Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آرکستر زهره دومین کنسرت‌اش را در آسترالیا اجرا کرد

این کنسرت روز دوشنبه (۲۲ میزان) در برابر نزدیک به دو هزار تن از تماشاگر در "اوپیرا هاوس" شهر سیدنی، اجرا شد.

این نخستین بار است که این مکان گواه برگزاری یک کنسرت از سوی گروه موسیقی دختران جوان افغانستان است.

احمدناصر سرمست، مسؤول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در این باره گفت: "امروز من مطمئن هستم که یک روز تاریخی در تاریخ در موسقی افغانستان است، به‌خاطریکه هیچ اتفاق نیافتاده است که نوازنده‌یی از افغانستان و یا دسته‌یی هنریی از افغانستان آمده باشد و در اوپیرا هاوس شهر سیدنی برنامه اجرا کرده باشد."

او افزود: "موسقی را که امروز آرکستر زهره اجرا می‌کند معرفی موسقی افغانستان و شریک ساختن زیبایی‌های موسقی افغانستان با جامعۀ آسترالیا است."

آرکستر زهره با اجرای پارچه‌هایی از موسیقی مشترک کهن و معاصر افغانستان، صدها دلبستۀ هنر را در این مکان فرهنگی و هویتی آسترالیا، شگفتی زده می‌‎سازد.

مینه، عضو آرکستر زهره دربارۀ برگزار این اجرا می‎گوید: "بسیار زیاد احساس افتخار می‌کنم به‌خاطریکه همرای آرکستر زهره در بزرگترین هال کنسرت، اجرا می‌کنم."

از سوی دیگر، وحید ویسی، سفیر افغانستان در آسترالیا دربارۀ اجرای این آرکستر می‌گوید: "برای اولین بار است که آرکستر زهره در اوپیرا هاوس سیدنی کنسرت اجرا می‌کند، البته این اولین بار است که حضور افغانستان در یکی از مشهور ترین اوپیرا هاوس جهان تازه می‌شود و برای جهانیان یک پیام بسیار مثبت و نوید بخش است."

رییس اجراییی اوپیرا هاوس سیدنی هدف از برگزاری این کنسرت را فرستادن یک پیام باهمی و صلح به جهانیان می‌داند.

لویس هیرون افزود: "ما واقعأ بسیار خرسند استیم که این آرکستر جوان را از افغانستان در اوپیرا هوس سیندی با خود داریم. آنان در این محل عالی و نمادین، کنسرت اجرا می‌کنند و از این جا یک پیام نیرومند باهمی و صلح فرستاده می‌شود."

آرکستر زهره که در یک سفر تاریخی به آسترالیا رفته است و برای گرامیداشت از ۵۰ ساله‌گی روابط سیاسی افغانستان و آسترالیا، نخستین کنسرتش را در شهر ملبورن آن کشور اجرا کرد.

آرکستر زهره دومین کنسرت‌اش را در آسترالیا اجرا کرد

اوپیرا هاوس، محلی برای اجرای هنرهای نمایشی است که مشهور ترین و بهترین آثار هنری جهان درهمین جا به نمایش گذاشته می‌شوند.

Thumbnail

این کنسرت روز دوشنبه (۲۲ میزان) در برابر نزدیک به دو هزار تن از تماشاگر در "اوپیرا هاوس" شهر سیدنی، اجرا شد.

این نخستین بار است که این مکان گواه برگزاری یک کنسرت از سوی گروه موسیقی دختران جوان افغانستان است.

احمدناصر سرمست، مسؤول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در این باره گفت: "امروز من مطمئن هستم که یک روز تاریخی در تاریخ در موسقی افغانستان است، به‌خاطریکه هیچ اتفاق نیافتاده است که نوازنده‌یی از افغانستان و یا دسته‌یی هنریی از افغانستان آمده باشد و در اوپیرا هاوس شهر سیدنی برنامه اجرا کرده باشد."

او افزود: "موسقی را که امروز آرکستر زهره اجرا می‌کند معرفی موسقی افغانستان و شریک ساختن زیبایی‌های موسقی افغانستان با جامعۀ آسترالیا است."

آرکستر زهره با اجرای پارچه‌هایی از موسیقی مشترک کهن و معاصر افغانستان، صدها دلبستۀ هنر را در این مکان فرهنگی و هویتی آسترالیا، شگفتی زده می‌‎سازد.

مینه، عضو آرکستر زهره دربارۀ برگزار این اجرا می‎گوید: "بسیار زیاد احساس افتخار می‌کنم به‌خاطریکه همرای آرکستر زهره در بزرگترین هال کنسرت، اجرا می‌کنم."

از سوی دیگر، وحید ویسی، سفیر افغانستان در آسترالیا دربارۀ اجرای این آرکستر می‌گوید: "برای اولین بار است که آرکستر زهره در اوپیرا هاوس سیدنی کنسرت اجرا می‌کند، البته این اولین بار است که حضور افغانستان در یکی از مشهور ترین اوپیرا هاوس جهان تازه می‌شود و برای جهانیان یک پیام بسیار مثبت و نوید بخش است."

رییس اجراییی اوپیرا هاوس سیدنی هدف از برگزاری این کنسرت را فرستادن یک پیام باهمی و صلح به جهانیان می‌داند.

لویس هیرون افزود: "ما واقعأ بسیار خرسند استیم که این آرکستر جوان را از افغانستان در اوپیرا هوس سیندی با خود داریم. آنان در این محل عالی و نمادین، کنسرت اجرا می‌کنند و از این جا یک پیام نیرومند باهمی و صلح فرستاده می‌شود."

آرکستر زهره که در یک سفر تاریخی به آسترالیا رفته است و برای گرامیداشت از ۵۰ ساله‌گی روابط سیاسی افغانستان و آسترالیا، نخستین کنسرتش را در شهر ملبورن آن کشور اجرا کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره