Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اجرای کنسرت تاریخی آرکستر زهره در آسترالیا

آرکستر زهرۀ انستیوت ملی موسیقی افغانستان، برای نخستین‌بار، امروز (شنبه، ۲۰میزان) یک کنسرت تاریخی را درآسترالیا اجرا می‌کند.

یگانه آرکستر دختران کشور، برای گرامی‌داشت از پنجاه ساله‌گی روابط افغانستان و آسترالیا، به آن کشور رفته‌است.

پرویز شمال، خبرنگار طلوع‌نیوز از آسترالیا می‌گوید که برای تماشای کنسرت امروز در شهر میلبورن، یک هزارو پنج صد تکت اختصاص یافته بود که این تکت‌‎ها، در زمان کوتاهی به فروش رسیدند.

مرام، پیانو نواز ارکستر زهره پیش از آغاز کنسرت امروز به طلوع‌نیوز گفت: «حضور دختران زهره در استرالیا بسیار یک افتخار بزرگ برای زنان می‌باشد و توانایی دختران را نشان می‌دهد.»

آرکستر زهره، از سوی سفارت افغانستان در کنبرا و با همکاری دولت فدرال ایالت نیو ساوت ولز و نهادهای علمی و فرهنگی، برای گرامی‌داشت از پنجاهمین سال‌گرد روابط دیپلماتیک افغانستان و آسترالیا به این کشور دعوت شده‌است.

وحید ویسی، سفیر افغانستان در آسترالیا می‌گوید که حضور آرکستر زهره در آسترالیا نوع نگاه مردم این کشور به افغانستان را تغییر می‌دهد: «چند وقتی‌که از حضور زهره در استرالیا زمزمه می‌شد، واقعأ یک تغییر مثبت در افکار عامۀ آسترالیایی‌ها به‌میان آورد.»

قراراست آرکستر زهره به روز دوشنبه نیز کنسرتی را در «اوپیرا هاوس» شهر سیدنی آسترالیا اجرا کند.

ارکستر زهره، در سال ٢٠۱٥ از سوی احمدناصر سرمست، همچون بخشی از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان ایجاد شد.

آقای سرمست نیز در این سفر، آرکستر زهره را همراهی می‌کند: «برنامه طوری تنظیم شده که نه تنها یک برنامۀ کنسرت موسیقی باشد بل‌که در این برنامه گوشه‌‎های مختلف موسیقی افغانستان و نتوع موسیقی که در افغانستان وجود دارد به نمایش گذاشته می‌شود. به این ترتیب ما می‌خواهیم زیبایی‌های افغانستان را به تصویر بکشیم و این زیبایی‌ها را با مردم جهان شریک بسیازیم.»

در ارکستر زهره، نزدیک به بیست دختر که چهارده تا بیست ساله استند، حضور دارند. آنان تاکنون در چندین کشور کنسرت‌هایی را اجرا کرده‌اند و در هر جا، به گرمی استقبال شده‌اند.

اجرای کنسرت تاریخی آرکستر زهره در آسترالیا

آرکستر زهره که بیشتر اعضای آن کودکان خیابانی و پرورشگاه‌ها بوده‌اند، با اجرای کنسرت در سالون «بلک وود» دانشگاه موناس شهر ملبورن، دربرابر بیش از یک هزارو پنج‌صد تن هنرنمایی می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

آرکستر زهرۀ انستیوت ملی موسیقی افغانستان، برای نخستین‌بار، امروز (شنبه، ۲۰میزان) یک کنسرت تاریخی را درآسترالیا اجرا می‌کند.

یگانه آرکستر دختران کشور، برای گرامی‌داشت از پنجاه ساله‌گی روابط افغانستان و آسترالیا، به آن کشور رفته‌است.

پرویز شمال، خبرنگار طلوع‌نیوز از آسترالیا می‌گوید که برای تماشای کنسرت امروز در شهر میلبورن، یک هزارو پنج صد تکت اختصاص یافته بود که این تکت‌‎ها، در زمان کوتاهی به فروش رسیدند.

مرام، پیانو نواز ارکستر زهره پیش از آغاز کنسرت امروز به طلوع‌نیوز گفت: «حضور دختران زهره در استرالیا بسیار یک افتخار بزرگ برای زنان می‌باشد و توانایی دختران را نشان می‌دهد.»

آرکستر زهره، از سوی سفارت افغانستان در کنبرا و با همکاری دولت فدرال ایالت نیو ساوت ولز و نهادهای علمی و فرهنگی، برای گرامی‌داشت از پنجاهمین سال‌گرد روابط دیپلماتیک افغانستان و آسترالیا به این کشور دعوت شده‌است.

وحید ویسی، سفیر افغانستان در آسترالیا می‌گوید که حضور آرکستر زهره در آسترالیا نوع نگاه مردم این کشور به افغانستان را تغییر می‌دهد: «چند وقتی‌که از حضور زهره در استرالیا زمزمه می‌شد، واقعأ یک تغییر مثبت در افکار عامۀ آسترالیایی‌ها به‌میان آورد.»

قراراست آرکستر زهره به روز دوشنبه نیز کنسرتی را در «اوپیرا هاوس» شهر سیدنی آسترالیا اجرا کند.

ارکستر زهره، در سال ٢٠۱٥ از سوی احمدناصر سرمست، همچون بخشی از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان ایجاد شد.

آقای سرمست نیز در این سفر، آرکستر زهره را همراهی می‌کند: «برنامه طوری تنظیم شده که نه تنها یک برنامۀ کنسرت موسیقی باشد بل‌که در این برنامه گوشه‌‎های مختلف موسیقی افغانستان و نتوع موسیقی که در افغانستان وجود دارد به نمایش گذاشته می‌شود. به این ترتیب ما می‌خواهیم زیبایی‌های افغانستان را به تصویر بکشیم و این زیبایی‌ها را با مردم جهان شریک بسیازیم.»

در ارکستر زهره، نزدیک به بیست دختر که چهارده تا بیست ساله استند، حضور دارند. آنان تاکنون در چندین کشور کنسرت‌هایی را اجرا کرده‌اند و در هر جا، به گرمی استقبال شده‌اند.

هم‌رسانی کنید