Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشف بازمانده‌های باستانی بوداییان در ساحۀ شیوه‌کی

باستان‌شناسان به تازه‌گی موفق شده‌اند که چندین بازماندۀ باستانی بوداییان را از اطراف استوپۀ بزرگ منطقۀ باستانی شیوه‌کی کابل کشف کنند.

هشت استوپۀ کوچک، برج‌های استحکامی، دیوارها و ۱۷۶اثر باستانی دیگر، از جملۀ این بازمانده‌های باستانی استند که از منطقۀ شیوه‌کی کابل کشف شده‌اند.

وحید رحیمی، باستان‌شناس در این باره گفت: «زمانی‌که ما در اینجا کار را شروع کردیم، این استوپه (استوپۀ بزرگ) از چند سو شگافته شده بود. تخریبات بیش از حد داشت. قسمت بالایی استوپه همه‌اش تخریب بود و قسمت‌های پایین آن تحت خاک بود.»

نُه باستان‌شناس دوسال پیش به ساحه شیوه‌کی کابل آمدند و تاکنون پنجاه درصد این ساحه باستانی کاوش شده‌است.

همزمان با این، بازمانده‌های باستانی این ساحه از سوی ۸۰ کارگر مرمت و بازسازی می‌شوند.

باستان‌شناسان می‌گویند بازمانده‌های بدست آمده بوداییان در کابل، جلال‌آباد و لغمان نشان می‌دهند که این سه ولایت، ولایت "گنداهارای" قدیم بوده‌‌است.

گنداهارا برای یک هزار سال مرکز مهم بودایی بود و از همین‌‌جا بودیزم به کشورهای چین، کوریا، سریلانکا و حتا آسیای میانه پخش شد.

نورآقا نوری، رییس باستان‌شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ اظهار داشت: «از قرن سه پیش از میلاد تا قرن هفتم و هشتم میلادی نزدیک یک هزار سال بودیزم در افغانستان بوده‌است.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ، اخیرأ ساحه‌های تاریخی چون ساحه باستانی شیوه‌کی را نیز شامل حوزۀ فرهنگی کابل ساخته‌است تا در آینده به یکی از مرکزهای بزرگ بازدید گردشگران مبدل گردد.

هارون حکیمی، معین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «از این ساحات در آوردن هویت کابل و در مجموع افغانستانی که باید صورت می‌گرفت صورت بگیرد.»

به‌گفتۀ باستان‌شناسان حکومت با مرمت و نگهداری ساحه‌های باستانی از نابودی این مکان‌ها پیشگیری و گذشته تاریخی کشور را مستندسازی کند.

کشف بازمانده‌های باستانی بوداییان در ساحۀ شیوه‌کی

وزارت اطلاعات و فرهنگ، اخیرأ ساحه‌های تاریخی چون ساحه باستانی شیوه‌کی را نیز شامل حوزۀ فرهنگی کابل ساخته‌است تا در آینده به یکی از مرکزهای بزرگ بازدید گردشگران مبدل گردد.

Thumbnail

باستان‌شناسان به تازه‌گی موفق شده‌اند که چندین بازماندۀ باستانی بوداییان را از اطراف استوپۀ بزرگ منطقۀ باستانی شیوه‌کی کابل کشف کنند.

هشت استوپۀ کوچک، برج‌های استحکامی، دیوارها و ۱۷۶اثر باستانی دیگر، از جملۀ این بازمانده‌های باستانی استند که از منطقۀ شیوه‌کی کابل کشف شده‌اند.

وحید رحیمی، باستان‌شناس در این باره گفت: «زمانی‌که ما در اینجا کار را شروع کردیم، این استوپه (استوپۀ بزرگ) از چند سو شگافته شده بود. تخریبات بیش از حد داشت. قسمت بالایی استوپه همه‌اش تخریب بود و قسمت‌های پایین آن تحت خاک بود.»

نُه باستان‌شناس دوسال پیش به ساحه شیوه‌کی کابل آمدند و تاکنون پنجاه درصد این ساحه باستانی کاوش شده‌است.

همزمان با این، بازمانده‌های باستانی این ساحه از سوی ۸۰ کارگر مرمت و بازسازی می‌شوند.

باستان‌شناسان می‌گویند بازمانده‌های بدست آمده بوداییان در کابل، جلال‌آباد و لغمان نشان می‌دهند که این سه ولایت، ولایت "گنداهارای" قدیم بوده‌‌است.

گنداهارا برای یک هزار سال مرکز مهم بودایی بود و از همین‌‌جا بودیزم به کشورهای چین، کوریا، سریلانکا و حتا آسیای میانه پخش شد.

نورآقا نوری، رییس باستان‌شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ اظهار داشت: «از قرن سه پیش از میلاد تا قرن هفتم و هشتم میلادی نزدیک یک هزار سال بودیزم در افغانستان بوده‌است.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ، اخیرأ ساحه‌های تاریخی چون ساحه باستانی شیوه‌کی را نیز شامل حوزۀ فرهنگی کابل ساخته‌است تا در آینده به یکی از مرکزهای بزرگ بازدید گردشگران مبدل گردد.

هارون حکیمی، معین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «از این ساحات در آوردن هویت کابل و در مجموع افغانستانی که باید صورت می‌گرفت صورت بگیرد.»

به‌گفتۀ باستان‌شناسان حکومت با مرمت و نگهداری ساحه‌های باستانی از نابودی این مکان‌ها پیشگیری و گذشته تاریخی کشور را مستندسازی کند.

هم‌رسانی کنید