تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فرعون‌های مصر باستان در پایتخت این کشور رژه رفتند

پیکرهای مومیایی شده فرعون‌ها و فرمانروایان مصر باستان، با موترهای زرهی از موزیم قدیمی شهر قاهره، به موزیم تازه این کشور، انتقال یافتند.

در این کاروان، پیکرهای ۱۸ پادشاه و ۴ ملکه مصر باستان که بیشترشان مربوط به دوره تازه فرعون‌های مصر استند، به موزیم تازه انتقال یافتند.

یکی از هدف‌های این رژه، جلب گردشگران خارجی به مصر است که از رهگذر همه‌گیری ویروس کرونا و بدتر شدن اوضاع اقتصادی، آسیب دیده‌است.

این پیکرهای مومیایی شده در سال ۱۸۷۱ میلادی، در دوره پادشاهان در شهر اقصر مصر، کشف شده بودند.

در این رژه آنچه توجه بیشتر را به خود جلب کرد، جسد مومیایی شدۀ رامسس دوم، بزرگ‌ترین فرعون عصر پادشاهی نوین بود که در حدود ۶۷ سال سلطنت کرده‌است.

فرعون‌های مصر باستان در پایتخت این کشور رژه رفتند

این پیکرهای مومیایی شده در سال ۱۸۷۱ میلادی، در دوره پادشاهان در شهر اقصر مصر، کشف شده بودند.

Thumbnail

پیکرهای مومیایی شده فرعون‌ها و فرمانروایان مصر باستان، با موترهای زرهی از موزیم قدیمی شهر قاهره، به موزیم تازه این کشور، انتقال یافتند.

در این کاروان، پیکرهای ۱۸ پادشاه و ۴ ملکه مصر باستان که بیشترشان مربوط به دوره تازه فرعون‌های مصر استند، به موزیم تازه انتقال یافتند.

یکی از هدف‌های این رژه، جلب گردشگران خارجی به مصر است که از رهگذر همه‌گیری ویروس کرونا و بدتر شدن اوضاع اقتصادی، آسیب دیده‌است.

این پیکرهای مومیایی شده در سال ۱۸۷۱ میلادی، در دوره پادشاهان در شهر اقصر مصر، کشف شده بودند.

در این رژه آنچه توجه بیشتر را به خود جلب کرد، جسد مومیایی شدۀ رامسس دوم، بزرگ‌ترین فرعون عصر پادشاهی نوین بود که در حدود ۶۷ سال سلطنت کرده‌است.

هم‌رسانی کنید