Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برگزاری برنامه مشاعره سنتی "لغمان سرسبز" در ولایت لغمان

برنامه مشاعره سنتی سالانه‌ی "لغمان سرسبز" در ولایت لغمان راه‌اندازی شد.

این مشاعره همه ساله در فصل بهار راه‌اندازی می‌شود و شماری از شاعران و فرهنگیان از ولایت‌های گوناگون، در آن شرکت می‌کنند.

نذیر قریشی شاعر گفت: « فاصله بین مردم و حکومت را کم می‌کند و پیام‌هایی را که در دل مردم است با شعر به یکدیگر منتقل می‌کند.»

هدایت‌الله مشوانی شاعر دیگر گفت: «آنچه را که نمی‌توان در گفتار عمومی بیان کرد، پس در شعر، انسان می‌تواند آن را به وضوح به کسی عرضه کند و مردم آن را بفهمند. بنابراین بسیار خوشحالم که امروز در لغمان و در چنین جشن بهاری و سنتی هستم.»

عام یار قریشی شاعر می‌گوید: «این مشاعره فرصتی است که بعد از سال‌ها با شاعران و دوستان خود که من آن‌ها را ندیده‌ام ببینم، شاعران از چندین ولایت برای مشاعره اینجا آمده‌اند.»

مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ لغمان این‌گونه برنامه‌های ادبی را در تقویت ارتباط میان حکومت و مردم، با ارزش می‌دانند و تاکید می‌کنند که به تلاش‌های شان در این راستا ادامه خواهند داد.

عبدالنور رسولی رییس اطلاعات و فرهنگ لغمان گفت: «هدف از راه‌آندازی مشاعره گرد‌هم آمدن شاعران، نويسندگان، فرهنگ دوستان و از اين طريق ابراز محبت به مردم است. هم‌وطنانمان را با زبان شعر متحد کنیم و با زبان شعر مردم را ستایش کنیم.»

براساس معلومات ریاست اطلاعات و فرهنگ لغمان، در این برنامه مشاعره، کتاب‌ها و تابلوی‌های مربوط به خواندن و نوشتن نیز، به نمایش گذاشته شده بود که هدف آن، تشویق مردم به خواندن و نوشتن است.

برگزاری برنامه مشاعره سنتی "لغمان سرسبز" در ولایت لغمان

مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ لغمان این‌گونه برنامه‌های ادبی را در تقویت ارتباط میان حکومت و مردم، با ارزش می‌دانند و تاکید می‌کنند که به تلاش‌های شان در این راستا ادامه خواهند داد.

Thumbnail

برنامه مشاعره سنتی سالانه‌ی "لغمان سرسبز" در ولایت لغمان راه‌اندازی شد.

این مشاعره همه ساله در فصل بهار راه‌اندازی می‌شود و شماری از شاعران و فرهنگیان از ولایت‌های گوناگون، در آن شرکت می‌کنند.

نذیر قریشی شاعر گفت: « فاصله بین مردم و حکومت را کم می‌کند و پیام‌هایی را که در دل مردم است با شعر به یکدیگر منتقل می‌کند.»

هدایت‌الله مشوانی شاعر دیگر گفت: «آنچه را که نمی‌توان در گفتار عمومی بیان کرد، پس در شعر، انسان می‌تواند آن را به وضوح به کسی عرضه کند و مردم آن را بفهمند. بنابراین بسیار خوشحالم که امروز در لغمان و در چنین جشن بهاری و سنتی هستم.»

عام یار قریشی شاعر می‌گوید: «این مشاعره فرصتی است که بعد از سال‌ها با شاعران و دوستان خود که من آن‌ها را ندیده‌ام ببینم، شاعران از چندین ولایت برای مشاعره اینجا آمده‌اند.»

مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ لغمان این‌گونه برنامه‌های ادبی را در تقویت ارتباط میان حکومت و مردم، با ارزش می‌دانند و تاکید می‌کنند که به تلاش‌های شان در این راستا ادامه خواهند داد.

عبدالنور رسولی رییس اطلاعات و فرهنگ لغمان گفت: «هدف از راه‌آندازی مشاعره گرد‌هم آمدن شاعران، نويسندگان، فرهنگ دوستان و از اين طريق ابراز محبت به مردم است. هم‌وطنانمان را با زبان شعر متحد کنیم و با زبان شعر مردم را ستایش کنیم.»

براساس معلومات ریاست اطلاعات و فرهنگ لغمان، در این برنامه مشاعره، کتاب‌ها و تابلوی‌های مربوط به خواندن و نوشتن نیز، به نمایش گذاشته شده بود که هدف آن، تشویق مردم به خواندن و نوشتن است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره