Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نمایشگاه نقاشی بانوان در کابل برگزار شد

شماری از بانوان در کابل یک نمایشگاه نقاشی را زیر نام «گروه هنری حاشیه»  برگزار کرده‌اند.

آنان می‌گویند که این نمایشگاه به هدف به نمایش گذاشتن اثرهای هنری زنان و افزایش سطح آگاهی جامعه در باره حقوق زنان برگزار شده‌است.

سید عنایت الله ندرد، مسوول گروه هنری حاشیه، گفت: «برگزار کردن این نمایشگاه اصلا این است که طبقه زن در جامعه هیچ‌گاه ضعیف نبوده و هیچ‌گاه نیست و از راه‌های بسیار خوب ممکن می‌تواند که آثار خود را به نمایش بگذارد و حرف خود را به دنیا برساند.»

در این نمایشگاه، بانوان نقاش مشکلات زنان و دختران را در اثرهای شان کشیده‌‌اند.

مهناز، دبیر بخش هنری نمایشگاه، گفت: «جمع از دخترا یک جای شدیم و یک نوع اعتراض مثلا از طریق هنر است.»

برخی از بانوان نقاش از امارت اسلامی می‌خواهند تا بانوان را پشتیبانی و مکتب‌ها را به روی دانش‌آموزان دختر باز کنند. 

اسما، نقاش، در این باره می‌گوید: «یگانه خواست ما از امارت اسلامی این است که همین مکتب‌های ما را به روی ما باز کند چون نزدیک به یک سال می‌شود که ما از تحصیل باز ماندیم وامسال هیچ دختری از مکتب فارغ نداریم.»

شماری از بانوان نقاش به این باور استند که برگزاری چنین نمایشگاه‌ها می‌تواند مشکلات بانوان را برجسته بسازد و بانوان به حقوق بنیادی شان دست یابند.

نمایشگاه نقاشی بانوان در کابل برگزار شد

در این نمایشگاه، بانوان نقاش مشکلات زنان و دختران را در اثرهای شان کشیده‌‌اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از بانوان در کابل یک نمایشگاه نقاشی را زیر نام «گروه هنری حاشیه»  برگزار کرده‌اند.

آنان می‌گویند که این نمایشگاه به هدف به نمایش گذاشتن اثرهای هنری زنان و افزایش سطح آگاهی جامعه در باره حقوق زنان برگزار شده‌است.

سید عنایت الله ندرد، مسوول گروه هنری حاشیه، گفت: «برگزار کردن این نمایشگاه اصلا این است که طبقه زن در جامعه هیچ‌گاه ضعیف نبوده و هیچ‌گاه نیست و از راه‌های بسیار خوب ممکن می‌تواند که آثار خود را به نمایش بگذارد و حرف خود را به دنیا برساند.»

در این نمایشگاه، بانوان نقاش مشکلات زنان و دختران را در اثرهای شان کشیده‌‌اند.

مهناز، دبیر بخش هنری نمایشگاه، گفت: «جمع از دخترا یک جای شدیم و یک نوع اعتراض مثلا از طریق هنر است.»

برخی از بانوان نقاش از امارت اسلامی می‌خواهند تا بانوان را پشتیبانی و مکتب‌ها را به روی دانش‌آموزان دختر باز کنند. 

اسما، نقاش، در این باره می‌گوید: «یگانه خواست ما از امارت اسلامی این است که همین مکتب‌های ما را به روی ما باز کند چون نزدیک به یک سال می‌شود که ما از تحصیل باز ماندیم وامسال هیچ دختری از مکتب فارغ نداریم.»

شماری از بانوان نقاش به این باور استند که برگزاری چنین نمایشگاه‌ها می‌تواند مشکلات بانوان را برجسته بسازد و بانوان به حقوق بنیادی شان دست یابند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره