Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حمیده رخشانه از نخستین آوازخوانان زن افغانستان درگذشت

حمیده رخشانه، از نخستین آوازخوانان زن افغانستان به عمر ۸۰ ساله‌گی درگذشت.

خانوادۀ خانم رخشانه، درگذشت اورا تأیید می‌کند و می‌گوید که او در امریکا از دنیا رفته‌است. اعضای خانوادۀ او دربارۀ دلیل مرگ او چیزی نگفته‌اند، اما یادآور شده‌اند که مرگ او ناگهانی رخ داده‌است.

خانم رخشانه، نخستین زنی است که در رادیو آواز خواند و آهنگ «ای پادشه خوبان، داد از غم جدایی» نخستین آهنگ او بود که از رادیو نشر شد.

حمیده نام اصلی این آواز خوان بود و رخشانه نام هنری او بود. او با نام هنری‌اش مشهور بود و کمتر کسی با نام اصلی او، از او یاد می‌کرد.

خانم رخشانه، در اواخیر جمهوری داوود خان – ۱۳۵۶ – افغانستان را ترک کرد و به امریکا مهاجر شد. او ازدواج کرده بود و چهار فرزند پسر و یک فرزند دختر از او به‌جا مانده‌اند.

او در مصاحبه‌‎هایش گفته‌است که موسیقی را از مادرش خدیجه طرزی که استاد موسیقی بوده‌است، آموزش دیده‌است.

او با آهنگ «چشم سیاه داری، قربانت شوم» مشهور شد.

خانم رخشانه، بر علاوه آوازخوانی در فلم‌ها نیز نقش بازی کرده‌است. او مدتی در رادیو موسیقی وقت افغانستان نیز کار کرد.

او پس از آن‌که مهاجر شد، از آوازخوانی دست کشید و با گم‌نامی زنده‌گی‌اش را پیش برد.

 

حمیده رخشانه از نخستین آوازخوانان زن افغانستان درگذشت

تصویر بندانگشتی

حمیده رخشانه، از نخستین آوازخوانان زن افغانستان به عمر ۸۰ ساله‌گی درگذشت.

خانوادۀ خانم رخشانه، درگذشت اورا تأیید می‌کند و می‌گوید که او در امریکا از دنیا رفته‌است. اعضای خانوادۀ او دربارۀ دلیل مرگ او چیزی نگفته‌اند، اما یادآور شده‌اند که مرگ او ناگهانی رخ داده‌است.

خانم رخشانه، نخستین زنی است که در رادیو آواز خواند و آهنگ «ای پادشه خوبان، داد از غم جدایی» نخستین آهنگ او بود که از رادیو نشر شد.

حمیده نام اصلی این آواز خوان بود و رخشانه نام هنری او بود. او با نام هنری‌اش مشهور بود و کمتر کسی با نام اصلی او، از او یاد می‌کرد.

خانم رخشانه، در اواخیر جمهوری داوود خان – ۱۳۵۶ – افغانستان را ترک کرد و به امریکا مهاجر شد. او ازدواج کرده بود و چهار فرزند پسر و یک فرزند دختر از او به‌جا مانده‌اند.

او در مصاحبه‌‎هایش گفته‌است که موسیقی را از مادرش خدیجه طرزی که استاد موسیقی بوده‌است، آموزش دیده‌است.

او با آهنگ «چشم سیاه داری، قربانت شوم» مشهور شد.

خانم رخشانه، بر علاوه آوازخوانی در فلم‌ها نیز نقش بازی کرده‌است. او مدتی در رادیو موسیقی وقت افغانستان نیز کار کرد.

او پس از آن‌که مهاجر شد، از آوازخوانی دست کشید و با گم‌نامی زنده‌گی‌اش را پیش برد.

 

هم‌رسانی کنید