تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی کتاب؛ نمایشگاه کتاب صلح در کابل گشایش یافت

امروز جمعه (۳ثور) که روز جهانی کتاب است، نمایشگاه کتاب صلح در کابل گشایش یافت.

برگزار کننده‌گان این نمایشگاه می‌گویند با این کار می‌خواهند فرهنگ کتاب‌‎خوانی، بزرگ‌داشت از روز جهانی کتاب و پشتیبانی از روند صلح را میان مردم ترویج کنند.

در این نمایشگاه، نزدیک به شش صد جلد کتاب به نمایش گذاشته شده‌اند.

رضوان، مسؤول فروشگاه مرکز فرهنگی پل سرخ گفت: «در این فضا، حتا کوچک‌ترین گام در زمینه صلح گام مفید است. باز اگر این گام در راستای آگاهی‌دهی دانش و نشر و پخش کتاب باشد مهم است.»

شاهد فرهوش، بنیان‌گذار نمایشگاه کتاب صلح نیز افزود: «دلیل جنگ‌های چند دهه افغانستان، نخواندن و نفهمیدن است. ما از مطالعه، از کتاب از خیلی ارزش‌ها دور شدیم.  جنگ تمام داشته‌ها را از ما گرفت.»

بازدید کننده‌گان در حالی‌که از برگزاری چنین برنامه‌ها پشتیبانی می‌کنند از شهروندان کشور می‌خواهند برای نجات کشور از بحران باید کتاب بخرند و بخوانند.

جمیله، یکی از این بازدید کننده‌گان بیان داشت: «برگزاری چنیین برنامه‌ها کمک می‌کند مردم بیشتر با فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه آشنا شوند. بیایند کتاب‌ها را بیبنند، بخوانند و اگر علاقه داشتند بخرند.»

ضمیر محب، بازدید کنندۀ دیگر نیز افزود: «کسانی‌که فکر تخریب افغانستان را دارند و فکر بنیادگرایی را در افغانستان دارند تا آنان بدانند که در افغانستان نسلی استند که به ارزش‌ها می‌اندیشند، به کتاب می‌اندیشند، به دانایی و گسترش دانایی می‌اندیشند.»

هرچند فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی در کشور از جایگاه خوبی برخوردار نیست اما شهروندان کشور می‌خواهند با برگزاری نمایشگاه‌‎های گونه‌گونی کتاب فرهنگ مطالعه را درمیان مردم ترویج دهند.

روز جهانی کتاب؛ نمایشگاه کتاب صلح در کابل گشایش یافت

در این نمایشگاه، نزدیک به شش صد جلد کتاب به نمایش گذاشته شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

امروز جمعه (۳ثور) که روز جهانی کتاب است، نمایشگاه کتاب صلح در کابل گشایش یافت.

برگزار کننده‌گان این نمایشگاه می‌گویند با این کار می‌خواهند فرهنگ کتاب‌‎خوانی، بزرگ‌داشت از روز جهانی کتاب و پشتیبانی از روند صلح را میان مردم ترویج کنند.

در این نمایشگاه، نزدیک به شش صد جلد کتاب به نمایش گذاشته شده‌اند.

رضوان، مسؤول فروشگاه مرکز فرهنگی پل سرخ گفت: «در این فضا، حتا کوچک‌ترین گام در زمینه صلح گام مفید است. باز اگر این گام در راستای آگاهی‌دهی دانش و نشر و پخش کتاب باشد مهم است.»

شاهد فرهوش، بنیان‌گذار نمایشگاه کتاب صلح نیز افزود: «دلیل جنگ‌های چند دهه افغانستان، نخواندن و نفهمیدن است. ما از مطالعه، از کتاب از خیلی ارزش‌ها دور شدیم.  جنگ تمام داشته‌ها را از ما گرفت.»

بازدید کننده‌گان در حالی‌که از برگزاری چنین برنامه‌ها پشتیبانی می‌کنند از شهروندان کشور می‌خواهند برای نجات کشور از بحران باید کتاب بخرند و بخوانند.

جمیله، یکی از این بازدید کننده‌گان بیان داشت: «برگزاری چنیین برنامه‌ها کمک می‌کند مردم بیشتر با فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه آشنا شوند. بیایند کتاب‌ها را بیبنند، بخوانند و اگر علاقه داشتند بخرند.»

ضمیر محب، بازدید کنندۀ دیگر نیز افزود: «کسانی‌که فکر تخریب افغانستان را دارند و فکر بنیادگرایی را در افغانستان دارند تا آنان بدانند که در افغانستان نسلی استند که به ارزش‌ها می‌اندیشند، به کتاب می‌اندیشند، به دانایی و گسترش دانایی می‌اندیشند.»

هرچند فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی در کشور از جایگاه خوبی برخوردار نیست اما شهروندان کشور می‌خواهند با برگزاری نمایشگاه‌‎های گونه‌گونی کتاب فرهنگ مطالعه را درمیان مردم ترویج دهند.

هم‌رسانی کنید