تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بیشتر آبده‌های تاریخی نیمروز در آستانۀ نابودی قرار دارند

مقام‌های محلی ولایت نیمروز می‌گویند که بیشتر آبده‌های تاریخی این ولایت که مهد سیستان قدیم نامیده می‌شود، در آستانۀ نابودی قرار دارند.

ریاست اطلاعات و فرهنگ نیمروز می‌گوید که صدها آبدۀ تاریخی در این ولایت وجود دارند، اما تنها ۴۴ آبده ثبت این ریاست شده‌اند.

یکی از آبده‌ها قلعه‌یی تاریخی است که در نزدیکی شهر زرنج، مرکز این ولایت، قرار دارد و به‌حال خودش رها شده‌است. این قلعه و ده‌ها بازماندۀ باستانی همانند آن در نیمروز در حال نابودی اند.

عبدالغنی حسن، رییس اطلاعات و فرهنگ نیمروز می‌گوید که حکومت تنها کار یک آبدۀ تاریخی این ولایت را آغاز کرده‌است و دیگر آبده‌ها همچنان فراموش شده مانده‌اند.

شماری از فرهنگیان و شورای ولایتی نیمروز حکومت را در زمینۀ مرمت و بازسازی بازمانده‌های باستانی این ولایت به بی‌توجهی متهم می‌سازند.

 آنان هشدار می‌دهند که با ویران شدن مکان‌های تاریخی نیمروز، تمدن چند هزار ساله سیستان قدیم نیز نابود خواهد شد.

امان الله عاطف، آگاه فرهنگی در نیمروز بیان داشت: «یک بحث مهم در نیمروز این است که این ولایت یک شهر تمدن‌ها است... این قلعه‌ها مربوط چگنی‌ها می‌شود. قلعه‌هایی نیز است که شامل زندان و بخش‌های نظامی می‌شود.»

مقام‌های محلی نیمروز می‌گویند که به علت نبود بودجه آنان نتوانسته‌اند بازمانده‌‎های باستانی این ولایت را مرمت و بازسازی کنند.

ریاست اطلاعات و فرهنگ نیمروز می‌گوید که از میان صدها بازمانده باستانی این ولایت تنها ۴۴بازمانده در این ریاست ثبت شده‌اند. به گفتۀ مسؤولان این ریاست، به ده‌ها بازماندۀ تاریخی در ولسوالی‌ها و بخش‌های ناامن دسترسی ندارند.

بیشتر آبده‌های تاریخی نیمروز در آستانۀ نابودی قرار دارند

ریاست اطلاعات و فرهنگ نیمروز می‌گوید که صدها آبدۀ تاریخی در این ولایت وجود دارند، اما تنها ۴۴ آبده ثبت این ریاست شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی ولایت نیمروز می‌گویند که بیشتر آبده‌های تاریخی این ولایت که مهد سیستان قدیم نامیده می‌شود، در آستانۀ نابودی قرار دارند.

ریاست اطلاعات و فرهنگ نیمروز می‌گوید که صدها آبدۀ تاریخی در این ولایت وجود دارند، اما تنها ۴۴ آبده ثبت این ریاست شده‌اند.

یکی از آبده‌ها قلعه‌یی تاریخی است که در نزدیکی شهر زرنج، مرکز این ولایت، قرار دارد و به‌حال خودش رها شده‌است. این قلعه و ده‌ها بازماندۀ باستانی همانند آن در نیمروز در حال نابودی اند.

عبدالغنی حسن، رییس اطلاعات و فرهنگ نیمروز می‌گوید که حکومت تنها کار یک آبدۀ تاریخی این ولایت را آغاز کرده‌است و دیگر آبده‌ها همچنان فراموش شده مانده‌اند.

شماری از فرهنگیان و شورای ولایتی نیمروز حکومت را در زمینۀ مرمت و بازسازی بازمانده‌های باستانی این ولایت به بی‌توجهی متهم می‌سازند.

 آنان هشدار می‌دهند که با ویران شدن مکان‌های تاریخی نیمروز، تمدن چند هزار ساله سیستان قدیم نیز نابود خواهد شد.

امان الله عاطف، آگاه فرهنگی در نیمروز بیان داشت: «یک بحث مهم در نیمروز این است که این ولایت یک شهر تمدن‌ها است... این قلعه‌ها مربوط چگنی‌ها می‌شود. قلعه‌هایی نیز است که شامل زندان و بخش‌های نظامی می‌شود.»

مقام‌های محلی نیمروز می‌گویند که به علت نبود بودجه آنان نتوانسته‌اند بازمانده‌‎های باستانی این ولایت را مرمت و بازسازی کنند.

ریاست اطلاعات و فرهنگ نیمروز می‌گوید که از میان صدها بازمانده باستانی این ولایت تنها ۴۴بازمانده در این ریاست ثبت شده‌اند. به گفتۀ مسؤولان این ریاست، به ده‌ها بازماندۀ تاریخی در ولسوالی‌ها و بخش‌های ناامن دسترسی ندارند.

هم‌رسانی کنید