تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

"قصه‌های شیرین مثنوی ویژۀ کودکان و نوجوانان" رونمایی شد

نشر باران، امروز چهارشنبه (۹میزان) با رونمایی یک مجموعۀ قصه‌های مثنوی ویژۀ کودکان و نوجوانان از هشت صد و سیزدهمین زاد روز مولانا جلال‌الدین محمد بلخی گرامی‌داشت کرد.

این مجموعه زیرنام «قصه‌های شیرین مثنوی ویژۀ کودکان و نوجوانان» چاپ شده‌است که شامل ده داستان برگرفته از آموزه‌های اخلاقی کتاب مثنوی مولوی است.

سهراب عمر، مسؤول نشر باران در این باره گفت: «مجموعۀ قصه‌های شیرین مثنوی که امروز شاهد روگشایی‌اش استید، پیام‌های اخلاقی نهفته در مثنوی را به کودکان می‌آموزاند. کودکان از یک‌سو از قصه‌ها و تصویرهای این کتاب‌ها لذت می‌برند و از سوی دیگر با آموزه‌های اخلاقی حضرت مولانا آشنا می‌شود.»

حمیرا قادری، نویسنده نیز افزود: «انتشارات باران تلاش کند که گروۀ نویسنده‌گان ایجاد کند؛ نی این که فقط کتاب چاپ کند، بسنده نیست! بسیار مهم است که در این دوره شما نویسنده نیز بسازید.»

مولانا جلال‌الدین بلخی شهره به مولوی، هشت صدو سیزده سال پیش در همین روزها در بلخ زاده شد.

بهاءالدین، پدر مولانا از علما و صوفیان آن زمان در بلخ بود، اما بنا به رنجشی که میان او و سلطان محمد خوارزمشاه پدید آمد بود، مجبور شد همراه با مولانا که آن روزها نوجوان سیزده ساله بود، بلخ را ترک کند و پس از مدتی در قونیه ساکن شدند.

عبدالمنان شیوا شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان داشت: «مولوی هفت ساله بود که رسالۀ نور بایزید بسطامی را از کتاب‌خانه بهاء ولد زیر دستار و پیراهن پنهان می‌کرد و در تاکستان‌های مومنه خاتون مادرش که یکی از زنان نامی و شرع و در عین حال چیز فهم و دانشمند دورۀ بلخ بود، پنهان از چشم بهاء ولد می‌خواند.»

مولانا، در آستانۀ چهل سالگی زمانی که همچون عارف و دانشمند در قونیه شهره بود با شمس‌الدین تبریزی آشنا شد.

مولانا شصت و شش سال عمر کرد و شصت هزار بیت از خود به‌جا گذاشت. اکنون زادگاۀ مولانا در بلخ یک مخروبه است اما آرامگاه وی در قونیه تا دو میلیون دالر در سال از بازدید کننده‌گان درامد دارد.

"قصه‌های شیرین مثنوی ویژۀ کودکان و نوجوانان" رونمایی شد

مولانا شصت و شش سال عمر کرد و شصت هزار بیت از خود به‌جا گذاشت. اکنون زادگاۀ مولانا در بلخ یک مخروبه است اما آرامگاه وی در قونیه تا دو میلیون دالر در سال از بازدید کننده‌گان درامد دارد.

تصویر بندانگشتی

نشر باران، امروز چهارشنبه (۹میزان) با رونمایی یک مجموعۀ قصه‌های مثنوی ویژۀ کودکان و نوجوانان از هشت صد و سیزدهمین زاد روز مولانا جلال‌الدین محمد بلخی گرامی‌داشت کرد.

این مجموعه زیرنام «قصه‌های شیرین مثنوی ویژۀ کودکان و نوجوانان» چاپ شده‌است که شامل ده داستان برگرفته از آموزه‌های اخلاقی کتاب مثنوی مولوی است.

سهراب عمر، مسؤول نشر باران در این باره گفت: «مجموعۀ قصه‌های شیرین مثنوی که امروز شاهد روگشایی‌اش استید، پیام‌های اخلاقی نهفته در مثنوی را به کودکان می‌آموزاند. کودکان از یک‌سو از قصه‌ها و تصویرهای این کتاب‌ها لذت می‌برند و از سوی دیگر با آموزه‌های اخلاقی حضرت مولانا آشنا می‌شود.»

حمیرا قادری، نویسنده نیز افزود: «انتشارات باران تلاش کند که گروۀ نویسنده‌گان ایجاد کند؛ نی این که فقط کتاب چاپ کند، بسنده نیست! بسیار مهم است که در این دوره شما نویسنده نیز بسازید.»

مولانا جلال‌الدین بلخی شهره به مولوی، هشت صدو سیزده سال پیش در همین روزها در بلخ زاده شد.

بهاءالدین، پدر مولانا از علما و صوفیان آن زمان در بلخ بود، اما بنا به رنجشی که میان او و سلطان محمد خوارزمشاه پدید آمد بود، مجبور شد همراه با مولانا که آن روزها نوجوان سیزده ساله بود، بلخ را ترک کند و پس از مدتی در قونیه ساکن شدند.

عبدالمنان شیوا شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان داشت: «مولوی هفت ساله بود که رسالۀ نور بایزید بسطامی را از کتاب‌خانه بهاء ولد زیر دستار و پیراهن پنهان می‌کرد و در تاکستان‌های مومنه خاتون مادرش که یکی از زنان نامی و شرع و در عین حال چیز فهم و دانشمند دورۀ بلخ بود، پنهان از چشم بهاء ولد می‌خواند.»

مولانا، در آستانۀ چهل سالگی زمانی که همچون عارف و دانشمند در قونیه شهره بود با شمس‌الدین تبریزی آشنا شد.

مولانا شصت و شش سال عمر کرد و شصت هزار بیت از خود به‌جا گذاشت. اکنون زادگاۀ مولانا در بلخ یک مخروبه است اما آرامگاه وی در قونیه تا دو میلیون دالر در سال از بازدید کننده‌گان درامد دارد.

هم‌رسانی کنید