Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نمایش اعتراضی‌ مدل‌ها در کابل؛ خشونت‌ها متوقف شوند

شماری از مدل‌های جوان، امروز شنبه در یک نمایش اعتراضی در کابل بر پایان خشونت‌ها و رسیده‌گی به اوضاع نابسامان سیاسی در کشور تأکید کردند.

آنان که بر این نمایش شان، «کفن» نام گذاشته بودند، با پوشیدن پارچه‌های سفید و آرایش چهره‌های شان به شکل قربانیان حمله‌‎های انتحاری و انفجارها، خواستار صلح در کشور استند.

اجمل حقیقی، از برگزارکننده‌گان این نمایش گفت:«خواستیم که همین وضعیت کنونی افغانستان را، درد و رنجی‌که مردم افغانستان دارند، انتحار، انفجار، هزاران معامله سیاسیی‌که وجود دارد، این را بیاریم در قالب یک فیشن‌شو.»  ‌

این مدل‌ها تأکید ‌ورزیدند که برای تأمین امنیت کامل در کشور، باید هر شهروند در اندازه توانش، کاری کند.

آسنات، یکی از این مدل‌ها بیان داشت: «بس است دیگر! انتحاری نشود، جنگ نشود! ما می‌خواهیم در افغانستان صلح بیاید.»

عبیدالله مجیدی، مدل دیگر نیز افزود: «نمانند که دیگر انتحاری شود یا انفجار شود و هیچ خانواده‌یی بدون پدر، بدون مادر یا بدون شوهر شود!»

برگزارکننده این نمایش از طرف‌های درگیر می‌خواهد که از خشونت دست بکشند و به آتش‌بس و صلح رو بیاورند.

نمایش اعتراضی‌ مدل‌ها در کابل؛ خشونت‌ها متوقف شوند

برگزارکننده این نمایش از طرف‌های درگیر می‌خواهد که از خشونت دست بکشند و به آتش‌بس و صلح رو بیاورند.

تصویر بندانگشتی

شماری از مدل‌های جوان، امروز شنبه در یک نمایش اعتراضی در کابل بر پایان خشونت‌ها و رسیده‌گی به اوضاع نابسامان سیاسی در کشور تأکید کردند.

آنان که بر این نمایش شان، «کفن» نام گذاشته بودند، با پوشیدن پارچه‌های سفید و آرایش چهره‌های شان به شکل قربانیان حمله‌‎های انتحاری و انفجارها، خواستار صلح در کشور استند.

اجمل حقیقی، از برگزارکننده‌گان این نمایش گفت:«خواستیم که همین وضعیت کنونی افغانستان را، درد و رنجی‌که مردم افغانستان دارند، انتحار، انفجار، هزاران معامله سیاسیی‌که وجود دارد، این را بیاریم در قالب یک فیشن‌شو.»  ‌

این مدل‌ها تأکید ‌ورزیدند که برای تأمین امنیت کامل در کشور، باید هر شهروند در اندازه توانش، کاری کند.

آسنات، یکی از این مدل‌ها بیان داشت: «بس است دیگر! انتحاری نشود، جنگ نشود! ما می‌خواهیم در افغانستان صلح بیاید.»

عبیدالله مجیدی، مدل دیگر نیز افزود: «نمانند که دیگر انتحاری شود یا انفجار شود و هیچ خانواده‌یی بدون پدر، بدون مادر یا بدون شوهر شود!»

برگزارکننده این نمایش از طرف‌های درگیر می‌خواهد که از خشونت دست بکشند و به آتش‌بس و صلح رو بیاورند.

هم‌رسانی کنید