Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برگزاری یک نمایشگاه نقاشی از سوی سه بانوی هنرمند در هرات

سه بانوی هنرمند یک نمایشگاه نقاشی را در شهر هرات برگزار کرده‌اند و در این نمایشگاه هفتاد اثر نقاشی حاوی پیام‌های گونه‌گون را به نمایش گذاشته اند.

این بانوان می‌گویند که هدف از برگزاری این نمایشگاه دادن امید و روحیه به زنان و دختران در کشور است.

آنان در اثرهای شان پیام‌های مثبت را به تصویری کشیده اند. این هنرمندان می‌گویند که زنان و دختران همانند گذشته باید در جامعه فعالیت کنند و خانه‌نشین نشوند.

هفتاد اثر نقاشی با پیام‌های گونه‌گون در این نمایشگاه به دید گذاشته شده‌اند. به گفته این هنرمندان، در خلق این ساخته‌های هنری از سبک واقع گرایی نوین استفاده شده است.

رووفه شمس، برگزار کننده گفت: «می‌خواهیم یک انگیزه ایجاد کنیم برای کسانی که در خانه هستند، فعالیت‌های خود را نمی‌خواهند انجام بدهند یا از شرایط ترسی دارند.»

روزیتا محمدی، برگزار کننده گفت: «دختر خانم‌های زیادی هستند که حالت سکوت را گرفتند. ما خواستیم با آثاری که می‌کشیم پیام خود را به بازدید کننده و حکومت برسانیم.»

در ماه‌های پسین این نخستین نمایشگاه نقاشی است که از سوی دختران راه اندازی شده است. پس از یک سکوت طولانی این نمایشگاه امید را در دل خیلی از بازدیدکننده‌گان زنده ساخته است.

نازیلا خادمی، بازدیده کننده گفت: «از مردم تقاضا می‌کنم که بیایند از تابلوها دیدن کنند، چون با دیدن این تابلوها باعث می‌شود که به این هنرمندان روحیه بدهند.»

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که حکومت سرپرست از هنر و هنرمندان در کشور پشتیبانی می‌کند. نعیم الحق حقانی، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات گفت: «وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ پشتیبان کامل هنرمندان و کسانی که هنرهای تجسمی و هنرهای زیبایی را بلدند است.»

این نمایشگاه برای هشت روز به روی بازدیده کننده‌گان باز است. این سه دختر هنرمند امیدوار استند که در این مدت بتوانند تابلوهای نقاشی شان را به فروش برسانند. به فروش نرسیدن اثرهای هنری یکی از چالش‌های جدی هنرمندان در کشور گفته می‌شود.

برگزاری یک نمایشگاه نقاشی از سوی سه بانوی هنرمند در هرات

مقام‌های محلی هرات با استقبال از این نمایشگاه می‌گویند که از هنر و هنرمندان پشتیبانی می‌کنند.

Thumbnail

سه بانوی هنرمند یک نمایشگاه نقاشی را در شهر هرات برگزار کرده‌اند و در این نمایشگاه هفتاد اثر نقاشی حاوی پیام‌های گونه‌گون را به نمایش گذاشته اند.

این بانوان می‌گویند که هدف از برگزاری این نمایشگاه دادن امید و روحیه به زنان و دختران در کشور است.

آنان در اثرهای شان پیام‌های مثبت را به تصویری کشیده اند. این هنرمندان می‌گویند که زنان و دختران همانند گذشته باید در جامعه فعالیت کنند و خانه‌نشین نشوند.

هفتاد اثر نقاشی با پیام‌های گونه‌گون در این نمایشگاه به دید گذاشته شده‌اند. به گفته این هنرمندان، در خلق این ساخته‌های هنری از سبک واقع گرایی نوین استفاده شده است.

رووفه شمس، برگزار کننده گفت: «می‌خواهیم یک انگیزه ایجاد کنیم برای کسانی که در خانه هستند، فعالیت‌های خود را نمی‌خواهند انجام بدهند یا از شرایط ترسی دارند.»

روزیتا محمدی، برگزار کننده گفت: «دختر خانم‌های زیادی هستند که حالت سکوت را گرفتند. ما خواستیم با آثاری که می‌کشیم پیام خود را به بازدید کننده و حکومت برسانیم.»

در ماه‌های پسین این نخستین نمایشگاه نقاشی است که از سوی دختران راه اندازی شده است. پس از یک سکوت طولانی این نمایشگاه امید را در دل خیلی از بازدیدکننده‌گان زنده ساخته است.

نازیلا خادمی، بازدیده کننده گفت: «از مردم تقاضا می‌کنم که بیایند از تابلوها دیدن کنند، چون با دیدن این تابلوها باعث می‌شود که به این هنرمندان روحیه بدهند.»

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که حکومت سرپرست از هنر و هنرمندان در کشور پشتیبانی می‌کند. نعیم الحق حقانی، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات گفت: «وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ پشتیبان کامل هنرمندان و کسانی که هنرهای تجسمی و هنرهای زیبایی را بلدند است.»

این نمایشگاه برای هشت روز به روی بازدیده کننده‌گان باز است. این سه دختر هنرمند امیدوار استند که در این مدت بتوانند تابلوهای نقاشی شان را به فروش برسانند. به فروش نرسیدن اثرهای هنری یکی از چالش‌های جدی هنرمندان در کشور گفته می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره