Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

"اثرهای باستانی دربخش‌های زیرتسلط طالبان درخطر نابودی استند'

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که بازمانده‌‎های باستانی در بخش‌هایی‌که به دست طالبان افتاده‌اند، با تهدید نابودی روبه‌رو اند.

قاسم وفایی‌زاده امروز یک‌شنبه در نخستین نشست خبری‌اش به‌عنوان سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت در بخش‌های زیر تسلط طالبان، تلاش می‌شود بازمانده‌های  باستانی دزدیده شوند و یا به‌گونۀ غیرقانونی کندن‌کاری شده و نابود گردند.

به‌گفتۀ قاسم وفایی‌زاده بیشتر بازمانده‌های در معرض خطر، در ولایت‌های کندهار، سمنگان و بلخ استند: «افراد ناشناس که احتمالاً در خوش‌بینانه‌ترین حالت مافیای فرصت طلب و استفاده‌جو استند، آمده‌اند و کندن‌کاری دارند.»

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از مردم خواست که مانع قاچاق و نابود شدن بازمانده‌های باستانی شوند: «ساختمان مسجد ابو نصر پارسا قسماً صدمه دیده و کلکین و دورازه‌اش تخریب شده. در ولایت هلمند پنج آبده تحت ترمیم داشتیم که به اثر ناامنی کارش متوقف شده‌است.»

۳۲ بازمانده تاریخی در سمنگان، ۳۱بازمانده تاریخی در بلخ، نزدیک به ده بازمانده باستانی در کندهار و شماری از اثرهای باستانی در ولایت‌های هلمند و تخار در بخش‌های زیر حاکمیت طالبان قرار دارند که وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید در تهدید نابودی قرار دارند.

هارون حکیمی، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان داشت: «جنگ کنونی که بیشتر ابعاد بیرونی دارد و کشورهایی به‌گونه مستقیم در این جنگ با ما روبه‌رو اند تلاش می‌کنند این ارزش‌های ما را زیان‌مند بسازند.»

آمارهای وزارت اطلاعات و فرهنگ نشان می‌دهند که تاکنون بیش از صد مکان تاریخی و ۱۹۹۶بازماندۀ باستانی در تمام کشور شناسایی شده‌اند

"اثرهای باستانی دربخش‌های زیرتسلط طالبان درخطر نابودی استند'

آمارهای وزارت اطلاعات و فرهنگ نشان می‌دهند که تاکنون بیش از صد مکان تاریخی و ۱۹۹۶بازماندۀ باستانی در تمام کشور شناسایی شده‌اند

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که بازمانده‌‎های باستانی در بخش‌هایی‌که به دست طالبان افتاده‌اند، با تهدید نابودی روبه‌رو اند.

قاسم وفایی‌زاده امروز یک‌شنبه در نخستین نشست خبری‌اش به‌عنوان سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت در بخش‌های زیر تسلط طالبان، تلاش می‌شود بازمانده‌های  باستانی دزدیده شوند و یا به‌گونۀ غیرقانونی کندن‌کاری شده و نابود گردند.

به‌گفتۀ قاسم وفایی‌زاده بیشتر بازمانده‌های در معرض خطر، در ولایت‌های کندهار، سمنگان و بلخ استند: «افراد ناشناس که احتمالاً در خوش‌بینانه‌ترین حالت مافیای فرصت طلب و استفاده‌جو استند، آمده‌اند و کندن‌کاری دارند.»

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از مردم خواست که مانع قاچاق و نابود شدن بازمانده‌های باستانی شوند: «ساختمان مسجد ابو نصر پارسا قسماً صدمه دیده و کلکین و دورازه‌اش تخریب شده. در ولایت هلمند پنج آبده تحت ترمیم داشتیم که به اثر ناامنی کارش متوقف شده‌است.»

۳۲ بازمانده تاریخی در سمنگان، ۳۱بازمانده تاریخی در بلخ، نزدیک به ده بازمانده باستانی در کندهار و شماری از اثرهای باستانی در ولایت‌های هلمند و تخار در بخش‌های زیر حاکمیت طالبان قرار دارند که وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید در تهدید نابودی قرار دارند.

هارون حکیمی، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان داشت: «جنگ کنونی که بیشتر ابعاد بیرونی دارد و کشورهایی به‌گونه مستقیم در این جنگ با ما روبه‌رو اند تلاش می‌کنند این ارزش‌های ما را زیان‌مند بسازند.»

آمارهای وزارت اطلاعات و فرهنگ نشان می‌دهند که تاکنون بیش از صد مکان تاریخی و ۱۹۹۶بازماندۀ باستانی در تمام کشور شناسایی شده‌اند

هم‌رسانی کنید