Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امریکا واردات برخی آثار باستانی از افغانستان را محدود کرد

وزارت خارجه امریکا روز گذشته واردات برخی از آثار باستانی و تاریخی از افغانستان به این کشور را محدود کرد.

وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه‌یی گفته است که از این پس واردات شماری از آثار باستانی و تاریخی از افغانستان به این کشور ممنوع می‌باشد.

در اعلامیه گفته شده است که این کار از بهر حفاظت از آثار باستانی و تاریخی افغانستان و جلوگیری از غارت و قاچاق میراث فرهنگی این کشور انجام شده است.

در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است که این محدودیت‌ها از ورود آثار قاچاق شده به بازار هنر امریکا جلوگیری می‌کند که در نتیجه انگیزه‌ غارت و قاچاق میراث فرهنگی افغانستان را کاهش خواهد داد.

در اعلامیه آمده است: «این محدودیت‌ها به هدف جلوگیری از ورود مواد قاچاق غیرقانونی به بازار هنر ایالات متحده اعمال شده‌اند که سبب کاهش انگیزه برای غارت میراث فرهنگی افغانستان می‌شود.»

وزارت خارجه امریکا همچنان گفته است که گروه‌های هراس افگن و سازمان‌های جنایت‌کار از قاچاق آثار باستانی سود می‌برند و محدودیت بر واردات برخی از آثار می‌تواند میزان قاچاق را کاهش دهد.

امریکا واردات برخی آثار باستانی از افغانستان را محدود کرد

وزارت خارجه امریکا گفته است که محدودیت بر واردات برخی از آثار باستانی به هدف حفاظت از این آثار وضع شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه امریکا روز گذشته واردات برخی از آثار باستانی و تاریخی از افغانستان به این کشور را محدود کرد.

وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه‌یی گفته است که از این پس واردات شماری از آثار باستانی و تاریخی از افغانستان به این کشور ممنوع می‌باشد.

در اعلامیه گفته شده است که این کار از بهر حفاظت از آثار باستانی و تاریخی افغانستان و جلوگیری از غارت و قاچاق میراث فرهنگی این کشور انجام شده است.

در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است که این محدودیت‌ها از ورود آثار قاچاق شده به بازار هنر امریکا جلوگیری می‌کند که در نتیجه انگیزه‌ غارت و قاچاق میراث فرهنگی افغانستان را کاهش خواهد داد.

در اعلامیه آمده است: «این محدودیت‌ها به هدف جلوگیری از ورود مواد قاچاق غیرقانونی به بازار هنر ایالات متحده اعمال شده‌اند که سبب کاهش انگیزه برای غارت میراث فرهنگی افغانستان می‌شود.»

وزارت خارجه امریکا همچنان گفته است که گروه‌های هراس افگن و سازمان‌های جنایت‌کار از قاچاق آثار باستانی سود می‌برند و محدودیت بر واردات برخی از آثار می‌تواند میزان قاچاق را کاهش دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره