Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انستیتوت ملی موسیقی پایان دورۀ آموزش‌های زمستانی‌اش را جشن گرفت

انستیوت ملی موسیقی افغانستان، پایان دورۀ آموزش‌های زمستانی این نهاد را با برگزاری کنسرتی در کابل جشن گرفت.

در این کنسرت، ۵۰ نوازندۀ انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و نیز شماری از نوازنده‌گان محلی از ولایت‌های هرات، بدخشان، بلخ و بامیان آهنگ‌های گوناگون را نواختند.

احمد سرمست، رییس انستیتوت ملی موسیقی کشور هدف از برگزاری این کنسرت را به نمایش گذاشتن تفاوت‌ها و زیبایی‌های فرهنگی کشور می‌گوید.

او در این باره افزود: «ما خواستیم با تنظیم این موسیقی، تفاوت‌ها، رنگ‌ها و زیبایی‌های مختلف افغانستان را نشان بدهیم.»

از میان پنجاه نوازندۀ دانش‌آموز این انستیتوت، ۲۵تن آنان دختران بودند. آرکستر زهره که نخستین آرکستر بانوان کشور یاد می‌شود چندین آهنگ را اجرا کردند و با استقبال گرم تماشاچیان روبه رو شدند.

مرام، دانش‌آموز انستیوت ملی موسیقی گفت: «با وجود‌ی‌که مشکلات امنیتی داریم و مردمی زیادی داریم که موسیقی را قبول ندارند، اما این یک تجربۀ مختلف در افغانستان است که می‌تواند ذهن مردم را باز کند و افغانستان را از لحاظ هنر مترقی بسازد.»

شماری از مهمانان خارجی که در این کنسرت شرکت کرده بودند، اجرای کنسرت‌ها را از سوی آرکستر زهره نمایانگر پیشرفت دختران درهفده سال گذشته گفتند.

هالی هالزر، همسر سفیر امریکا در کابل بیان داشت: «افغانستان درهفده سال گذشته تغییر کرده است. مردم و موسیقی این کشور نیز تغییر کرده‌اند. موسیقی‌یی که در جامعه و جهان نقش داشته است. ایالات متحده و جامعه جهانی از این تغییرات پشتیبانی کرده و به این پشتبانی ادامه خواهند داد.»

انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، در سال ۲۰۱۰ بنیاد گذاشته شد و هم‌اکنون ۳۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر در این نهاد سرگرم فراگیری موسیقی استند.

انستیتوت ملی موسیقی پایان دورۀ آموزش‌های زمستانی‌اش را جشن گرفت

انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، در سال ۲۰۱۰ بنیاد گذاشته شد و هم‌اکنون ۳۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر در این نهاد سرگرم فراگیری موسیقی استند.

تصویر بندانگشتی

انستیوت ملی موسیقی افغانستان، پایان دورۀ آموزش‌های زمستانی این نهاد را با برگزاری کنسرتی در کابل جشن گرفت.

در این کنسرت، ۵۰ نوازندۀ انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و نیز شماری از نوازنده‌گان محلی از ولایت‌های هرات، بدخشان، بلخ و بامیان آهنگ‌های گوناگون را نواختند.

احمد سرمست، رییس انستیتوت ملی موسیقی کشور هدف از برگزاری این کنسرت را به نمایش گذاشتن تفاوت‌ها و زیبایی‌های فرهنگی کشور می‌گوید.

او در این باره افزود: «ما خواستیم با تنظیم این موسیقی، تفاوت‌ها، رنگ‌ها و زیبایی‌های مختلف افغانستان را نشان بدهیم.»

از میان پنجاه نوازندۀ دانش‌آموز این انستیتوت، ۲۵تن آنان دختران بودند. آرکستر زهره که نخستین آرکستر بانوان کشور یاد می‌شود چندین آهنگ را اجرا کردند و با استقبال گرم تماشاچیان روبه رو شدند.

مرام، دانش‌آموز انستیوت ملی موسیقی گفت: «با وجود‌ی‌که مشکلات امنیتی داریم و مردمی زیادی داریم که موسیقی را قبول ندارند، اما این یک تجربۀ مختلف در افغانستان است که می‌تواند ذهن مردم را باز کند و افغانستان را از لحاظ هنر مترقی بسازد.»

شماری از مهمانان خارجی که در این کنسرت شرکت کرده بودند، اجرای کنسرت‌ها را از سوی آرکستر زهره نمایانگر پیشرفت دختران درهفده سال گذشته گفتند.

هالی هالزر، همسر سفیر امریکا در کابل بیان داشت: «افغانستان درهفده سال گذشته تغییر کرده است. مردم و موسیقی این کشور نیز تغییر کرده‌اند. موسیقی‌یی که در جامعه و جهان نقش داشته است. ایالات متحده و جامعه جهانی از این تغییرات پشتیبانی کرده و به این پشتبانی ادامه خواهند داد.»

انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، در سال ۲۰۱۰ بنیاد گذاشته شد و هم‌اکنون ۳۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر در این نهاد سرگرم فراگیری موسیقی استند.

هم‌رسانی کنید