Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قصر شاه بوبوجان کابل میزبان دو هزار اثر باستانی است

موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی در کابل نزدیک به دوهزار اثر باستانی از دوره‌های گوناگون را در خود جاده است.

مسوولان در این موزیم می‌گویند که قدمت برخی از اثرهای این موزیم، به بیش از صد سال می‌رسد و سالانه هزاران تن از این موزیم بازدید می‌کنند.

این موزیم در قصر شاه بوبو جان (قصر خواهر امیر عبدالرحمن خان) شاه وقت، که زمانی محل بود وباش این ملکه بود در قلب پایتخت ساخته شده است.

به گفته‌ی مسوولان، موزیم اتنوگرافی که به سبک معماری اروپایی با بیش از چهل اتاق و دهلیزهای گوناگون ساخته شده، اکنون رسم و عنعنات سی و چهار ولایت کشور را در خود به نمایش گذاشته و هر دهلیز این موزیم بیان‌گر روایت‌های گوناگون از فرهنگ کشور است.

سرمحقق کتاب خان فیضی رییس مرکزبین‌المللی تحقیقاتی کوشانی گفت: «این موزیم یک قصر بود قصرشاه بوبوجان امیر عبدالرحمن خان برای خواهر خود شاه بوبو جان ساخت البته این به سیستم اروپایی بورک توسط انجنیران اتریشی این طراحی شده و توسط مهندسان کابلی این احداث شده و این قصر دارای دو منزل و چهل اتاق.»

این موزیم افزون بر شهروندان کشور، پای گردش‌گران خارجی را نیز به خود کشانده است. یک گردش‌گر پولندی با همسر و دوستان اش، به اینجا آمده تا از تاریخ افغانستان آگاه شود.

ویوان کالباش گردش‌گر از کشور پولند گفت: «درباره این موزیم، من فکر می‌کنم بهترین موزیم در کابل است. متفاوت از چیزی است که من قبل از این دیده‌ام. اگر بخواهم یک نظر یا پیشنهاد بدهم این است که خیلی عالی می‌شود اگر بر علاوه توضیحات متنی به زبان‌های پشتو و دری، به زبان انگلیسی نیز داشته باشیم. این خیلی از گردش‌گران را  را کمک خواهد کرد که چیزهای که اینجا هست را بهتر بفهمند.»

به گفته‌ی مسوولان این موزیم، در ماه‌های پسین از شمار بازدید کننده‌های این موزیم کاسته شده است.

مدیر این موزیم خواهان توجه جدی در قسمت افزایش شماربازدیدکننده‌‌ها و آگاهی دهی درباره موزیم پژوهشی انتوگرافی برای شهروندان کشور از سوی امارت اسلامی است.

خیرمحمد ولید مدیرعمومی موزیم تحقیقی اتنو گرافی گفت: «درسال ۱۴۰۲ آمار که ما گرفتیم تعدادی علاقه‌مندان وبازدیدکننده‌‌ها از موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی درحدود نهصد تن نفر بودند که ما در سال ۱۴۰۳ تا اکنون چون اکثرا بارند‌گی بود مشکلات داشتن تعدادی بازدیدکننده‌‌های ما کم شده است.»

در این موزیم آثار گوناگون به شمول لباس، سکه‌های قدیمی، کاری گرافی مدرن و اثرهای دیگر از زمانه‌های هخامنشی‌ها و یونان باختر، جنگ‌افزارهای گوناگون از حکومت‌های پیشین نیز به چشم می‌خورد.

قصر شاه بوبوجان کابل میزبان دو هزار اثر باستانی است

مدیر این موزیم خواهان توجه جدی در قسمت افزایش شماربازدیدکننده‌‌ها و آگاهی دهی درباره موزیم پژوهشی انتوگرافی برای شهروندان کشور از سوی امارت اسلامی است.

تصویر بندانگشتی

موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی در کابل نزدیک به دوهزار اثر باستانی از دوره‌های گوناگون را در خود جاده است.

مسوولان در این موزیم می‌گویند که قدمت برخی از اثرهای این موزیم، به بیش از صد سال می‌رسد و سالانه هزاران تن از این موزیم بازدید می‌کنند.

این موزیم در قصر شاه بوبو جان (قصر خواهر امیر عبدالرحمن خان) شاه وقت، که زمانی محل بود وباش این ملکه بود در قلب پایتخت ساخته شده است.

به گفته‌ی مسوولان، موزیم اتنوگرافی که به سبک معماری اروپایی با بیش از چهل اتاق و دهلیزهای گوناگون ساخته شده، اکنون رسم و عنعنات سی و چهار ولایت کشور را در خود به نمایش گذاشته و هر دهلیز این موزیم بیان‌گر روایت‌های گوناگون از فرهنگ کشور است.

سرمحقق کتاب خان فیضی رییس مرکزبین‌المللی تحقیقاتی کوشانی گفت: «این موزیم یک قصر بود قصرشاه بوبوجان امیر عبدالرحمن خان برای خواهر خود شاه بوبو جان ساخت البته این به سیستم اروپایی بورک توسط انجنیران اتریشی این طراحی شده و توسط مهندسان کابلی این احداث شده و این قصر دارای دو منزل و چهل اتاق.»

این موزیم افزون بر شهروندان کشور، پای گردش‌گران خارجی را نیز به خود کشانده است. یک گردش‌گر پولندی با همسر و دوستان اش، به اینجا آمده تا از تاریخ افغانستان آگاه شود.

ویوان کالباش گردش‌گر از کشور پولند گفت: «درباره این موزیم، من فکر می‌کنم بهترین موزیم در کابل است. متفاوت از چیزی است که من قبل از این دیده‌ام. اگر بخواهم یک نظر یا پیشنهاد بدهم این است که خیلی عالی می‌شود اگر بر علاوه توضیحات متنی به زبان‌های پشتو و دری، به زبان انگلیسی نیز داشته باشیم. این خیلی از گردش‌گران را  را کمک خواهد کرد که چیزهای که اینجا هست را بهتر بفهمند.»

به گفته‌ی مسوولان این موزیم، در ماه‌های پسین از شمار بازدید کننده‌های این موزیم کاسته شده است.

مدیر این موزیم خواهان توجه جدی در قسمت افزایش شماربازدیدکننده‌‌ها و آگاهی دهی درباره موزیم پژوهشی انتوگرافی برای شهروندان کشور از سوی امارت اسلامی است.

خیرمحمد ولید مدیرعمومی موزیم تحقیقی اتنو گرافی گفت: «درسال ۱۴۰۲ آمار که ما گرفتیم تعدادی علاقه‌مندان وبازدیدکننده‌‌ها از موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی درحدود نهصد تن نفر بودند که ما در سال ۱۴۰۳ تا اکنون چون اکثرا بارند‌گی بود مشکلات داشتن تعدادی بازدیدکننده‌‌های ما کم شده است.»

در این موزیم آثار گوناگون به شمول لباس، سکه‌های قدیمی، کاری گرافی مدرن و اثرهای دیگر از زمانه‌های هخامنشی‌ها و یونان باختر، جنگ‌افزارهای گوناگون از حکومت‌های پیشین نیز به چشم می‌خورد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره