Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گردهمایی "رهبران جوان افغانستان" در کابل برگزار شد

گردهمایی رهبران جوان افغانستان زیر نام "پارچه‌های صلح" با حمایت گروه هنرسالار از روز سه‌شنبه هفتۀ گذشته برای چهار روز در شهر کابل برگزار شد.

در این گردهمایی، ۱۳۰ جوان دختر و پسر از ۱۲ ولایت کشور و نماینده‌گان مهاجر ان افغان از امریکا، آسترالیا و آلمان حضور داشتند.

در یک خبرنامه هنر سالار آمده‌است که شرکت کننده‌گان این گردهمایی در یک سال گذشته در ولایت‌های شان، برنامه‌های گوناگونی را زیر نام "بیا گپ بزنیم" برگزار کردند.

خبرنامه می‌افزاید که در این برنامه‌ها، جوانان در گفتمان‌ها، نقاشی‌های خیابانی، نمایشگاه‌ها، نامه‌نگاری و حرف‌های شان را، شریک ساختند.

در گردهمایی‌ها، جوانان دربارۀ امنیت، صلح‌ و جنگ، آتش‌بس، مذاکرات افغانستان، وضعیت اقتصادی، خانواده‌ها، کاریابی، بهتر شدن کیفیت آموزش، حالت روانی و جسمانی، آزار و اذیت روحی و فزیکی، قربانی‌ها و زخم‌های مردم افغانستان و نیز ترسیم روشن آینده دور و نزدیک خود و کشور شان، بحث و گفت‌وگو کردند. 

در این گردهمایی همچنان جوانان از کشورهای کلمبیا، سریلانکا، امریکا و سویس به‌گونۀ آنلاین، شرکت کرده بودند.

موسیقی، نقاشی، نمایش‌های لباس‌های محلی، کاغذپرانی، نمایش فلم‌ها، ورزش، شعر خوانی، رقص و آواز، نیز بخشی از این گردهمایی بودند.

گروه هنرسالار شش سال پیش به رهبری امید شریفی، ایجاد شد.

در کنار یادآوردی و دادخواهی برای قربانیان جنگ، هنرسالار تلاش می‌کند تا با استفاده از هنر به ویژۀ نقاشی دیواری از دستاوردهای شخصیت‌های که در بخش دفاع از حقوق بشر و عدالت اجتماعی فعالیت کردند و قربانی شدند، از طریق این هنر که در افغانستان تا اندازه‌ یک چیزی تازه است قدردانی کنند.

گردهمایی "رهبران جوان افغانستان" در کابل برگزار شد

جوان در این گردهمایی از حکومت افغانستان، طالبان و جامعۀ جهانی با "قاطعیت" خواهان آتش‌بس سرتاسری در کشور شدند.

Thumbnail

گردهمایی رهبران جوان افغانستان زیر نام "پارچه‌های صلح" با حمایت گروه هنرسالار از روز سه‌شنبه هفتۀ گذشته برای چهار روز در شهر کابل برگزار شد.

در این گردهمایی، ۱۳۰ جوان دختر و پسر از ۱۲ ولایت کشور و نماینده‌گان مهاجر ان افغان از امریکا، آسترالیا و آلمان حضور داشتند.

در یک خبرنامه هنر سالار آمده‌است که شرکت کننده‌گان این گردهمایی در یک سال گذشته در ولایت‌های شان، برنامه‌های گوناگونی را زیر نام "بیا گپ بزنیم" برگزار کردند.

خبرنامه می‌افزاید که در این برنامه‌ها، جوانان در گفتمان‌ها، نقاشی‌های خیابانی، نمایشگاه‌ها، نامه‌نگاری و حرف‌های شان را، شریک ساختند.

در گردهمایی‌ها، جوانان دربارۀ امنیت، صلح‌ و جنگ، آتش‌بس، مذاکرات افغانستان، وضعیت اقتصادی، خانواده‌ها، کاریابی، بهتر شدن کیفیت آموزش، حالت روانی و جسمانی، آزار و اذیت روحی و فزیکی، قربانی‌ها و زخم‌های مردم افغانستان و نیز ترسیم روشن آینده دور و نزدیک خود و کشور شان، بحث و گفت‌وگو کردند. 

در این گردهمایی همچنان جوانان از کشورهای کلمبیا، سریلانکا، امریکا و سویس به‌گونۀ آنلاین، شرکت کرده بودند.

موسیقی، نقاشی، نمایش‌های لباس‌های محلی، کاغذپرانی، نمایش فلم‌ها، ورزش، شعر خوانی، رقص و آواز، نیز بخشی از این گردهمایی بودند.

گروه هنرسالار شش سال پیش به رهبری امید شریفی، ایجاد شد.

در کنار یادآوردی و دادخواهی برای قربانیان جنگ، هنرسالار تلاش می‌کند تا با استفاده از هنر به ویژۀ نقاشی دیواری از دستاوردهای شخصیت‌های که در بخش دفاع از حقوق بشر و عدالت اجتماعی فعالیت کردند و قربانی شدند، از طریق این هنر که در افغانستان تا اندازه‌ یک چیزی تازه است قدردانی کنند.

هم‌رسانی کنید