Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ترمیم ۵۰۰ اثر باستانی در موزیم ملی در سال ۱۴۰۲

مسوولان موزیم ملی از ترمیم پنج‌صد اثر تاریخی و باستانی در سال پار خبر می‌دهند و می‌گویند که آثار ترمیم شده شامل مجسمه، سکه و ظروف دوره‌های گوناگون هستند.

محمد یحیی محب‌زاده معاون موزیم ملی گفت: «ترمیم و وقایه همه روزه کار هم‌کارهای ما است در یک سال من گفتم که درسال ۱۴۰۲ را مدنظر بگیریم هم‌کارهای ما توانسته‌اند تا با دشواری‌ها پنج‌صد اثرهای تاریخی وباستانی را تحت پوشش ترمیم قرار بدهند.»

مسوولان موزیم ملی ازکم‌بود مواد و تجهیزات از بهر ترمیم آثارتاریخی وباستانی در کشور نیز نگرانی می‌کنند.

اسلام‌الدین، ترمیم‌کار باتجربه‌ای که بیست سال از عمر خود را به این حرفه اختصاص داده است، می‌گوید که این ترمیم‌ها شامل آثار مختلف از جمله آثار دوره اسلامی است که از مواد مختلفی مانند سنگ و گل تشکیل شده‌اند.

اسلام‌الدین ترمیم‌کار گفت: «در بخش‌های مختلف ما کار می‌کنیم فعلا شما می‌بیند که این یکی از اثرهای است که من روی آن کار می‌کنیم این اثر هم از دوره اسلامی است و در مجموع اثرهای که در این‌جا هم از سنگ هم از گل در این شعبه ترمیم می‌شود.»

محمد غفران حنفی مدیر عمومی دیپارتمنت ترمیم آثار موزیم ملی گفت: « از حکومت امارت اسلامی می‌خواهیم که تا توجه خود را به طرف موزیم بیشتر داشته باشد ما در این دیپارتمنت تجهیزات پیش‌رفته نداریم دست‌گاه‌های هواکش لابراتواری وجود ندارد به همین خاطر با مشکلات روبه‌رو هستیم.»

پیش از این مسوولان محلی بامیان از آغاز کار بازسازی بخش دوم شهر ضحاک و غلغله از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو خبر داده بودند.

ترمیم ۵۰۰ اثر باستانی در موزیم ملی در سال ۱۴۰۲

مسوولان موزیم ملی ازکم‌بود مواد و تجهیزات از بهر ترمیم آثارتاریخی وباستانی در کشور نیز نگرانی می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان موزیم ملی از ترمیم پنج‌صد اثر تاریخی و باستانی در سال پار خبر می‌دهند و می‌گویند که آثار ترمیم شده شامل مجسمه، سکه و ظروف دوره‌های گوناگون هستند.

محمد یحیی محب‌زاده معاون موزیم ملی گفت: «ترمیم و وقایه همه روزه کار هم‌کارهای ما است در یک سال من گفتم که درسال ۱۴۰۲ را مدنظر بگیریم هم‌کارهای ما توانسته‌اند تا با دشواری‌ها پنج‌صد اثرهای تاریخی وباستانی را تحت پوشش ترمیم قرار بدهند.»

مسوولان موزیم ملی ازکم‌بود مواد و تجهیزات از بهر ترمیم آثارتاریخی وباستانی در کشور نیز نگرانی می‌کنند.

اسلام‌الدین، ترمیم‌کار باتجربه‌ای که بیست سال از عمر خود را به این حرفه اختصاص داده است، می‌گوید که این ترمیم‌ها شامل آثار مختلف از جمله آثار دوره اسلامی است که از مواد مختلفی مانند سنگ و گل تشکیل شده‌اند.

اسلام‌الدین ترمیم‌کار گفت: «در بخش‌های مختلف ما کار می‌کنیم فعلا شما می‌بیند که این یکی از اثرهای است که من روی آن کار می‌کنیم این اثر هم از دوره اسلامی است و در مجموع اثرهای که در این‌جا هم از سنگ هم از گل در این شعبه ترمیم می‌شود.»

محمد غفران حنفی مدیر عمومی دیپارتمنت ترمیم آثار موزیم ملی گفت: « از حکومت امارت اسلامی می‌خواهیم که تا توجه خود را به طرف موزیم بیشتر داشته باشد ما در این دیپارتمنت تجهیزات پیش‌رفته نداریم دست‌گاه‌های هواکش لابراتواری وجود ندارد به همین خاطر با مشکلات روبه‌رو هستیم.»

پیش از این مسوولان محلی بامیان از آغاز کار بازسازی بخش دوم شهر ضحاک و غلغله از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو خبر داده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره