Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انجلینا جولی درنامه‌یی ریاست افغان فلم را به صحرا کریمی تبریک گفت

انجلینا جولی، هنرپیشۀ پرآوازۀ هالیوود، با فرستادن نامه‌یی به صحرا کریمی، رییس تازۀ افغان فلم، دست‌یابی وی را به این مقام تبریک گفته‌است.

بانو جولی در این نامه، گماشته شدن بانو کریمی را به ریاست افغان فلم، آغاز یک فصل تازه در کار شناسایی فرهنگ و داستان‌های افغانستان به جهان می‌داند.

او در این نامه، گماشته‌شدن صحرا کریمی را تاریخی گفته‌است و وی را برای خودش و بسیاری از کسان دیگری در جهان، الهام‌بخش دانسته‌است.

صحرا کریمی، فلم‌ساز شناخته شدۀ کشور اخیرأ در یک رقابت آزاد، از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به‌حیث رییس افغان فلم معرفی شد.

خانم کریمی، امروز (یک‌شنبه، ۲۹ثور) به‌گونه رسمی کارش را در افغان فلم آغاز کرد: «اول فکر کردم شوخی است! یعنی گفتم امکان ندارد. یکی نامه‌یی است که شما از یک شخص دریافت می‌کنید که جنبۀ خوشحالی فردی دارد؛ ولی یکی این است که شما یک پشتوانه پیدا می‌کنید. یعنی این که ببینید مثلاً آمدن یا گماشته شدن من در این بست، در این وظیفه، در واقع حتا کسانی را که در افغانستان هم زنده‌گی نمی‌کنند، خوشحال کرده‌است.»

صحرا کریمی، امروز به‌گونۀ رسمی کارش را هم‌چون رییس افغان فلم آغاز کرد.

در همین حال، حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از گماشته‌شدن خانم کریمی به ریاست تنها نهاد سینمایی دولتی افغانستان استقبال می‌کند.

حسینه صافی که امروز در مراسم آغاز به کار رییس تازۀ افغان فلم شرکت کرده بود، گفت: «ما برای ریاست افغان فلم، یک خواهر با استعداد و ورزیده، صحرا کریمی را داریم که برای شناختنش به معرفی زیاد هم نیاز نیست.»

خانم کریمی نخستین زنی است که به عنوان رییس تنها نهاد سینمایی دولتی افغانستان گماشته می‌شود. رییس تازۀ افغان فلم، در کارگردانی فلم‌های سینمایی گواهی‌نامۀ دکترا دارد و در درازای چند سال بیش از سی فلم سینمایی ساخته‌است.

او می‌گوید که تلاش خواهد کرد تا سینمای افغانستان را از حالت منفعلانۀ کنونی نجات دهد: «بگویند که در کوه قاف یک تکه سنگ است، ما آن سنگ را در یک ساعت می‌خواهیم که برای ما بیاری، من هزار و یک راه پیدا می‌کنم تا بالاخره آن سنگ را در موقعیتش برسانم. یعنی خصلتم همین است. ولی اگر بگویند و تشریح بدهند که آن سنگ را تو چه جور باید بیاری، این زیاد طول می‌کشد. یعنی من آدم اداری خیلی نیستم، آدم اجرایی استم.»

انجلینا جولی درنامه‌یی ریاست افغان فلم را به صحرا کریمی تبریک گفت

خانم کریمی، امروز (یک‌شنبه، ۲۹ثور) به‌گونه رسمی کارش را در افغان فلم آغاز کرد.

تصویر بندانگشتی

انجلینا جولی، هنرپیشۀ پرآوازۀ هالیوود، با فرستادن نامه‌یی به صحرا کریمی، رییس تازۀ افغان فلم، دست‌یابی وی را به این مقام تبریک گفته‌است.

بانو جولی در این نامه، گماشته شدن بانو کریمی را به ریاست افغان فلم، آغاز یک فصل تازه در کار شناسایی فرهنگ و داستان‌های افغانستان به جهان می‌داند.

او در این نامه، گماشته‌شدن صحرا کریمی را تاریخی گفته‌است و وی را برای خودش و بسیاری از کسان دیگری در جهان، الهام‌بخش دانسته‌است.

صحرا کریمی، فلم‌ساز شناخته شدۀ کشور اخیرأ در یک رقابت آزاد، از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به‌حیث رییس افغان فلم معرفی شد.

خانم کریمی، امروز (یک‌شنبه، ۲۹ثور) به‌گونه رسمی کارش را در افغان فلم آغاز کرد: «اول فکر کردم شوخی است! یعنی گفتم امکان ندارد. یکی نامه‌یی است که شما از یک شخص دریافت می‌کنید که جنبۀ خوشحالی فردی دارد؛ ولی یکی این است که شما یک پشتوانه پیدا می‌کنید. یعنی این که ببینید مثلاً آمدن یا گماشته شدن من در این بست، در این وظیفه، در واقع حتا کسانی را که در افغانستان هم زنده‌گی نمی‌کنند، خوشحال کرده‌است.»

صحرا کریمی، امروز به‌گونۀ رسمی کارش را هم‌چون رییس افغان فلم آغاز کرد.

در همین حال، حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از گماشته‌شدن خانم کریمی به ریاست تنها نهاد سینمایی دولتی افغانستان استقبال می‌کند.

حسینه صافی که امروز در مراسم آغاز به کار رییس تازۀ افغان فلم شرکت کرده بود، گفت: «ما برای ریاست افغان فلم، یک خواهر با استعداد و ورزیده، صحرا کریمی را داریم که برای شناختنش به معرفی زیاد هم نیاز نیست.»

خانم کریمی نخستین زنی است که به عنوان رییس تنها نهاد سینمایی دولتی افغانستان گماشته می‌شود. رییس تازۀ افغان فلم، در کارگردانی فلم‌های سینمایی گواهی‌نامۀ دکترا دارد و در درازای چند سال بیش از سی فلم سینمایی ساخته‌است.

او می‌گوید که تلاش خواهد کرد تا سینمای افغانستان را از حالت منفعلانۀ کنونی نجات دهد: «بگویند که در کوه قاف یک تکه سنگ است، ما آن سنگ را در یک ساعت می‌خواهیم که برای ما بیاری، من هزار و یک راه پیدا می‌کنم تا بالاخره آن سنگ را در موقعیتش برسانم. یعنی خصلتم همین است. ولی اگر بگویند و تشریح بدهند که آن سنگ را تو چه جور باید بیاری، این زیاد طول می‌کشد. یعنی من آدم اداری خیلی نیستم، آدم اجرایی استم.»

هم‌رسانی کنید