تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشف بازمانده‌های باستانی جدید در بالاحصار کابل

باستان شناسان می‌گویند که در نتیجۀ کاوش‌های اخیر در بالاحصار کابل، بازمانده‌های باستانی جدیدی به دست آمده‌اند. این کاوش‌ها که سه ماه پیش از سوی هیات باستان شناسی فرانسه در افغانستان آغاز شدند، بازمانده‌هایی به دست آمده‌اند که نشان دهندۀ فرهنگ یونانیان در این ساحه‌اند.

درکنار این، بازمانده‌های معماری  دورۀ تاریخی پیش ازکوشانیان و دوره اسلامی ازجمله یفتلی‌ها در بالاحصار کشف شده‌اند.

بالا حصار کابل دارای ۲۲ برج  بر گسترده ۲۳۰  جریب زمین دریکی ازبخش‌های جنوب پایتخت قرارگرفته‌است.

ازاین که این مکان با ارزش تاریخی همیشه ساحه محافظت بوده است ، رازهای ساخت ومعماری آن تاکنون پنهان بوده است.

در سه ماه گذشته هیات باستان شناسی فرانسه بازمانده های معماری یونانیان تا کوشانی ها، دوره پیش از کوشانی‌ها ، یفتلی‌ها و دوره‌های اسلامی را ازاین دژ به دست آورده است.

ذبیح الله محمدی، باستان شناس گفت:«هر دوره لعابش، تکنیک ساختش، موادی که در آن کار می گرفتند، مشخص بوده اند و از هر دوره از هم فرق می کنند.»

این کاوش‌های باستان شناسان تا چهار سال آینده در این ساحه جریان خواهند داشت. همزمان ، کار بازسازی بالاحصار و دیوارهای آن از سوی بنیاد فرهنگی آقاخان با کمک مالی هند نیز به پیش برده می‌شوند.

قراراست پس ازبازسازی بالا حصار به یک پارک ملی باستان شناسی ازبهر استفاده علمی باستان شناسان مبدل گردد.

برای نخستین بار کار استوارسازی دیوارهای باستانی بالاحصار کابل دو و نیم سال پیش از سوی بنیاد فرهنگی آقاخان آغاز گردید. 

امان الله صاحب زاده، مسوول بخش روابط بنیاد فرهنگی آقاخان گفت:«دوسال پیش یک موافقت نامه تمویل برای استحکام بخشی دیوارهای تاریخی بالاحصار میان حکومت هند و حکومت افغانستان به امضا رسید که بر اساس ان کارهای آغاز شده دو سال پیش سرعت بیشتر گرفت.»

استفاده نظامیان پی هم نظامیان از این قلعه سبب شده است تا با گذشت دونیم سال هنوزهم روند ماین روبی درآن پایان نیابد.

عبدالله عزیزی، ماین روب گفت:«هرنقطه یی را که ما کار می کنیم ما دست آورد داریم. ساحه ساحه نظامی است، خطرناک است و مواد منفجر ناشده وجود دارند. ما اول روی ساحه کار می کنیم پس از آن ساحه پاک کاری شد بعد تیم بازسازی بالاحصار کار خود را شروع می کنند.»

اکنون هیات باستان شناسی فرانسه در افغانستان؛ برای ادامه کاوش‌های باستانی در بالاحصار کابل در انتظار اجازه و تخلیه بخش های مشخص باستانی در بالاحصار از سوی وزارت دفاع ملی است.

کشف بازمانده‌های باستانی جدید در بالاحصار کابل

بالا حصار کابل دارای ۲۲ برج  بر گسترده ۲۳۰  جریب زمین دریکی ازبخش‌های جنوب پایتخت قرارگرفته‌است.

Thumbnail

باستان شناسان می‌گویند که در نتیجۀ کاوش‌های اخیر در بالاحصار کابل، بازمانده‌های باستانی جدیدی به دست آمده‌اند. این کاوش‌ها که سه ماه پیش از سوی هیات باستان شناسی فرانسه در افغانستان آغاز شدند، بازمانده‌هایی به دست آمده‌اند که نشان دهندۀ فرهنگ یونانیان در این ساحه‌اند.

درکنار این، بازمانده‌های معماری  دورۀ تاریخی پیش ازکوشانیان و دوره اسلامی ازجمله یفتلی‌ها در بالاحصار کشف شده‌اند.

بالا حصار کابل دارای ۲۲ برج  بر گسترده ۲۳۰  جریب زمین دریکی ازبخش‌های جنوب پایتخت قرارگرفته‌است.

ازاین که این مکان با ارزش تاریخی همیشه ساحه محافظت بوده است ، رازهای ساخت ومعماری آن تاکنون پنهان بوده است.

در سه ماه گذشته هیات باستان شناسی فرانسه بازمانده های معماری یونانیان تا کوشانی ها، دوره پیش از کوشانی‌ها ، یفتلی‌ها و دوره‌های اسلامی را ازاین دژ به دست آورده است.

ذبیح الله محمدی، باستان شناس گفت:«هر دوره لعابش، تکنیک ساختش، موادی که در آن کار می گرفتند، مشخص بوده اند و از هر دوره از هم فرق می کنند.»

این کاوش‌های باستان شناسان تا چهار سال آینده در این ساحه جریان خواهند داشت. همزمان ، کار بازسازی بالاحصار و دیوارهای آن از سوی بنیاد فرهنگی آقاخان با کمک مالی هند نیز به پیش برده می‌شوند.

قراراست پس ازبازسازی بالا حصار به یک پارک ملی باستان شناسی ازبهر استفاده علمی باستان شناسان مبدل گردد.

برای نخستین بار کار استوارسازی دیوارهای باستانی بالاحصار کابل دو و نیم سال پیش از سوی بنیاد فرهنگی آقاخان آغاز گردید. 

امان الله صاحب زاده، مسوول بخش روابط بنیاد فرهنگی آقاخان گفت:«دوسال پیش یک موافقت نامه تمویل برای استحکام بخشی دیوارهای تاریخی بالاحصار میان حکومت هند و حکومت افغانستان به امضا رسید که بر اساس ان کارهای آغاز شده دو سال پیش سرعت بیشتر گرفت.»

استفاده نظامیان پی هم نظامیان از این قلعه سبب شده است تا با گذشت دونیم سال هنوزهم روند ماین روبی درآن پایان نیابد.

عبدالله عزیزی، ماین روب گفت:«هرنقطه یی را که ما کار می کنیم ما دست آورد داریم. ساحه ساحه نظامی است، خطرناک است و مواد منفجر ناشده وجود دارند. ما اول روی ساحه کار می کنیم پس از آن ساحه پاک کاری شد بعد تیم بازسازی بالاحصار کار خود را شروع می کنند.»

اکنون هیات باستان شناسی فرانسه در افغانستان؛ برای ادامه کاوش‌های باستانی در بالاحصار کابل در انتظار اجازه و تخلیه بخش های مشخص باستانی در بالاحصار از سوی وزارت دفاع ملی است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره