تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آنجلینا جولی از اشتراک فلم حوا، مریم و عایشه در ونیز پشتیبانی کرد

آنجلینا جولی، هنرپیشۀ مشهور امریکایی از اشتراک فلم «حوا، مریم و عایشه» در هفتادوششمین جشنوارۀ بین‌المللی «ونیز» اعلام پشتیبانی کرد.

این فلم که امروز جمعه (۱۵سنبله) در این جشنواره به نمایش جهانی خود می‌رود، به شرح زنده‌گی و دشوارهایی‌که سه زن افغان با پیشینۀ اجتماعی متفاوت دارند، می‌پردازد.

آنجلینا جولی، در یک نامه، از این فلم پشتیبانی کرده و گفته‌است که این فلم با ظرافت و تأثیرگذار ساخته شده‌است.

او گفته‌است: «هر فلمی که در افغانستان ساخته می‌شود، یک پیروزی در برابر نابرابری‌ها است.»

آنجلینا جولی، افزوده‌است که در شرایط دشوار افغانستان، این‌گونه فلم‌ها نشان می‌دهند که میلیون‌ها زن افغان که سزاوار آزادی، استقلالیت و داشتن حق انتخابات استند، بدور از اجتماع و در پستوهای خانه‌ قرار دارند.

فلم حوا، مریم و عایشه توانسته‌است در هفتادوششمین جشنوارۀ بین‌المللی فلم ونیز که قراراست از بیست‌ونهم آگست تا هفتم سپتامبر برگزار شود، راه یابد. این فلم، نامزد دریافت بهترین فلم داستانی در این جشنواره شده‌است.

این فلم، ساختۀ صحرا کریمی، فلم‌ساز جوان افغانستان است. صحرا کریمی، هم‌اکنون رییس «افغان فلم» یگانه نهاد دولتی فلم‌سازی افغانستان است: «من خوشحال استم که از سینمای افغانستان، امسال در این‌ جشنوارۀ بسیار مهم نماینده داریم.. و خوشحال‌تر استم که خانم آنجلینا جولی بازهم فراموش نکردند فلم‌ساز افغانستان را و به‌خصوص فلم‌ساز زن افغانستان را و پیام خوشحالی و تبریکی فرستادند. و از این طریق خواستند دنیا متوجه زنان افغانستان باشد و بتواند سینمای افغانستان را دنیا جدی بگیرد.»

کریمی افزود: «ما قصه‌های زیادی برای گفتن داریم و من خوشحال استم که امروز در این جشنواره بزرگ نماینده‌گی از افغانستان می‌کنیم و پرچم افغانستان در میان تمام پرچم‌ها [ی دنیا] می‌درخشد.»

در این حالی است که چندی پیش نیز آنجلینا جولی در نامه‌یی، گزینش صحرا کریمی را به‌عنوان رییس افغان فلم تبریک گفته بود.

آنجلینا جولی از اشتراک فلم حوا، مریم و عایشه در ونیز پشتیبانی کرد

فلم «حوا، مریم و عایشه» نامزد دریافت بهترین فلم داستانی در این جشنواره شده‌است.

تصویر بندانگشتی

آنجلینا جولی، هنرپیشۀ مشهور امریکایی از اشتراک فلم «حوا، مریم و عایشه» در هفتادوششمین جشنوارۀ بین‌المللی «ونیز» اعلام پشتیبانی کرد.

این فلم که امروز جمعه (۱۵سنبله) در این جشنواره به نمایش جهانی خود می‌رود، به شرح زنده‌گی و دشوارهایی‌که سه زن افغان با پیشینۀ اجتماعی متفاوت دارند، می‌پردازد.

آنجلینا جولی، در یک نامه، از این فلم پشتیبانی کرده و گفته‌است که این فلم با ظرافت و تأثیرگذار ساخته شده‌است.

او گفته‌است: «هر فلمی که در افغانستان ساخته می‌شود، یک پیروزی در برابر نابرابری‌ها است.»

آنجلینا جولی، افزوده‌است که در شرایط دشوار افغانستان، این‌گونه فلم‌ها نشان می‌دهند که میلیون‌ها زن افغان که سزاوار آزادی، استقلالیت و داشتن حق انتخابات استند، بدور از اجتماع و در پستوهای خانه‌ قرار دارند.

فلم حوا، مریم و عایشه توانسته‌است در هفتادوششمین جشنوارۀ بین‌المللی فلم ونیز که قراراست از بیست‌ونهم آگست تا هفتم سپتامبر برگزار شود، راه یابد. این فلم، نامزد دریافت بهترین فلم داستانی در این جشنواره شده‌است.

این فلم، ساختۀ صحرا کریمی، فلم‌ساز جوان افغانستان است. صحرا کریمی، هم‌اکنون رییس «افغان فلم» یگانه نهاد دولتی فلم‌سازی افغانستان است: «من خوشحال استم که از سینمای افغانستان، امسال در این‌ جشنوارۀ بسیار مهم نماینده داریم.. و خوشحال‌تر استم که خانم آنجلینا جولی بازهم فراموش نکردند فلم‌ساز افغانستان را و به‌خصوص فلم‌ساز زن افغانستان را و پیام خوشحالی و تبریکی فرستادند. و از این طریق خواستند دنیا متوجه زنان افغانستان باشد و بتواند سینمای افغانستان را دنیا جدی بگیرد.»

کریمی افزود: «ما قصه‌های زیادی برای گفتن داریم و من خوشحال استم که امروز در این جشنواره بزرگ نماینده‌گی از افغانستان می‌کنیم و پرچم افغانستان در میان تمام پرچم‌ها [ی دنیا] می‌درخشد.»

در این حالی است که چندی پیش نیز آنجلینا جولی در نامه‌یی، گزینش صحرا کریمی را به‌عنوان رییس افغان فلم تبریک گفته بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره