Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کار بازسازی بالاحصار کابل به ۸۰ درصد رسید

وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام کرده که کار بازسازی بالاحصار کابل تا ۸۰ درصد پیش رفته است.

به گفته‌ این وزارت، قرار است تا پایان سال جاری میلادی، کار این بخش باستانی کشور تکمیل شود.

قلعه تاریخی بالاحصار با داشتن ۲۲ برج در دامنه کوه شیر دروازه در جنوب شهر کابل قرار دارد که در زمان حکمرانی یفتلی‌ها ساخته شده است.

این بخش باستانی کشور با گستره ۲۳۰ جریب زمین زمانی محل اقامت شاهان وقت افغانستان بود.

خبیب غفران سخن‌گوی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «جاهایی که نیاز به بازسازی دارد کار روی آن جریان دارد. بخش‌های مختلف شامل دروازه‌ها و سنگ‌فرش‌های بالاحصار است.»

سرمحقق کتاب خان فیضی رییس مرکز بین‌المللی تحقیقاتی کوشانی گفت: «بالاحصار کابل از زمان یفتلی‌ها در قلب کابل است. این آبده دارای ۲۲ برج است که در جریان جنگ‌های پسین قسمت‌هایی از آن از بین رفت. اطراف آن خندق‌هایی بود که حالا هیچ اثری از آن نیست و اطراف آن پر شده است؛ اما از لحاظ تاریخی در سطح منطقه بی‌نظیر است.»

برخی از باستان‌شناسان و فرهنگیان کشور بازسازی و حفاظت از بخش‌های باستانی کشور را مهم می‌دانند.

شیر محمد نوری آگاه مسایل فرهنگی گفت: «بالاحصار و قلعه‌های تاریخی که به خاطر اهداف نظامی استفاده می‌شد، دولت باید برای حفظ آن توجه جدی داشته باشد.»

عبدالرحمن احساس آگاه فرهنگی دیگر گفت: «آبده‌های تاریخی که گویای زنده تاریخ یک کشور هستند، دولت باید در قسمت حفاظت از آن‌ها کوشا باشد.»

کار بازسازی بالاحصار کابل در سال ۱۳۹۶ هجری خورشیدی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت پیشین با همکاری بنیاد فرهنگی آغاخان آغاز شده بود؛ اما به دلیل نبود بودجه و تکمیل نشدن حفریات، کار آن متوقف ماند.

کار بازسازی بالاحصار کابل به ۸۰ درصد رسید

برخی از باستان‌شناسان و فرهنگیان کشور بازسازی و حفاظت از بخش‌های باستانی کشور را مهم می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام کرده که کار بازسازی بالاحصار کابل تا ۸۰ درصد پیش رفته است.

به گفته‌ این وزارت، قرار است تا پایان سال جاری میلادی، کار این بخش باستانی کشور تکمیل شود.

قلعه تاریخی بالاحصار با داشتن ۲۲ برج در دامنه کوه شیر دروازه در جنوب شهر کابل قرار دارد که در زمان حکمرانی یفتلی‌ها ساخته شده است.

این بخش باستانی کشور با گستره ۲۳۰ جریب زمین زمانی محل اقامت شاهان وقت افغانستان بود.

خبیب غفران سخن‌گوی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «جاهایی که نیاز به بازسازی دارد کار روی آن جریان دارد. بخش‌های مختلف شامل دروازه‌ها و سنگ‌فرش‌های بالاحصار است.»

سرمحقق کتاب خان فیضی رییس مرکز بین‌المللی تحقیقاتی کوشانی گفت: «بالاحصار کابل از زمان یفتلی‌ها در قلب کابل است. این آبده دارای ۲۲ برج است که در جریان جنگ‌های پسین قسمت‌هایی از آن از بین رفت. اطراف آن خندق‌هایی بود که حالا هیچ اثری از آن نیست و اطراف آن پر شده است؛ اما از لحاظ تاریخی در سطح منطقه بی‌نظیر است.»

برخی از باستان‌شناسان و فرهنگیان کشور بازسازی و حفاظت از بخش‌های باستانی کشور را مهم می‌دانند.

شیر محمد نوری آگاه مسایل فرهنگی گفت: «بالاحصار و قلعه‌های تاریخی که به خاطر اهداف نظامی استفاده می‌شد، دولت باید برای حفظ آن توجه جدی داشته باشد.»

عبدالرحمن احساس آگاه فرهنگی دیگر گفت: «آبده‌های تاریخی که گویای زنده تاریخ یک کشور هستند، دولت باید در قسمت حفاظت از آن‌ها کوشا باشد.»

کار بازسازی بالاحصار کابل در سال ۱۳۹۶ هجری خورشیدی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت پیشین با همکاری بنیاد فرهنگی آغاخان آغاز شده بود؛ اما به دلیل نبود بودجه و تکمیل نشدن حفریات، کار آن متوقف ماند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره