Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نمایشگاه رقابتی خطاطی و نقاشی در کابل

نمایشگاه رقابتی خطاطی و نقاشی در کابل برگزار شد. در این نمایشگاه بیش از هفتاد هنرمند آفریده‌های نقاشی و خطاطی شان را به نمایش گذاشته‌اند.

آنان از آنچه که کم‌توجهی به هنرهای نقاشی و خطاطی در کابل می‌دانند، انتقاد می‌کنند.

زرمینه اشتراک‌کننده گفت: «تا امروز که رسیدم من هیچ وقت استاد نداشتیم که با او کار کرده باشم؛ ولی افتخار می‌کنم که امروز تا این سطح رسیدیم.»

فرشته اشتراک‌کننده دیگر گفت: «هنر در اصل یک ضرورت است در یک جامعه، بخاطری که به تصویر کشیدن حقایق یک جامعه است.»

هنرمندان از امارت اسلامی خواهان پشتیبانی و فراهم شدن سهولت‌ها در زمینه مواد خام برای خود و هم مسلکان شان هستند.

مزمل اشتراک‌کننده گفت: «با آن‌که ما خیلی زحمت می‌کشیم، نصف پیکر جامعه را فرهنگ و هنر تشکیل داده؛ ولی کسی از ما حمایت نمی‌کنند، هنر ما روز به روز کم‌تر شده می‌رود.»

غلام حسین اشتراک‌کننده دیگر گفت: «نمایشگاه‌های حضوری که امسال برگزارشده خیلی خوب است و تاثیرات خوبی داشته روی همه اشتراک‌کننده‌ها.»

هم‌زمان با این، مسوولان خانه فرهنگ و هنرافغانستان هدف از راه‌اندازی برنامه رقابتی را رشد و پشتیبانی از نقاشان و خطاطان می‌دانند.

مسوولان این نهاد می‌افزایند که این برنامه به هم‌کاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و خانه فرهنگ و هنر افغانستان در نمایشگاه بین‌المللی کابل برگزار شده است.

رضا میتامن مسوول خانه فرهنگ و هنر گفت: «بتوانیم توسط این تشویش کنیم هنرمندانی را که خانه‌نشین شدند و نخواستند دیگر به گالری‌های شان بروند، از این طریق تشویش شوند و بتوانند که هنرشان را ادامه بدهند و استعداد شان حیف نشود.»

به گفته مسوولان خانه فرهنگ و هنر افغانستان، در حال حاضر نود درصد گالری‌های نقاشی و خطاطی به علت‌های گوناگون بسته شده‌اند و بسته‌شدن آن سبب کم‌رنگ شدن هنر نقاشی و خطاطی در میان جوانان شده است.

برگزاری نمایشگاه رقابتی خطاطی و نقاشی در کابل

هنرمندان از آنچه که کم‌توجهی به هنرهای نقاشی و خطاطی در کابل می‌دانند، انتقاد می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

نمایشگاه رقابتی خطاطی و نقاشی در کابل برگزار شد. در این نمایشگاه بیش از هفتاد هنرمند آفریده‌های نقاشی و خطاطی شان را به نمایش گذاشته‌اند.

آنان از آنچه که کم‌توجهی به هنرهای نقاشی و خطاطی در کابل می‌دانند، انتقاد می‌کنند.

زرمینه اشتراک‌کننده گفت: «تا امروز که رسیدم من هیچ وقت استاد نداشتیم که با او کار کرده باشم؛ ولی افتخار می‌کنم که امروز تا این سطح رسیدیم.»

فرشته اشتراک‌کننده دیگر گفت: «هنر در اصل یک ضرورت است در یک جامعه، بخاطری که به تصویر کشیدن حقایق یک جامعه است.»

هنرمندان از امارت اسلامی خواهان پشتیبانی و فراهم شدن سهولت‌ها در زمینه مواد خام برای خود و هم مسلکان شان هستند.

مزمل اشتراک‌کننده گفت: «با آن‌که ما خیلی زحمت می‌کشیم، نصف پیکر جامعه را فرهنگ و هنر تشکیل داده؛ ولی کسی از ما حمایت نمی‌کنند، هنر ما روز به روز کم‌تر شده می‌رود.»

غلام حسین اشتراک‌کننده دیگر گفت: «نمایشگاه‌های حضوری که امسال برگزارشده خیلی خوب است و تاثیرات خوبی داشته روی همه اشتراک‌کننده‌ها.»

هم‌زمان با این، مسوولان خانه فرهنگ و هنرافغانستان هدف از راه‌اندازی برنامه رقابتی را رشد و پشتیبانی از نقاشان و خطاطان می‌دانند.

مسوولان این نهاد می‌افزایند که این برنامه به هم‌کاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و خانه فرهنگ و هنر افغانستان در نمایشگاه بین‌المللی کابل برگزار شده است.

رضا میتامن مسوول خانه فرهنگ و هنر گفت: «بتوانیم توسط این تشویش کنیم هنرمندانی را که خانه‌نشین شدند و نخواستند دیگر به گالری‌های شان بروند، از این طریق تشویش شوند و بتوانند که هنرشان را ادامه بدهند و استعداد شان حیف نشود.»

به گفته مسوولان خانه فرهنگ و هنر افغانستان، در حال حاضر نود درصد گالری‌های نقاشی و خطاطی به علت‌های گوناگون بسته شده‌اند و بسته‌شدن آن سبب کم‌رنگ شدن هنر نقاشی و خطاطی در میان جوانان شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره