Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انستیتیوت موسیقی افغانستان جایزۀ «نوبل موسیقی» را به‌دست آورد

انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان و یک گروه موسیقی امریکایی جایزۀ «پولار موسیقی» را در سویدن به دست آورده اند. 

این جایزه از سوی کارل، پادشاه شانزدهم سویدن به این دو گروه داده می‌شود.

این جایزه به نام جایزۀ نوبل موسیقی نیز یاد می‌شود. 

هیئت داوران این جایزه گفته اند که گروه موسیقی انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان توانسته است موسیقی را دوباره زنده سازد و تلاش‌های آنان نشان داده است که می‌توان زنده‎گی‌ها را از طریق موسیقی تغییر داد. 

این هیئت همچنان گفته است که گروه موسیقی میتالیکا با به کارگیری از نوت‌هایی با سرعت فوق‌العاده توانسته است موسیقی راک را به جایی برساند که هیچگاهی در آن قرار نداشته است.

لارس اولریچ، ضرب نواز گروه میتالیکا و یکی از بنیادگذاران آن، گفته است که این جایزه دستاورد بزرگی برای آنان است.

این دو گروه در کنار دریافت جایزه یک میلیون کرونور سویدن که معادل ۱۲۴ هزار دالر امریکایی است را دریافت می‌کنند. 

این جایزه برای نخستین بار در سال ۱۹۹۲ آغاز شد. اندرسون در سال ۱۹۹۷ جان باخت و خانواده اش این جایزه را ادامه دادند.

دخترش ماری لیدین فعالیت‌های این نهاد را در بیرون از سویدن به پیش می برد. 

برنده‌گان پیشین این جایزه گروه‌های موسیقی سترنگ، التون جان، ری چارلس، چال مک‌کارتنی، روی شنکر، انیو موریکان، باب دیلان، لد زپلین، رنی فلیمنگ، پنگ فلوید، پیتر گبریل، اساک سترن، ستیف وندر، پال سیمون، گلبرتو گل، بی بی کنگ، ایمولو هارس، یو یو ما، پتی سمت، کوینسی جونز، بورت باچاراه، دیزی گلیسپی، یوسو ان‌دور، چک بری و بروس سپرنگستین استند.

این جایزه به کسانی داده می‌شود که در بخش موسیقی پاپ با اساس کلاسیک و یا جاز فعالیت می‌کنند.

انستیتیوت موسیقی افغانستان جایزۀ «نوبل موسیقی» را به‌دست آورد

هیئت رهبری این جایزه گفته است که انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان توانسته است موسیقی را دوباره زنده بسازد و با موسیقی نوید زنده‌گی بدهد. 

Thumbnail

انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان و یک گروه موسیقی امریکایی جایزۀ «پولار موسیقی» را در سویدن به دست آورده اند. 

این جایزه از سوی کارل، پادشاه شانزدهم سویدن به این دو گروه داده می‌شود.

این جایزه به نام جایزۀ نوبل موسیقی نیز یاد می‌شود. 

هیئت داوران این جایزه گفته اند که گروه موسیقی انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان توانسته است موسیقی را دوباره زنده سازد و تلاش‌های آنان نشان داده است که می‌توان زنده‎گی‌ها را از طریق موسیقی تغییر داد. 

این هیئت همچنان گفته است که گروه موسیقی میتالیکا با به کارگیری از نوت‌هایی با سرعت فوق‌العاده توانسته است موسیقی راک را به جایی برساند که هیچگاهی در آن قرار نداشته است.

لارس اولریچ، ضرب نواز گروه میتالیکا و یکی از بنیادگذاران آن، گفته است که این جایزه دستاورد بزرگی برای آنان است.

این دو گروه در کنار دریافت جایزه یک میلیون کرونور سویدن که معادل ۱۲۴ هزار دالر امریکایی است را دریافت می‌کنند. 

این جایزه برای نخستین بار در سال ۱۹۹۲ آغاز شد. اندرسون در سال ۱۹۹۷ جان باخت و خانواده اش این جایزه را ادامه دادند.

دخترش ماری لیدین فعالیت‌های این نهاد را در بیرون از سویدن به پیش می برد. 

برنده‌گان پیشین این جایزه گروه‌های موسیقی سترنگ، التون جان، ری چارلس، چال مک‌کارتنی، روی شنکر، انیو موریکان، باب دیلان، لد زپلین، رنی فلیمنگ، پنگ فلوید، پیتر گبریل، اساک سترن، ستیف وندر، پال سیمون، گلبرتو گل، بی بی کنگ، ایمولو هارس، یو یو ما، پتی سمت، کوینسی جونز، بورت باچاراه، دیزی گلیسپی، یوسو ان‌دور، چک بری و بروس سپرنگستین استند.

این جایزه به کسانی داده می‌شود که در بخش موسیقی پاپ با اساس کلاسیک و یا جاز فعالیت می‌کنند.

هم‌رسانی کنید