Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توقف فعالیت‌‌های انستیتوت ‌ملی ‌موسیقی‌ افغانستان

پس از سقوط حکومت پیشین، فعالیت‌ انستیتوت ‌ملی ‌موسیقی ‌افغانستان متوقف گردیده و این نهاد اکنون مسدود می‌باشد.

آخرین اعضای گروه انستیتوت ‌ملی ‌موسیقی ‌افغانستان دو روز پیش از کابل به قطر رفتند و قرار است از آن‌جا به پرتگال پناهنده شوند. پنجاه درصد از کسانی که کشور را ترک کرده اند بانوان استند.

رییس این انستیتوت ابراز امیدواری نموده است که در آیندۀ نزدیک با جمع از اعضای انستیتوت که  کشور را ترک کرده اند، یک ارکستر بزرگ به راه بیاندازند.

احمد ناصر سرمست، بنیانگذار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، گفت: «متاسفانه امروز دروازه‌های انسیتیوت ملی موسیقی افغانستان  بسته است. ما کارهای خودرا با یک تعمیر شروع کردیم، اما امروز متاسفانه هر دو کمپلکس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دروازه‌اش بسته است.»

از سویی‌ هم، یک عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که تنها ترانه خوانی و مقاله‌های اسلامی در اسلام جایز است. قاری مجیب ‌الرحمن آخندزاده، عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «هر چیزی که در چارچوب شریعت اسلامی جای داشت، دروازۀ او مسدود نمی‌شود، هر چیزی که جای نداشت، دروازۀ او مسدود می‌شود.»

انستیتوت‌‌ ملی ‌موسیقی ‌افغانستان، موسیقی اصیل کشور را به جهانیان معرفی کرد و دستاوردهای مهمی نیز کسب کرد.

این نهاد از سال ۲۰۱۰بدین‌سو زیر نظر احمد سرمست به فعالیت‌هایش ادامه می‌داد که توانست برنده‌ی جایزه‌های مهم به شمول جایزه «نوبلِ موسیقی» نیز شود.

عبدالقدیر میرزایی، یکی از نویسندگان کشور، گفت: «بی‌تفاوتی در مقابل موسیقی و نهاد آموزشی موسیقی در افغانستان در واقع بی‌تفاوتی در مقابل فرهنگ و عنعنات ملی این کشور محسوب می‌شود.»

توقف فعالیت‌‌های انستیتوت ‌ملی ‌موسیقی‌ افغانستان

رییس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان می‌گوید که امیدوار است در آینده‌ی نزدیک با اعضای این نهاد ارکستربزرگی را در بیرون از کشور بسازد.

تصویر بندانگشتی

پس از سقوط حکومت پیشین، فعالیت‌ انستیتوت ‌ملی ‌موسیقی ‌افغانستان متوقف گردیده و این نهاد اکنون مسدود می‌باشد.

آخرین اعضای گروه انستیتوت ‌ملی ‌موسیقی ‌افغانستان دو روز پیش از کابل به قطر رفتند و قرار است از آن‌جا به پرتگال پناهنده شوند. پنجاه درصد از کسانی که کشور را ترک کرده اند بانوان استند.

رییس این انستیتوت ابراز امیدواری نموده است که در آیندۀ نزدیک با جمع از اعضای انستیتوت که  کشور را ترک کرده اند، یک ارکستر بزرگ به راه بیاندازند.

احمد ناصر سرمست، بنیانگذار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، گفت: «متاسفانه امروز دروازه‌های انسیتیوت ملی موسیقی افغانستان  بسته است. ما کارهای خودرا با یک تعمیر شروع کردیم، اما امروز متاسفانه هر دو کمپلکس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دروازه‌اش بسته است.»

از سویی‌ هم، یک عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که تنها ترانه خوانی و مقاله‌های اسلامی در اسلام جایز است. قاری مجیب ‌الرحمن آخندزاده، عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «هر چیزی که در چارچوب شریعت اسلامی جای داشت، دروازۀ او مسدود نمی‌شود، هر چیزی که جای نداشت، دروازۀ او مسدود می‌شود.»

انستیتوت‌‌ ملی ‌موسیقی ‌افغانستان، موسیقی اصیل کشور را به جهانیان معرفی کرد و دستاوردهای مهمی نیز کسب کرد.

این نهاد از سال ۲۰۱۰بدین‌سو زیر نظر احمد سرمست به فعالیت‌هایش ادامه می‌داد که توانست برنده‌ی جایزه‌های مهم به شمول جایزه «نوبلِ موسیقی» نیز شود.

عبدالقدیر میرزایی، یکی از نویسندگان کشور، گفت: «بی‌تفاوتی در مقابل موسیقی و نهاد آموزشی موسیقی در افغانستان در واقع بی‌تفاوتی در مقابل فرهنگ و عنعنات ملی این کشور محسوب می‌شود.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره