تاریخی نظر نداده است.»

دوهزارو پنج صد تندیس و بازمانده تاریخی در دور طالبان از سوی آنان با تبر شکستانده شدند اما امروز بخشی این مجسمه ها همچون تندیس بودیستوا سیدآرته در حالت تفکر، در یک و نیم دهه گذشته ترمیم و در موزیم ملی گذاشته شده اند.

اما امروز که هیات مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان برای مذاکره با طالبان در قطر به سر برد، فرهنگیان کشور بار دیگر در باره آینده این داشته های باستانی نگران شده اند.

تیمورشاه حکیم یار، عضو شورای عالی هنر، گفت: «از طرف های در نشست قطر حضور دارند صمیمانه تقاضا می کنیم که این موضوع را به گونه جدی در نظر داشته باشند تا که دیگر کسی به رخ فرهنگ و هنر این کشور شمشیر نکشد و هنر این کشور را زخمی نسازد.»

این دادخواهی برای تضمین نگهداشت بازمانده های تاریخی در جریان مذاکرات صلح از سوی فرهنگیان کشور در کابل به راه انداخته شده است.

رسول باوری، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «انجمن حمایت از بازمانده های باستانی از رییس جمهوری اسلامی افغانستان به گونه جدی تقاضا می کند که در گروه هیات گفت و گو کننده صلح افغانستان در قطر یک یا دو متخصص امور نگهداشت بازمانده های باستانی را برگزیند که برای تضمین و نگهداشت بازمانده های باستانی مشوره های مناسبت بدهد.»

تندیس های موزیم ملی تنها بازمانده های باستانی نبودند که در دوره طالبان تخریب شدند، طالبان تندیس های بودای بامیان را با یک هزار وشش صد سال قدمت نیز منفجر کردند.

هم‌رسانی کنید