Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی سینما؛ در کابل تنها یک سینمای دولتی فعال است

امروز روزجهانی سینما است. هم اکنون  تنها یک سینمای دولتی و سه سینمای خصوصی درکابل فعال اند.

بربنیاد اطلاعات سینماگران تا سی سال پیش افغانستان چهل و پنج سینما داشت که بیست و سه سینمای آن در کابل فعال بودند.

نخستین سینمای دولتی کشور سینما بهزاد بود که برای نخستین بار زنان در همین سینما فلم تماشا کردند اما اکنون یک مخروبه است.

نزدیک به نود سال پیش با ساخت سینما بهزاد در باغ قاضی در شهر کهنه کابل، کابل نشینان با رفتن به سینما و تماشای فلم آشنا شدند.

در جریان نیم قرن چهل و پنج تالار سینما در بخش بخش کشور فعال شدند اما اکنون از میان ۲۳ سینما در کابل تنها یک سینمای دولتی و سه سینمای خصوصی فعال اند که سینما پارک نیز چهل و هشت روز پیش به دستور امرالله صالح معاون نخست رییس جمهور از سوی شهرداری کابل ویران شد. 

سمیرا رسا  سخنگوی شهرداری کابل گفت: «این سه سینمای خصوصی است که مدیریت آن به صورت خصوصی صورت می گیرد و در شهر کابل فعالیت دارند.»

آریانا تنها سینمای فعال دولتی درکابل است.

تالار این سینما گنجایش شش صد تماشاگر را در یک زمان دارد اما شمار تماشاگران این سینما در هفته کمتر از دوصد تماشاگر است.

رحمت الله عزتی، کارمند سینما آریانا، گفت: «تماشاچی نداریم. سینما فرهنگ یک مملکت است اما علاقه مند به سینما کم داریم.»

داستان فلم سازی در کشور نیز به یک صد سال پیش بر می گردد. هرچند که نخستین نهاد دولتی فلم سازی یا  افغان فلم در سال ۱۳۴۷ هجری خورشید ساخته شد و در دهه شصت سینمای کشور شگوفا گردید اما در جریان شش سال حکومت طالبان در نیمه دوم دهه هفتاد سینما رفتن و فعالیت های سینمایی منع شد.

درحال حاضر مدیریت سینماهای کابل به دست شهرداری است و از یک سال و هشت ماه به این سو ریاست افغان فلم نیز به دوش یک زن است و برای نخستین بار جشنواره دولتی فلم درکشور نیز نزدیک به یک ماه پیش در کشور برگزار شد.

روز جهانی سینما؛ در کابل تنها یک سینمای دولتی فعال است

نخستین سینمای دولتی کشور سینما بهزاد بود که برای نخستین بار زنان در همین سینما فلم تماشا کردند اما اکنون یک مخروبه است.

تصویر بندانگشتی

امروز روزجهانی سینما است. هم اکنون  تنها یک سینمای دولتی و سه سینمای خصوصی درکابل فعال اند.

بربنیاد اطلاعات سینماگران تا سی سال پیش افغانستان چهل و پنج سینما داشت که بیست و سه سینمای آن در کابل فعال بودند.

نخستین سینمای دولتی کشور سینما بهزاد بود که برای نخستین بار زنان در همین سینما فلم تماشا کردند اما اکنون یک مخروبه است.

نزدیک به نود سال پیش با ساخت سینما بهزاد در باغ قاضی در شهر کهنه کابل، کابل نشینان با رفتن به سینما و تماشای فلم آشنا شدند.

در جریان نیم قرن چهل و پنج تالار سینما در بخش بخش کشور فعال شدند اما اکنون از میان ۲۳ سینما در کابل تنها یک سینمای دولتی و سه سینمای خصوصی فعال اند که سینما پارک نیز چهل و هشت روز پیش به دستور امرالله صالح معاون نخست رییس جمهور از سوی شهرداری کابل ویران شد. 

سمیرا رسا  سخنگوی شهرداری کابل گفت: «این سه سینمای خصوصی است که مدیریت آن به صورت خصوصی صورت می گیرد و در شهر کابل فعالیت دارند.»

آریانا تنها سینمای فعال دولتی درکابل است.

تالار این سینما گنجایش شش صد تماشاگر را در یک زمان دارد اما شمار تماشاگران این سینما در هفته کمتر از دوصد تماشاگر است.

رحمت الله عزتی، کارمند سینما آریانا، گفت: «تماشاچی نداریم. سینما فرهنگ یک مملکت است اما علاقه مند به سینما کم داریم.»

داستان فلم سازی در کشور نیز به یک صد سال پیش بر می گردد. هرچند که نخستین نهاد دولتی فلم سازی یا  افغان فلم در سال ۱۳۴۷ هجری خورشید ساخته شد و در دهه شصت سینمای کشور شگوفا گردید اما در جریان شش سال حکومت طالبان در نیمه دوم دهه هفتاد سینما رفتن و فعالیت های سینمایی منع شد.

درحال حاضر مدیریت سینماهای کابل به دست شهرداری است و از یک سال و هشت ماه به این سو ریاست افغان فلم نیز به دوش یک زن است و برای نخستین بار جشنواره دولتی فلم درکشور نیز نزدیک به یک ماه پیش در کشور برگزار شد.

هم‌رسانی کنید