Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقال بیش از ۴۰۰ اثر باستانی از معدن مس عینک به موزیم ملی

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که از آغاز کندن‌کاری معدن مس عینک ولایت لوگر تاکنون، بیش از ده هزار اثر باستانی به دست آمده است.

خبیب غفران سخن‌گوی این وزارت می‌افزاید که اثرهای بدست آمده از دوره‌های کوشانیان، ساسانیان و یفتلی‌ها است.

به گفته‌ی او شمار از اثرهای بدست ‌آمده به موزیم ملی انتقال یافته و برخی از آنان که غیر قابل انتقال اند در همان‌جا حفاظت خواهند شد.

سخن‌گوی وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت: «آثار غیر منقولی که از معدن مس عینک نزد وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت است ۱۶۳ آثار غیر منقول است که از این میان ۸۲ تا بت‌ها است که از آن زمان به‌جا مانده است.»

معاون موزیم ملی از انتقال بیش از چهارصد اثر تاریخی و باستانی مس عینک در یک سال پسین به موزیم ملی سخن می‌زند.

محمد یحیی معاون موزیم ملی گفت: «۴۵۳ قلم آثار تاریخی به معدن انتقال یافته‌اند که شامل مسکوکات، کتیبه‌های کوچک، ظروف مسی، مجسمه‌ها و ظروف سفالی است که در موزیم حفظ و نگه‌داری می‌شود.»

عبدالرحمن احساس آگاه مسایل فرهنگی گفت: «ساحه مس عینک یک ساحه مهم تاریخی کشور است که از لحاظ اقتصادی و فرهنگی اهمیت دارد.»

ساحه مس عینک لوگر یکی از ساحه‌های تاریخی است که در سال ۱۳۴۲ هجری شمسی کشف و در سال ۱۳۵۵ سروی آن توسط باستان شناسان روسی و آلمانی شروع شد تاکنون ده‌ها قلم اثر گوناگون از این ساحه بدست‌ آمده است.

انتقال بیش از ۴۰۰ اثر باستانی از معدن مس عینک به موزیم ملی

معاون موزیم ملی از انتقال بیش از چهارصد اثر تاریخی و باستانی مس عینک در یک سال پسین به موزیم ملی سخن می‌زند.

Thumbnail

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که از آغاز کندن‌کاری معدن مس عینک ولایت لوگر تاکنون، بیش از ده هزار اثر باستانی به دست آمده است.

خبیب غفران سخن‌گوی این وزارت می‌افزاید که اثرهای بدست آمده از دوره‌های کوشانیان، ساسانیان و یفتلی‌ها است.

به گفته‌ی او شمار از اثرهای بدست ‌آمده به موزیم ملی انتقال یافته و برخی از آنان که غیر قابل انتقال اند در همان‌جا حفاظت خواهند شد.

سخن‌گوی وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت: «آثار غیر منقولی که از معدن مس عینک نزد وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت است ۱۶۳ آثار غیر منقول است که از این میان ۸۲ تا بت‌ها است که از آن زمان به‌جا مانده است.»

معاون موزیم ملی از انتقال بیش از چهارصد اثر تاریخی و باستانی مس عینک در یک سال پسین به موزیم ملی سخن می‌زند.

محمد یحیی معاون موزیم ملی گفت: «۴۵۳ قلم آثار تاریخی به معدن انتقال یافته‌اند که شامل مسکوکات، کتیبه‌های کوچک، ظروف مسی، مجسمه‌ها و ظروف سفالی است که در موزیم حفظ و نگه‌داری می‌شود.»

عبدالرحمن احساس آگاه مسایل فرهنگی گفت: «ساحه مس عینک یک ساحه مهم تاریخی کشور است که از لحاظ اقتصادی و فرهنگی اهمیت دارد.»

ساحه مس عینک لوگر یکی از ساحه‌های تاریخی است که در سال ۱۳۴۲ هجری شمسی کشف و در سال ۱۳۵۵ سروی آن توسط باستان شناسان روسی و آلمانی شروع شد تاکنون ده‌ها قلم اثر گوناگون از این ساحه بدست‌ آمده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره