تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

منار جام ثبت میراث‌های فرهنگی جهان اسلام شد

وزارت امور خارجه می‌گوید که منار جام ولایت غور در میراث‌های فرهنگی جهان اسلام ثبت شده‌است.

به‌گفتۀ این وزارت منار جام نخستین بازماندۀ باستانی افغانستان است که در فهرست میراث‌های فرهنگی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جهان اسلام یا آیسیسکو ثبت می‌شود.

این منار در درۀ جام در کنار دریای هریرود در غور با بلندی بیش از شصت متر در دوران سلطنت سلطان غیاث‌الدین غوری در حدود بیش از هشت سده پیش ساخته شد.

همایون عزیزی، سفیر افغانستان در فرانسه گفت: «ثبت منار جام در فهرست آثار فرهنگی جهان اسلام در سازمان آیسیسکو در تاریخ بیست قوس سال جاری در جریان سومین اجلاس فوق‌العادۀ کمیتۀ میراث‌های فرهنگی سازمان آیسیسکو صورت گرفت و از دست آوردهای مهم دیپلوماسی فرهنگی کشور به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ که دوسیه مربوط این منار را در دسترس این نماینده‌گی قرار داد می‌باشد. منار جام نخستین اثر فرهنگی کشور است که در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان اسلام به ثبت می‌رسد.»

مسؤولان محلی ولایت غور می‌گویند که هم‌اکنون درۀ جام؛ جایی‌‎که این منار قرار دارد طالبان حضور دارند.

نظر محمد ثاقب، مدیر فرهنگ و گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور بیان داشت: «معماری نمای بیرونی منار به سبک اصلی آن فرو ریخته و زمانی می‌تواند این ثبت شدن در سازمان آیسیسکو موثر باشد که سبک معیاری اصلی منار اعاده و ترمیم شود.»

بسم الله عادل، باشندۀ غور نیز افزود: «منار جام در یک موقعیتی قرار دارد که تأمین امنیت آثار باستانی در آن‌جا کم است. چون آن موقعیت اطراف آن در دست گروه‌های مخالف حکومت است. خواست ما از حکومت افغانستان، سازمان یونسکو و وزارت اطلاعات و فرهنگ همین است که توجه جدی در قسمت بازسازی منارجام صورت بگیرد.»
 
منار جام هژده سال پیش در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو نیز ثبت شد.

بربنیاد اطلاعات باستان شناسان، زمانی در ده کیلومتری این منار یک گورستان یهودیان نیز کشف شده بود و در اطراف آن بازمانده‌هایی از ساختمان نظامی، یک کاخ و کوزه‌های سفالین نیز به دست آمده بودند.

منار جام ثبت میراث‌های فرهنگی جهان اسلام شد

منار جام هژده سال پیش در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو نیز ثبت شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت امور خارجه می‌گوید که منار جام ولایت غور در میراث‌های فرهنگی جهان اسلام ثبت شده‌است.

به‌گفتۀ این وزارت منار جام نخستین بازماندۀ باستانی افغانستان است که در فهرست میراث‌های فرهنگی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جهان اسلام یا آیسیسکو ثبت می‌شود.

این منار در درۀ جام در کنار دریای هریرود در غور با بلندی بیش از شصت متر در دوران سلطنت سلطان غیاث‌الدین غوری در حدود بیش از هشت سده پیش ساخته شد.

همایون عزیزی، سفیر افغانستان در فرانسه گفت: «ثبت منار جام در فهرست آثار فرهنگی جهان اسلام در سازمان آیسیسکو در تاریخ بیست قوس سال جاری در جریان سومین اجلاس فوق‌العادۀ کمیتۀ میراث‌های فرهنگی سازمان آیسیسکو صورت گرفت و از دست آوردهای مهم دیپلوماسی فرهنگی کشور به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ که دوسیه مربوط این منار را در دسترس این نماینده‌گی قرار داد می‌باشد. منار جام نخستین اثر فرهنگی کشور است که در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان اسلام به ثبت می‌رسد.»

مسؤولان محلی ولایت غور می‌گویند که هم‌اکنون درۀ جام؛ جایی‌‎که این منار قرار دارد طالبان حضور دارند.

نظر محمد ثاقب، مدیر فرهنگ و گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور بیان داشت: «معماری نمای بیرونی منار به سبک اصلی آن فرو ریخته و زمانی می‌تواند این ثبت شدن در سازمان آیسیسکو موثر باشد که سبک معیاری اصلی منار اعاده و ترمیم شود.»

بسم الله عادل، باشندۀ غور نیز افزود: «منار جام در یک موقعیتی قرار دارد که تأمین امنیت آثار باستانی در آن‌جا کم است. چون آن موقعیت اطراف آن در دست گروه‌های مخالف حکومت است. خواست ما از حکومت افغانستان، سازمان یونسکو و وزارت اطلاعات و فرهنگ همین است که توجه جدی در قسمت بازسازی منارجام صورت بگیرد.»
 
منار جام هژده سال پیش در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو نیز ثبت شد.

بربنیاد اطلاعات باستان شناسان، زمانی در ده کیلومتری این منار یک گورستان یهودیان نیز کشف شده بود و در اطراف آن بازمانده‌هایی از ساختمان نظامی، یک کاخ و کوزه‌های سفالین نیز به دست آمده بودند.

هم‌رسانی کنید