تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی‌ها از افراط‌گرایی در برابر موسیقی در هرات

مخالفت و تهدید گروه‌های مذهبی در برابر موسیقی در ولایت هرات سبب فرار آوازخوانان جوان از این ولایت شده‌است.

در سال‌های پسین مخالفت در برابر موسیقی در هرات با اعتراض‌های گسترده و گاهی با خشونت همراه بوده‌است.

خلیل آریا که آوازخوانی را در هرات شروع کرد اما بیش از دو سال می‌شود که این ولایت را ترک کرده‌است و در کابل کارهای هنری‌اش را پیش می‌برد.

آریا می‌گوید تهدید و مخالفت در برابر هنرش سبب شد تا خانه‌اش را ترک کند: «یک عده کاسه داغ‌تر از آش هستند. تا ما بخواهیم هنر اعتراضی انجام بدهیم می‌آیند دشنام می‌دهند.»

خلیل آریا می‌گوید که نمی‌خواهد دوباره به هرات برگردد. به گفتۀ او دشمنی در برابر موسیقی و آوازخوانی سبب شده‌است تا شمار زیادی از آوازخوانان جوان همانند او هرات را ترک کنند.

در سال های اخیر، آرش بارز، امید پارسا، اشکان عرب و چندین آواز خوان جوان دیگر از هرات فرار کرده‌اند.

آگاهان رشد افراطگرایی و تندروی را در هرات نگران کننده می‌دانند. به باور آنان تندروی در هرات پدیده تازه است و این ولایت گذشتۀ درخشانی در هنر و موسیقی دارد.

رنگین دادفر سپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی گفت: «جای تأسف است که با سانسور و فرهنگ طالبانی صداها را خاموش بسازیم.»

دو هفته پیش جلوگیری از کنسرت وجیهه رستگار و فرید رستگار، لغو کنسرت شفیق مرید در سال ۲۰۱۲، انفجار در نزدیکی کنسرت فرهاد دریا در سال ۲۰۱۰و تظاهرات در برابر برنامه ستاره افغان در سال ۲۰۱۷نمونه‌هایی از مخالفت‌ها  در برابر موسیقی در هرات خوانده می‌شوند.

نگرانی‌ها از افراط‌گرایی در برابر موسیقی در هرات

در سال های اخیر، آرش بارز، نوید پارسار، اشکان عرب و چندین آواز خوان جوان دیگر از هرات فرار کرده‌اند.

Thumbnail

مخالفت و تهدید گروه‌های مذهبی در برابر موسیقی در ولایت هرات سبب فرار آوازخوانان جوان از این ولایت شده‌است.

در سال‌های پسین مخالفت در برابر موسیقی در هرات با اعتراض‌های گسترده و گاهی با خشونت همراه بوده‌است.

خلیل آریا که آوازخوانی را در هرات شروع کرد اما بیش از دو سال می‌شود که این ولایت را ترک کرده‌است و در کابل کارهای هنری‌اش را پیش می‌برد.

آریا می‌گوید تهدید و مخالفت در برابر هنرش سبب شد تا خانه‌اش را ترک کند: «یک عده کاسه داغ‌تر از آش هستند. تا ما بخواهیم هنر اعتراضی انجام بدهیم می‌آیند دشنام می‌دهند.»

خلیل آریا می‌گوید که نمی‌خواهد دوباره به هرات برگردد. به گفتۀ او دشمنی در برابر موسیقی و آوازخوانی سبب شده‌است تا شمار زیادی از آوازخوانان جوان همانند او هرات را ترک کنند.

در سال های اخیر، آرش بارز، امید پارسا، اشکان عرب و چندین آواز خوان جوان دیگر از هرات فرار کرده‌اند.

آگاهان رشد افراطگرایی و تندروی را در هرات نگران کننده می‌دانند. به باور آنان تندروی در هرات پدیده تازه است و این ولایت گذشتۀ درخشانی در هنر و موسیقی دارد.

رنگین دادفر سپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی گفت: «جای تأسف است که با سانسور و فرهنگ طالبانی صداها را خاموش بسازیم.»

دو هفته پیش جلوگیری از کنسرت وجیهه رستگار و فرید رستگار، لغو کنسرت شفیق مرید در سال ۲۰۱۲، انفجار در نزدیکی کنسرت فرهاد دریا در سال ۲۰۱۰و تظاهرات در برابر برنامه ستاره افغان در سال ۲۰۱۷نمونه‌هایی از مخالفت‌ها  در برابر موسیقی در هرات خوانده می‌شوند.

هم‌رسانی کنید