تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجموعۀ شعری باهم سفر در کابل رونمایی شد

مجموعۀ شعری «باهم/سفر» سرودۀ تمیم حمید، شاعر و خبرنگار کشور در کابل رونمایی شد.

این مجموعۀ شعر در وضعیتی رونمایی می‌شود که از سال گذشته تاکنون بدلیل همه‌گیری ویروس کرونا و تهدیدهای امنیتی، مراسم‌های فرهنگی و شعرخوانی کمتر در کابل برگزار شده‌اند.

تمیم حمید، نویسندۀ باهم/سفر گفت: «باهم/سفر، چهارمین مجموعۀ شعر من است که کارهای پنج سال اخیر من را دربر می‌گیرد. در کنار مسؤولیت خبرنگاری، همیشه می‌‎کوشم به کارهای فرهنگی که از آغاز جوانی با من بوده است، بپردازم.»

این مجموعۀ شعر از سوی انتشارات برگ چاپ شده‌است.

ژکفر حسینی، مسؤول انتشارات برگ بیان داشت: «کتاب تمیم جان حمید که امروز ما شاهد رونمایی آن بودیم، یک صدو هفتاد و ششمین کتابی بود که از آدرس انتشارات برگ چاپ شده است. بعد از بحران کرونا متأسفانه کارها فروکش کرده بود و ما کارهای خود را از طریق آنلاین انجام می‌دادیم.»

شماری از نویسنده‌گان و شاعران که در مراسم رونمایی این مجموعۀ شعری که از سوی انجمن قلم افغانستان و دانشگاه  رنا برگزار شده بود، گردهم آمده بودند، برگزاری ‌چنین مراسم‌ها را برای رونق کتاب‌خوانی و فراهم‌شدن زمینۀ گفت‌وگو در باب مسایل ادبیات و فرهنگ بسیار مهم عنوان کردند.

رمزیه نیازی، دانش‌آموختۀ رشتۀ ادبیات اظهار داشت: «در روزگاری که ما هر روز گواه انفجار و انتحار زیادی در شهر هستیم، چاپ چنین اثری واقعأ خجسته و میمون است.»

ظریف رستمی، شاعر نیز افزود: «دولت توجه جدی ندارد، نهادهای خصوصی در رشد و فرهنگ و ادبیات شعر بسیار تلاش می‌کنند.»

ناشران کتاب در کابل می‌گویند که در بیش از یک‌سال گذشته در کشور ده‌ها کتاب چاپ شده‌اند. چنان‌که به‌گفتۀ مسؤولان انتشارات برگ، تنها آنان در همین مدت، در حدود پنجاه کتاب را از نویسنده‌گان و شاعران کشور نشر و پخش کرده‌اند.

مجموعۀ شعری باهم سفر در کابل رونمایی شد

تصویر بندانگشتی

مجموعۀ شعری «باهم/سفر» سرودۀ تمیم حمید، شاعر و خبرنگار کشور در کابل رونمایی شد.

این مجموعۀ شعر در وضعیتی رونمایی می‌شود که از سال گذشته تاکنون بدلیل همه‌گیری ویروس کرونا و تهدیدهای امنیتی، مراسم‌های فرهنگی و شعرخوانی کمتر در کابل برگزار شده‌اند.

تمیم حمید، نویسندۀ باهم/سفر گفت: «باهم/سفر، چهارمین مجموعۀ شعر من است که کارهای پنج سال اخیر من را دربر می‌گیرد. در کنار مسؤولیت خبرنگاری، همیشه می‌‎کوشم به کارهای فرهنگی که از آغاز جوانی با من بوده است، بپردازم.»

این مجموعۀ شعر از سوی انتشارات برگ چاپ شده‌است.

ژکفر حسینی، مسؤول انتشارات برگ بیان داشت: «کتاب تمیم جان حمید که امروز ما شاهد رونمایی آن بودیم، یک صدو هفتاد و ششمین کتابی بود که از آدرس انتشارات برگ چاپ شده است. بعد از بحران کرونا متأسفانه کارها فروکش کرده بود و ما کارهای خود را از طریق آنلاین انجام می‌دادیم.»

شماری از نویسنده‌گان و شاعران که در مراسم رونمایی این مجموعۀ شعری که از سوی انجمن قلم افغانستان و دانشگاه  رنا برگزار شده بود، گردهم آمده بودند، برگزاری ‌چنین مراسم‌ها را برای رونق کتاب‌خوانی و فراهم‌شدن زمینۀ گفت‌وگو در باب مسایل ادبیات و فرهنگ بسیار مهم عنوان کردند.

رمزیه نیازی، دانش‌آموختۀ رشتۀ ادبیات اظهار داشت: «در روزگاری که ما هر روز گواه انفجار و انتحار زیادی در شهر هستیم، چاپ چنین اثری واقعأ خجسته و میمون است.»

ظریف رستمی، شاعر نیز افزود: «دولت توجه جدی ندارد، نهادهای خصوصی در رشد و فرهنگ و ادبیات شعر بسیار تلاش می‌کنند.»

ناشران کتاب در کابل می‌گویند که در بیش از یک‌سال گذشته در کشور ده‌ها کتاب چاپ شده‌اند. چنان‌که به‌گفتۀ مسؤولان انتشارات برگ، تنها آنان در همین مدت، در حدود پنجاه کتاب را از نویسنده‌گان و شاعران کشور نشر و پخش کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید