تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری جشنوارۀ فلم سرباز در کابل برای پشتیبانی از نیروهای امنیتی

در آستانۀ روز سرباز در افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری افغان فلم جشنوارۀ «فلم سرباز» را راه‌اندازی کرده‌اند.

این جشنواره به‌هدف پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان راه‌اندازی شده‌است و قرار است در نهم ماه حوت – روز سرباز – پایان یابد.

این نخستین‌بار است که جشنوارۀ فلم سرباز در افغانستان راه‌اندازی می‌شود؛ اما به‌گفتۀ برگزارکننده‌گان این برنامه، قرار است در سال‌های آینده نیز این جشواره برگزار شود.

سی فلم در بخش‌های مستند، داستانی و انیمشن برای دریافت جایزه، در این جشنواره به رقابت گذاشته شده‌اند.

صحرا کریمی، رییس افغان فلم گفت: «نُهم حوت که روز سپاس‌گزاری و بزرگ‌داشت از نیروهای امنیتی و دفاعی است، توانستیم جشنوارۀ فلم سرباز را امروز افتتاح بکنیم.»

صدیقه تمکین، سینماگر نیز افزود: «بی نهایت خوش استم که از کسانی تقدیر صورت می‌گیرد که و برای شان جشنواره برگزار شده‌است که فوق‌العاده خدمت‌گزار این مردم و این وطن بوده‌اند.»

در مراسم گشایش این جشنواره، بر علاوه سینماگران و هنرپیشه‌‎ها، مسعود اندرابی، وزیر داخله و شاه محمود میاخیل، معاون وزارت دفاع نیز شرکت کرده بودند.

مسعود اندرابی گفت: «ما به خواست مردم افغانستان که صلح است، از حالت جنگ به حالت آتش‌بس رفتیم. به حالت کاهش خشونت آمدیم. به حالت دفاعی و دفاع فعال آمدیم.»

شاه محمود میاخیل نیز تصریح کرد: «واقعیت این است که اگر در یک جامعه تغییر فکری و فرهنگی به‌میان نیاید در آن جامعه، نه ثبات، نه امنیت و نه هم انکشاف خواهد آمد.»

برگزاری جشنوارۀ فلم سرباز در کابل برای پشتیبانی از نیروهای امنیتی

در مراسم گشایش این جشنواره، بر علاوه سینماگران و هنرپیشه‌‎ها، مسعود اندرابی، وزیر داخله و شاه محمود میاخیل، معاون وزارت دفاع نیز شرکت کرده بودند.

تصویر بندانگشتی

در آستانۀ روز سرباز در افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری افغان فلم جشنوارۀ «فلم سرباز» را راه‌اندازی کرده‌اند.

این جشنواره به‌هدف پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان راه‌اندازی شده‌است و قرار است در نهم ماه حوت – روز سرباز – پایان یابد.

این نخستین‌بار است که جشنوارۀ فلم سرباز در افغانستان راه‌اندازی می‌شود؛ اما به‌گفتۀ برگزارکننده‌گان این برنامه، قرار است در سال‌های آینده نیز این جشواره برگزار شود.

سی فلم در بخش‌های مستند، داستانی و انیمشن برای دریافت جایزه، در این جشنواره به رقابت گذاشته شده‌اند.

صحرا کریمی، رییس افغان فلم گفت: «نُهم حوت که روز سپاس‌گزاری و بزرگ‌داشت از نیروهای امنیتی و دفاعی است، توانستیم جشنوارۀ فلم سرباز را امروز افتتاح بکنیم.»

صدیقه تمکین، سینماگر نیز افزود: «بی نهایت خوش استم که از کسانی تقدیر صورت می‌گیرد که و برای شان جشنواره برگزار شده‌است که فوق‌العاده خدمت‌گزار این مردم و این وطن بوده‌اند.»

در مراسم گشایش این جشنواره، بر علاوه سینماگران و هنرپیشه‌‎ها، مسعود اندرابی، وزیر داخله و شاه محمود میاخیل، معاون وزارت دفاع نیز شرکت کرده بودند.

مسعود اندرابی گفت: «ما به خواست مردم افغانستان که صلح است، از حالت جنگ به حالت آتش‌بس رفتیم. به حالت کاهش خشونت آمدیم. به حالت دفاعی و دفاع فعال آمدیم.»

شاه محمود میاخیل نیز تصریح کرد: «واقعیت این است که اگر در یک جامعه تغییر فکری و فرهنگی به‌میان نیاید در آن جامعه، نه ثبات، نه امنیت و نه هم انکشاف خواهد آمد.»

هم‌رسانی کنید