Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان جایزۀ پولار را گرفت

انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان جایزۀ موسیقی پولار را دریافت کرد. 

جایزه پولار معتبرترین جایزه موسیقی سویدن است که به اسکار موسیقی نیز شهره دارد. 

این جایزه سالانه از بهر ستایش از موسیقی‌های برتر جهان اهدا می‌شود.

نهاد جایزه پولار می‌گوید که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به علت کارگیری از قدرت موسیقی برای تغییر زنده‌گی جوانان این جایزه را به دست آورده است.

این جایزه دیشب به احمد سرمست رییس انستیتوت ملی موسیقی کشور اهدا شد.

انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تا کنون چندین جایزه بین المللی را به دست آورده است و پرافتخارترین نهاد کشور شناخته می شود.

جایزه پولار معتبرترین جایزه موسیقی سویدن است که به اسکار موسیقی نیز شهره دارد.

 

انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان جایزۀ پولار را گرفت

جایزه پولار معتبرترین جایزه موسیقی سویدن است که به اسکار موسیقی نیز شهره دارد.

Thumbnail

انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان جایزۀ موسیقی پولار را دریافت کرد. 

جایزه پولار معتبرترین جایزه موسیقی سویدن است که به اسکار موسیقی نیز شهره دارد. 

این جایزه سالانه از بهر ستایش از موسیقی‌های برتر جهان اهدا می‌شود.

نهاد جایزه پولار می‌گوید که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به علت کارگیری از قدرت موسیقی برای تغییر زنده‌گی جوانان این جایزه را به دست آورده است.

این جایزه دیشب به احمد سرمست رییس انستیتوت ملی موسیقی کشور اهدا شد.

انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تا کنون چندین جایزه بین المللی را به دست آورده است و پرافتخارترین نهاد کشور شناخته می شود.

جایزه پولار معتبرترین جایزه موسیقی سویدن است که به اسکار موسیقی نیز شهره دارد.

 

هم‌رسانی کنید