Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

الهه سرور جایزۀ مجلۀ سانگ لاینز بریتانیا را بدست آورد

الهه سرور، آوازخوان جوان کشور، برندۀ جایزۀ مجلۀ "سانگ لاینز" در بخش موسیقی از بریتانیا شد.

الهه سرور و کفایا گروۀ موسیقی او برای آلبوم "ترانه‌های مادران ما" برندۀ این جایزه شده‌اند.

این جایزه بدلیل گسترش کرونا امسال به‌گونۀ مجازی در نُه بخش برای برنده‌گان آن اهدا شد.

"ترانه‌های مادران ما" یگانه البوم آهنگ‌های الهه سرور و گروۀ موسیقی کفایا است که نُه آهنگ دارد. در واقع این آلبوم مجموعه‌یی از آوازهای محلی است که به‌گونۀ سنتی توسط زنان کشور از گذشته‌ها تا حال اجرا می‌شوند.

الهه سرور در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز دربارۀ گرفتن این جایزه گفت: «جایزه که تازه از سوی مجله سانگ لاینز برای من اهدا شد واقعأ غیرمنتظره بود. خوشحال استم که می‌توانم خوشی این دست‌آورد را با شما به اشتراک بگذارم. جا دارد که تشکر بکنم از همه عزیزان که از ابتدا مسیر هنری‌ام با من همراه بودند و حمایت کنند و تشکر ویژه از زنان قدرتمند افغانستان که داستان زنده‌گی و میلودی‌های شان بزرگ‌ترین الهام بخش برای ضبط آلبوم ترانه‌های مادران ما بودند.»

جایزۀ سانگ لاینز در سال ۲۰۰۸پس از بیست و یک سال از ایجاد مجله سانگ لاینز برای برجسته ساختن چهره‌های تازه و جدی موسیقی در جهان راه اندازی شد. مجله سانگ لاینز در واقع یک رسانه برای هنرمندان جدی در بخش موسیقی در جهان است.

آل دانس مکن، عضو گروۀ موسیقی کفایا گفت: «ما واقعأ می‌خواهیم از آوازخوانان آلبوم ترانه‌های مادران ما سپاس‌گزاری کنیم. همۀ موسیقی‌های این آلبوم از سوی هنرمندان زن کمپوز شده‌اند.»

الهه سرور به‌گونۀ آماتور موسیقی را از برنامۀ ستاره افغان تلویزیون طلوع دوازده سال پیش آغاز کرد و اکنون پنج سال می‌شود که حرفه‌یی فعالیت می‌کند.

الهه سرور هم‌چون یک هنرمند آماتور در دور چهارم برنامۀ ستاره افغان حضور یافت. هرچند الهه در این برنامه جایگاه هشتم را گرفت اما تندیس بهترین زن آوازخوان از سوی برنامۀ ستاره افغان به او اهدا شد.

مصطفی عزیزیار، مجری برنامۀ ستارۀ افغان گفت: «بانو الهه سرور در جشنوارۀ چهارم برنامۀ ستارۀ افغان شرکت کرد، در زمانی که حضور بانوان در بخش موسیقی کمرنگ بود و بعد هم، کارهای حرفه‌یی خود را در بخش موسیقی در بیرون از کشور آغاز کرد.»

الهه سرور هشت سال پیش برای ادامۀ زنده‌گی شهر لندن را برگزید. او پنج سال می‌شود که به‌گونۀ حرفه‌یی در بخش موسیقی در آنجا فعالیت می‌کند. الهه در بخش موسیقی اوپیرا در هند تحصیل کرد و سپس لیسانس اش را در بخش انیمیشن از دانشگاۀ هنرهای لندن گرفت.

الهه سرور جایزۀ مجلۀ سانگ لاینز بریتانیا را بدست آورد

جایزۀ سانگ لاینز برای شناسایی چهره‌های تازه و جدی در موسیقی جهان، دوازده سال پیش راه اندازی شد.

تصویر بندانگشتی

الهه سرور، آوازخوان جوان کشور، برندۀ جایزۀ مجلۀ "سانگ لاینز" در بخش موسیقی از بریتانیا شد.

الهه سرور و کفایا گروۀ موسیقی او برای آلبوم "ترانه‌های مادران ما" برندۀ این جایزه شده‌اند.

این جایزه بدلیل گسترش کرونا امسال به‌گونۀ مجازی در نُه بخش برای برنده‌گان آن اهدا شد.

"ترانه‌های مادران ما" یگانه البوم آهنگ‌های الهه سرور و گروۀ موسیقی کفایا است که نُه آهنگ دارد. در واقع این آلبوم مجموعه‌یی از آوازهای محلی است که به‌گونۀ سنتی توسط زنان کشور از گذشته‌ها تا حال اجرا می‌شوند.

الهه سرور در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز دربارۀ گرفتن این جایزه گفت: «جایزه که تازه از سوی مجله سانگ لاینز برای من اهدا شد واقعأ غیرمنتظره بود. خوشحال استم که می‌توانم خوشی این دست‌آورد را با شما به اشتراک بگذارم. جا دارد که تشکر بکنم از همه عزیزان که از ابتدا مسیر هنری‌ام با من همراه بودند و حمایت کنند و تشکر ویژه از زنان قدرتمند افغانستان که داستان زنده‌گی و میلودی‌های شان بزرگ‌ترین الهام بخش برای ضبط آلبوم ترانه‌های مادران ما بودند.»

جایزۀ سانگ لاینز در سال ۲۰۰۸پس از بیست و یک سال از ایجاد مجله سانگ لاینز برای برجسته ساختن چهره‌های تازه و جدی موسیقی در جهان راه اندازی شد. مجله سانگ لاینز در واقع یک رسانه برای هنرمندان جدی در بخش موسیقی در جهان است.

آل دانس مکن، عضو گروۀ موسیقی کفایا گفت: «ما واقعأ می‌خواهیم از آوازخوانان آلبوم ترانه‌های مادران ما سپاس‌گزاری کنیم. همۀ موسیقی‌های این آلبوم از سوی هنرمندان زن کمپوز شده‌اند.»

الهه سرور به‌گونۀ آماتور موسیقی را از برنامۀ ستاره افغان تلویزیون طلوع دوازده سال پیش آغاز کرد و اکنون پنج سال می‌شود که حرفه‌یی فعالیت می‌کند.

الهه سرور هم‌چون یک هنرمند آماتور در دور چهارم برنامۀ ستاره افغان حضور یافت. هرچند الهه در این برنامه جایگاه هشتم را گرفت اما تندیس بهترین زن آوازخوان از سوی برنامۀ ستاره افغان به او اهدا شد.

مصطفی عزیزیار، مجری برنامۀ ستارۀ افغان گفت: «بانو الهه سرور در جشنوارۀ چهارم برنامۀ ستارۀ افغان شرکت کرد، در زمانی که حضور بانوان در بخش موسیقی کمرنگ بود و بعد هم، کارهای حرفه‌یی خود را در بخش موسیقی در بیرون از کشور آغاز کرد.»

الهه سرور هشت سال پیش برای ادامۀ زنده‌گی شهر لندن را برگزید. او پنج سال می‌شود که به‌گونۀ حرفه‌یی در بخش موسیقی در آنجا فعالیت می‌کند. الهه در بخش موسیقی اوپیرا در هند تحصیل کرد و سپس لیسانس اش را در بخش انیمیشن از دانشگاۀ هنرهای لندن گرفت.

هم‌رسانی کنید