Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فلم مستند 'کوچه پرنده‌ها' به جشوارۀ کن راه یافته‌است

برای نخستین‌بار فلم مستند کوچه پرنده‌ها تهیۀ شدۀ افغان فلم، در بخش بازار جشنوارۀ کن راه یافته‌است.

فلم مستند کوچه پرنده‌ها دربارۀ کوچه کاه فروشی کابل است. در این فلم این کوچه و مردمان آن به تصویر کشیده‌اند که به دور از همه خبرهای ناخوش کشور و جهان در میان آوازخوش پرنده‌گان به زنده‌گی ساده‌یی که برگزیده‌اند مشغول استند.

علی حسین حسینی، منتاژور گفت: «مراحل نهایی سازی فلم در پس از تولید شامل ایدیت، تنظیم رنگ و تنظیم آواز می‌شود. اکنون این فلم وارد این جشنواره شده‌است حالا ببینیم که شانس ما یاری می‌کنیم که ما برنده این مرحله از ساخت فلم شویم.»

حزب‌الله سلطانی که پیش از این تنها فلم‌های داستانی و درامه کارگردانی کرده‌است می‌گوید کوچه پرنده‌ها نخستین فلم مستند او است.

به‌گفتۀ او امسال برای نخستین‌بار هشت مستند از جنوب آسیا در بخش بازار جشنوارۀ کن فرانسه راه یافته‌اند: «برای ساخت پس از تولید در این جشنواره درخواست کرده‌ایم. امیدوار استم که تهیه کننده‌گان مختلفی از دنیا علاقمند این فلم شود و فلم برای آنان جالب تمام شود و ما بتوانیم یک فلم حرفه‌یی از سینمای افغانستان تولید بکنیم.»

قراراست تا ده روز دیگر، پس از برگزاری چند نشست آنلاین، سرنوشت فلم مستند کوچه پرنده‌ها روشن شود.

هزینۀ مرحله پیش از تولید و تولید فلم کوچه پرنده‌ها به ارزش سه صدو هفتاد هزار افغانی از سوی افغان فلم پرداخته شده‌است و تهیه کننده فلم نیز صحرا کریمی است.

صحرا کریمی، رییس افغان فلم بیان داشت: «این می‌تواند برای سینمای مستند افغانستان و سینمای مستقل افغانستان بسیار مهم باشد. به‌خاطری‌که تصوری که بسیاری از جشنواره‌ها دربارۀ افغانستان و فلم‌های افغانستان دارند یک تصویر دیگر است.»

در بیست سال گذشته نزدیک به ده فلم از کارگردانان افغان با کمک برخی از فلم‌سازان خارجی به جشنواره کن راه یافته‌اند و شماری آنها جایزه گرفتند اما فلم کوچه پرنده‌ها نخستین فلم مستقل از افغانستان است که امسال در بخش بازار جشنواره کن راه یافته است.

فلم مستند 'کوچه پرنده‌ها' به جشوارۀ کن راه یافته‌است

فلم کوچه پرنده‌ها نخستین فلم مستقل از افغانستان است که امسال در بخش بازار جشنواره کن راه یافته است.

تصویر بندانگشتی

برای نخستین‌بار فلم مستند کوچه پرنده‌ها تهیۀ شدۀ افغان فلم، در بخش بازار جشنوارۀ کن راه یافته‌است.

فلم مستند کوچه پرنده‌ها دربارۀ کوچه کاه فروشی کابل است. در این فلم این کوچه و مردمان آن به تصویر کشیده‌اند که به دور از همه خبرهای ناخوش کشور و جهان در میان آوازخوش پرنده‌گان به زنده‌گی ساده‌یی که برگزیده‌اند مشغول استند.

علی حسین حسینی، منتاژور گفت: «مراحل نهایی سازی فلم در پس از تولید شامل ایدیت، تنظیم رنگ و تنظیم آواز می‌شود. اکنون این فلم وارد این جشنواره شده‌است حالا ببینیم که شانس ما یاری می‌کنیم که ما برنده این مرحله از ساخت فلم شویم.»

حزب‌الله سلطانی که پیش از این تنها فلم‌های داستانی و درامه کارگردانی کرده‌است می‌گوید کوچه پرنده‌ها نخستین فلم مستند او است.

به‌گفتۀ او امسال برای نخستین‌بار هشت مستند از جنوب آسیا در بخش بازار جشنوارۀ کن فرانسه راه یافته‌اند: «برای ساخت پس از تولید در این جشنواره درخواست کرده‌ایم. امیدوار استم که تهیه کننده‌گان مختلفی از دنیا علاقمند این فلم شود و فلم برای آنان جالب تمام شود و ما بتوانیم یک فلم حرفه‌یی از سینمای افغانستان تولید بکنیم.»

قراراست تا ده روز دیگر، پس از برگزاری چند نشست آنلاین، سرنوشت فلم مستند کوچه پرنده‌ها روشن شود.

هزینۀ مرحله پیش از تولید و تولید فلم کوچه پرنده‌ها به ارزش سه صدو هفتاد هزار افغانی از سوی افغان فلم پرداخته شده‌است و تهیه کننده فلم نیز صحرا کریمی است.

صحرا کریمی، رییس افغان فلم بیان داشت: «این می‌تواند برای سینمای مستند افغانستان و سینمای مستقل افغانستان بسیار مهم باشد. به‌خاطری‌که تصوری که بسیاری از جشنواره‌ها دربارۀ افغانستان و فلم‌های افغانستان دارند یک تصویر دیگر است.»

در بیست سال گذشته نزدیک به ده فلم از کارگردانان افغان با کمک برخی از فلم‌سازان خارجی به جشنواره کن راه یافته‌اند و شماری آنها جایزه گرفتند اما فلم کوچه پرنده‌ها نخستین فلم مستقل از افغانستان است که امسال در بخش بازار جشنواره کن راه یافته است.

هم‌رسانی کنید